Zaproszenie 5 marca 2015r.

  

Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w Sanoku

Sanocki Dom Kultury

uprzejmie zapraszają

do udziału w sesji popularnonaukowej

organizowanej dla uczczenia:

75 rocznicy wydania przez Stalina i członków Biura Politycznego KC WKP(b) rozkazu wymordowania polskich oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów przetrzymywanych w obozach: kozielskim, starobielskim i ostaszkowskim

-         pamięci ks. Zdzisława J. Peszkowskiego, sanoczanina, orędownika Prawdy o Polskiej Golgocie Wschodu

Czytaj więcej: Zaproszenie 5 marca 2015r.

Plan HAL-2015

  1. Kolonia zuchowa

Kolonia organizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis” w Sanoku.

Termin: 30 czerwca – 7 lipca

Miejsce: ośrodek „Berdo” w Myczkowcach, zakwaterowanie w domkach z łazienkami

Odpłatność: 400 zł

Maksymalna liczba uczestników: 35 osób+ 3 osoby kadry

Czytaj więcej: Plan HAL-2015

HAZ 2015

haz 2015

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.

I.Organizacja i zarządzanie, warunki działania

Pracą hufca kierowała komenda w składzie:

  • hm. Krystyna Chowaniec – komendant hufca

    • phm. Bogusław Ciupka – zastępca komendanta
  • hm. Marek Zgódko – skarbnik hufca

  • hm. Elżbieta Gałązka

  • hm. Jerzy Kwaśniewicz

  • pwd. Elżbieta Babiak

  • phm. Daniel Bielak (od 12.11.2014 – harcmistrz)

Dh. B. Ciupka zmarł 04.04.2014 r. Dla naszego środowiska to było bardzo traumatyczne przeżycie i wielka strata.

Skład komendy 17.10.2014 został uzupełniony o dwie osoby: hm. Ewa Wojtuszewska (zastępca komendanta) i pwd. Maria Kurkarewicz (członek komendy). W roku 2014 odbyło się 10 zbiórek komendy, która podjęła 11 uchwał (od numeru 24/IX/2014 do nr 34/IX/2014).

Komendantka hufca wydała 17 rozkazów zwykłych i 2 specjalne. Na bieżąco były przekazywane drogą elektroniczną komunikaty i materiały dla drużynowych i pozostałej kadry. Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez phm. Alicję Wosik; posty umieszczali: hm. Krystyna Chowaniec, pwd. Izabela Janik, hm. Daniel Bielak) i stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski). Członkowie komendy (K. Chowaniec, D. Bielak, M. Kurkarewicz) pełnią stałe dyżury w Domu Harcerza

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.

26. edycja Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji FLOREK

Na 26. edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji FLOREK zaprasza niezmiennie Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm Zdzisława Peszkowskiego.

Opis
Druhny i druhowie! Miłośnicy przyrody!

W tym roku Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna "Florek" swoje zadania skupiła wokół tematu "Oswajamy najbliższą przestrzeń." Pamiętajmy o tym, że aby zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie i najbliższej okolicy. Nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, chociaż czasami o tym zapominamy. 
Mamy nadzieję, że z radością przystąpicie do realizacji zadań! 

Czytaj więcej: 26. edycja Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji FLOREK

facebook_page_plugin