PLAN OPERACYJNY HUFCA 2017

 

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP ZIEMI SANOCKIEJ im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO NA ROK 2017

 

1. Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej: Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.

Czytaj więcej: PLAN OPERACYJNY HUFCA 2017

Konkurs świąteczny Boze Narodzenie 2016 - stroiki

bns

 

Program obchodów Święta Niepodległości w Hufcu

program

Konkurs świąteczny Boże Narodzenie 2016 - kartki

bnk

Zmiana terminu XVI Złazu

Czuwaj!

Ze względu na prognozowaną pogodę ulega zmianie termin Złazu z 8 na 15 października

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin