Katyń

katynKATYŃ... PAMIĘTAMY

Potrzebna jest ludzkości świadomość tej okrutnej prawdy, aby nigdy więcej podobne zbrodnie ludobójstwa nie powtórzyły się, aby nie pozostawały bezkarne, przemilczane. „Sprawa Katynia – mówi Ojciec Święty Jan Paweł II – jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy.

ks. Z.J. Peszkowski – fr. Apelu Jeńca z Kozielska

Matka Boska Katyńska, grafika

Anny Danuty Staszewskiej, 1971 r.

5 marca 1940 ludowy komisarz spraw wewnętrznych Związku Sowieckiego ŁawrientijBeria skierował do Josifa Stalina notatkę nr 794/G, w której napisał, że polscy jeńcy wojenni i więźniowie przetrzymywani w więzieniach „zachodniej Białorusi” i „zachodniej Ukrainy” zatwardziałymi i nie rokującymi nadziei poprawy wrogami władzy sowieckiej. Zaproponował ich zamordowanie (rozpatrzyć bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia).

Zbrodniczą propozycję Berii zaakceptowali własnymi podpisami, poza Stalinem, członkowie Politbiura WKB(b) – późniejszej KPZR – i Wierchsowietu – najważniejszych instytucji Związku Sowieckiego: KlimentWoroszyłow, WiaczesławMołotow, AnastasMikojan, MichaiłKalininoraz ŁazarKaganowicz. Miesiąc później rozpoczęła się najbardziej dziś znana w dziejach nowożytnej Europy zbrodniana bezbronnych jeńcach wojennych. Zbrodnia nigdy nie osądzona i ciągle zakłamywana”.

Czytaj więcej: Katyń

1% dla harcerzy w Sanoku

hufiec_sanok

Plan HAL-2015

  1. Kolonia zuchowa

Kolonia organizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis” w Sanoku.

Termin: 30 czerwca – 7 lipca

Miejsce: ośrodek „Berdo” w Myczkowcach, zakwaterowanie w domkach z łazienkami

Odpłatność: 400 zł

Maksymalna liczba uczestników: 35 osób+ 3 osoby kadry

Czytaj więcej: Plan HAL-2015

Zaproszenie 5 marca 2015r.

  

Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w Sanoku

Sanocki Dom Kultury

uprzejmie zapraszają

do udziału w sesji popularnonaukowej

organizowanej dla uczczenia:

75 rocznicy wydania przez Stalina i członków Biura Politycznego KC WKP(b) rozkazu wymordowania polskich oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów przetrzymywanych w obozach: kozielskim, starobielskim i ostaszkowskim

-         pamięci ks. Zdzisława J. Peszkowskiego, sanoczanina, orędownika Prawdy o Polskiej Golgocie Wschodu

Czytaj więcej: Zaproszenie 5 marca 2015r.

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.

I.Organizacja i zarządzanie, warunki działania

Pracą hufca kierowała komenda w składzie:

  • hm. Krystyna Chowaniec – komendant hufca

    • phm. Bogusław Ciupka – zastępca komendanta
  • hm. Marek Zgódko – skarbnik hufca

  • hm. Elżbieta Gałązka

  • hm. Jerzy Kwaśniewicz

  • pwd. Elżbieta Babiak

  • phm. Daniel Bielak (od 12.11.2014 – harcmistrz)

Dh. B. Ciupka zmarł 04.04.2014 r. Dla naszego środowiska to było bardzo traumatyczne przeżycie i wielka strata.

Skład komendy 17.10.2014 został uzupełniony o dwie osoby: hm. Ewa Wojtuszewska (zastępca komendanta) i pwd. Maria Kurkarewicz (członek komendy). W roku 2014 odbyło się 10 zbiórek komendy, która podjęła 11 uchwał (od numeru 24/IX/2014 do nr 34/IX/2014).

Komendantka hufca wydała 17 rozkazów zwykłych i 2 specjalne. Na bieżąco były przekazywane drogą elektroniczną komunikaty i materiały dla drużynowych i pozostałej kadry. Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez phm. Alicję Wosik; posty umieszczali: hm. Krystyna Chowaniec, pwd. Izabela Janik, hm. Daniel Bielak) i stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski). Członkowie komendy (K. Chowaniec, D. Bielak, M. Kurkarewicz) pełnią stałe dyżury w Domu Harcerza

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.

facebook_page_plugin