Uroczystość Gruszka

6 lipca 2020 roku na cmentarzu centralnym w Sanoku odbyły się uroczystości przy zbiorowej mogile pomordowanych 112 więźniów sanockiego więzienia na górze Gruszka.
Odczytano Apel Poległych po którym nastąpiło złożenie kwiatów. Następnie wszyscy udali się na miejsce egzekucji polskich patriotów. Tam referat okolicznościowy wygłosiła dh Krystyna Chowaniec. Harcerze wystąpili z krótkim programem artystycznym. Po modlitwie za poległych zapalono znicze i złożono kwiaty. To była żywa lekcja historii.
 Czuwaj!
 
 DSC5609
 

Służba powodzianom

30 czerwca harcerze z 2 DH, 5 DH, i 13 DH KWV pomagali powodzianom z Jasła. Naprawiano zniszczenia w gospodarstwach osób szczególnie dotkniętych skutkami powodzi. Pomoc okazała się bardzo potrzebna. 

Druhny i druhowie postąpili zgodnie z dewizą wędrowniczą: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż - czyli działaj!

Galeria
Dziękujemy za służbę. Czuwaj!
 
 
 

Odnowienie przyrzeczenia w 42 DH

25 czerwca 2020 roku swoje Przyrzeczenie Harcerskie odnowiła druhna Anita Tomczewska z 42 DH z Prusieka.  Po raz pierwszy Przyrzeczenie składała dokładnie 18 lat temu.
W tej uroczystej chwili towarzyszyły jej druhny z naszego Hufca.
Druhno Anito życzymy Ci szczęścia i braterskiej przyjaźni na harcerskim szlaku. Liczymy na to, że Twój zapał i entuzjazm rozpali serca wszystkich młodych ludzi, którzy będą po Twoją opieką. Czuwaj!

Czytaj więcej: Odnowienie przyrzeczenia w 42 DH

Szlakiem Metody

W dniach 26. 06. - 28. 06. 2020 w Budach Głogowskich odbył się kurs "Szlakiem Metody" organizowany przez Chorągiew Podkarpacką ZHP. Była to przygoda z metodą harcerską w kontakcie z naturą, w towarzystwie kadr hufców. Uczestniczyły w nim druhny z 5 DH "TEKLE" - pwd. Małgorzata Leszczyńska i 13 DH KWV - pwd. Anna Krzyżanowska i dh. Natalia Fedak. 

Zajęcia przygotowane na tę okazję z pewnością usystematyzowały wiedzę i zainspirowały do pracy w taki sposób, by wszelkie działania kierowane do drużynowego, wspierały jego codzienną pracę wychowawczą.

Czytaj więcej: Szlakiem Metody

80 rocznica "Gruszka"

gruszka 2020

facebook_page_plugin