Akt założycielski Klubu Historycznego

Akt  założycielski Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sanoku

pw

Mając na celu kształtowanie świadomości historycznej mieszkańców Sanoka, szczególnie młodzieży, świadomi ogromnej roli historycznej jaką odegrała Armia Krajowa

zakładamy Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Sanoku, którego działalność będzie umacniać postawy patriotyczne, popularyzować wiedzę o dziejach Polski i losach jej

obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 roku, zwłaszcza w latach 1944-1956. Utworzenie Klubu

 jest również wyrazem naszego hołdu dla żołnierzy Armii Krajowej, dla Ich bezprzykładnego męstwa oraz ogromnej ofiary i cierpień

facebook_page_plugin