Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.

I.Organizacja i zarządzanie, warunki działania

Pracą hufca kierowała komenda w składzie:

  • hm. Krystyna Chowaniec – komendant hufca

    • phm. Bogusław Ciupka – zastępca komendanta
  • hm. Marek Zgódko – skarbnik hufca

  • hm. Elżbieta Gałązka

  • hm. Jerzy Kwaśniewicz

  • pwd. Elżbieta Babiak

  • phm. Daniel Bielak (od 12.11.2014 – harcmistrz)

Dh. B. Ciupka zmarł 04.04.2014 r. Dla naszego środowiska to było bardzo traumatyczne przeżycie i wielka strata.

Skład komendy 17.10.2014 został uzupełniony o dwie osoby: hm. Ewa Wojtuszewska (zastępca komendanta) i pwd. Maria Kurkarewicz (członek komendy). W roku 2014 odbyło się 10 zbiórek komendy, która podjęła 11 uchwał (od numeru 24/IX/2014 do nr 34/IX/2014).

Komendantka hufca wydała 17 rozkazów zwykłych i 2 specjalne. Na bieżąco były przekazywane drogą elektroniczną komunikaty i materiały dla drużynowych i pozostałej kadry. Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez phm. Alicję Wosik; posty umieszczali: hm. Krystyna Chowaniec, pwd. Izabela Janik, hm. Daniel Bielak) i stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski). Członkowie komendy (K. Chowaniec, D. Bielak, M. Kurkarewicz) pełnią stałe dyżury w Domu Harcerza

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.

26. edycja Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji FLOREK

Na 26. edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji FLOREK zaprasza niezmiennie Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm Zdzisława Peszkowskiego.

Opis
Druhny i druhowie! Miłośnicy przyrody!

W tym roku Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna "Florek" swoje zadania skupiła wokół tematu "Oswajamy najbliższą przestrzeń." Pamiętajmy o tym, że aby zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie i najbliższej okolicy. Nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, chociaż czasami o tym zapominamy. 
Mamy nadzieję, że z radością przystąpicie do realizacji zadań! 

Czytaj więcej: 26. edycja Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji FLOREK

Regulamin pracy komendanta i komendy

Załącznik do uchwały nr 33/IX/2014  komendy hufca z dn. 17 października 2014r.

   

Regulamin pracy komendanta i komendy

Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

  

Wielkie przyjaźnie zawiązują się w pogoni za jakimś ideałem,

w obronie jakiejś sprawy, w trudach poszukiwań...

                                                                       

                                                                                                TEILHARD DE CHARDIN

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-           ustawy prawo o stowarzyszeniach

-                     postanowień Statutu ZHP

-                     „Zasad tworzenia i działania hufca” oraz niniejszego regulaminu.

 

Czytaj więcej: Regulamin pracy komendanta i komendy

facebook_page_plugin