Florek regulamin 2022/23

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek”
XXXIV edycja rok 2022/2023

flo2022

 Foto. Mariola Węgrzyn-Myćka

Druhny i druhowie! Miłośnicy przyrody!

Zapraszamy do realizacji zadań kolejnej edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”. W tym roku tematem przewodnim będzie BOTANIKA. Senat RP podjął uchwałę ogłaszającą rok 2022 Rokiem Botaniki. W ten sposób uhonorował polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenił cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

Ogłoszenie roku 2022 Rokiem Botaniki jest wynikiem starań Polskiego Towarzystwa Botanicznego, które w przyszłym roku obchodzi stulecie swojego istnienia, a wśród swoich członków ma wielu botaników będących pracownikami SGGW.

Botanika – to dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Informacje o roślinach są szeroko wykorzystywane przez człowieka do podnoszenia dobrobytu oraz utrzymywania odpowiedniej jakości środowiska życia człowieka. Efektem wykorzystania wiedzy botanicznej są ścisłe związki z naukami stosowanymi między innymi z rolnictwem, medycyną oraz biotechnologią i ochroną środowiska. Rośliny są podstawą życia na Ziemi. Dostarczają nam tlen, pożywienie, włókna, drewno, paliwo, leki, barwniki, żywice i olejki eteryczne. Rośliny wiążą dwutlenek węgla, którego jest coraz więcej. Kształtują nasze środowisko życia, oddziaływając na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza i hałas. Koją nasze nerwy. Mamy nadzieję, że realizacja 5 kolejnych zadań przyczyni się do poznania tych zagadnień i zainspiruje Was do działań na rzecz przyrody!

POWODZENIA!

 

Czytaj więcej: Florek regulamin 2022/23

Regulamin konkursu recytatorskiego 2022/23

pl

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

II Konkurs Recytatorski

„Patriotą się jest, a nie „bywa”

Motto:

 „Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu
się kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym,
                                                                                       aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco
                                                                                       pochylonym karkiem, ale z podniesioną
                                                                                       głową żyć w niej i nie uciekać.”  
                                                                                      
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Tematyka

Mottem konkursu jest fragment książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.Chcemy zachęcić do sięgnięcia do literatury, by pokazać, że patriotyzm może się przejawiać w prostych czynnościach dnia codziennego. Solidne wypełnianie swoich obowiązków, rozwijanie talentów, działania na rzecz ludzi i środowiska powinny się stać miarą naszego zaangażowania w budowanie i polepszanie świata w którym żyjemy. Tak blisko nas, w Ukrainie trwa wojna.... Pragniemy, by nasze dzieci nie musiały walczyć o swoją Ojczyznę, lecz by świadomie uczestniczyły w tworzeniu bezpiecznego czasu teraźniejszego.

        

Czytaj więcej: Regulamin konkursu recytatorskiego 2022/23

Dokumenty

Dokumenty ZHP, w tym Hufca Ziemi Sanockiej, jak np rozkazy Komandantki Hufca dostępne będą po zalogowaniu w usłudze Office 365 za pomocą konta w domenie lub subdomenie ZHP (np. hufiec.zhp.pl, zhp.net.pl).
Po uruchomieniu odpowiedniej strony www zostanie zamieszczony stosowny komunikat.

Aktualnie rozkazy oraz inne dokumenty dostępne są do wglądu w Domu Harcerza lub elektornicznie - po kontakcie z Dh. Komendantką

Rozkaz L. 5/2020 z 25 czerwca

Sanok, 25 czerwca 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2020

1.Informacje i zarządzenia:

Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następującą uchwałę:

1.1. - Uchwała nr 9/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 02 czerwca 2020r. w sprawie przyznania srebrnej odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” dla hm. Witolda Mochałło.

1.2. Zarządzam udział drużyn w uroczystościach 80 rocznicy zamordowania w nocy z 5/6 lipca 1940 roku 112 polskich patriotów na górze Gruszka.

1.3. Zarządzam udział drużyn w uroczystościach w Hanusiskach.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 5/2020 z 25 czerwca

facebook_page_plugin