Wywiad z druhem harcmistrzem Jerzym Kwaśniewiczem

Wywiad z druhem harcmistrzem Jerzym Kwaśniewiczem

 1. Początki działalności w harcerstwie

Nasze spotkanie Druh rozpoczął od historii swojej rodziny. Władysław Kwaśniewicz (Dzidek), ojciec druha Jerzego, działał przy komendzie męskiego hufca harcerskiego we Lwowie. Zatem korzenie rodzinne było dla druha priorytetowe, aby w duchu patriotyzmu rozwijać miłość i odpowiedzialność za losy ojczyzny. Ojciec druha był obrońcą Lwowa w 1918 roku, po przyjeździe do Sanoka współpracował m.in. z Druhem Czesławem Borczykiem, był ostatnim, przedwojennym komendantem sanockiego hufca harcerzy. Podczas II wojny światowej sanocki ruch harcerski nie kontynuował swojej działalności. Wielu z przedwojennych sanockich harcerzy brało udział w działaniach wojennych, także tracąc życie.

Prezentowane tu zdjęcia to dokumentacja, dyplomy i fotografie Władysława Kwaśniewicza, ojca Druha Jerzego.
Podczas wywiadu Druh prezentował pamiątki i archiwalne dokumenty, z których jest dumny, podkreślając pamięć
i wagę działalności swojego ojca.

    

Wojna łączyła i rozdzielała, na nieprzewidywalny czas, rodzinę Druha. Tuż przed zakończeniem II wojny światowej ojciec Druha zmarł. Druh Jerzy został z rodzeństwem i matką i bardzo szybko musiał dojrzeć do obowiązku utrzymania rodziny, a fakt, że ojciec służył w podziemnej Armii Krajowej stanowiło piętno i przyczynę prześladowań przez ówczesne władze członków rodziny, co utrudniało ich codzienne życie w „wolnej Polsce”. Duch patriotyzmu, dzięki wychowaniu przez matkę, został w Druhu do dziś, a będąc w harcerstwie umacniał i rozwijał swoją postawę patriotyczną. Podsumowując - idea harcerstwa w życiu Druha Jerzego była przekazywana z pokolenia na pokolenie – Druh z dumą podkreśla, że aż cztery pokolenia w jego rodzinie noszą mundur harcerski - ojciec Druha, sam Druh
i rodzeństwo, jego syn Wojciech i wnukowie -Jakub i Mateusz.

    

 1. Działalność harcerska Druha hm. Jerzego Kwaśniewicza

Oficjalna działalność ZHP w Sanoku została reaktywowana zaraz po zakończeniu wojny. W roku 1948 Druh Jerzy wstąpił do harcerstwa i przez lata uczył się sztuki bycia instruktorem. W podjęciu decyzji wejścia do służby instruktorskiej pomogło Druhowi zaproszenie hm. Czesława Borczyka. Zjazd Łódzki w 1956 roku dawał podwaliny nowego harcerstwa, wówczas Druh miał około 18 lat. Od 1956 roku do 1958 roku prowadził 10 DH na Posadzie.

Druh na czele 10 DH, Czuwaj!

W tym samym roku (1958) odbyła się harcerska akcja letnia młodzieży starszej, podczas której Druh Jerzy był instruktorem do spraw turystyki, wówczas w tym zgrupowaniu były dwa sanockie obozy (męski i żeński). W latach 50- tych i 60- tych prężnie działały zuchy sanockie – wspomina Druh. W tym czasie Druh rozwijał swoje hobby – lotnictwo. Ukończył kurs szybowcowy w Lesznie i spadochronowy w Krośnie, dlatego potem służbę wojskową odbywał w wojskach powietrzno - desantowych w Krakowie. Dwuletnia przerwa w służbie instruktorskiej była wymuszona obowiązkową służbą w wojsku od 1958 do 1960. Po powrocie z wojska Druh uczestniczył w zimowisku na ul. Szopena w Sanoku (dawna bursa). Od tamtej pory Druh Jerzy cały czas pracuje w sanockim hufcu. Od 1985 roku prowadzi Pocztę Harcerską Sanok72, wchodzi w skład władz statutowych hufca, od kilku kadencji jest członkiem Sądu Harcerskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Druh utrzymuje kontakt z byłymi harcerzami i instruktorami z Sanoka, a także z instruktorami z innych miast i Państw.

Na zdjęciu - Druh w szybowcu (1957).

Zdjęcie – Druh Jerzy jako komendant obozu w Bardejowie – lata 80- te.

 1. Najważniejsze dla Druha osoby, które miały wpływ na życie, rozwój osobowości i były autorytetem po dzisiejszy dzień.

Osoby, które utkwiły Druhowi w pamięci, ze względu na wagę własnej osobowości - jako człowiek honoru
i wierny swym ideałom to był już wymieniany Czesław Borczyk, przedwojenny instruktor, który zasady harcerstwa zachował aż do śmierci. Druh podkreślał, że jego własny ojciec nawet na swoim weselu nie wypił kieliszka wina. Wymienił małżeństwo Kazimierza i Krystyny Harnów, również instruktorów harcerstwa , Druhna Krystyna opiekowała się zuchami. Kolejna ważna dla Druha osoba i dla sanockiego harcerstwa to
ks. Zdzisław Peszkowski. Druh wspominał spotkanie z Księdzem w Zegrzu (1995), kiedy był zaskoczony, gdy przedstawił się z nazwiska Księdzu, a ksiądz odpowiedział, że znał ojca druha Władysława Kwaśniewicza. Również wśród znakomitych harcerzy Druh wymienił Teresę Sudę, powojennego instruktora a także komendantkę hufca, która objęła tę funkcję po skończonej kadencji Cz. Borczyka.

Próbując podsumować pracę Druha w harcerstwie oraz to, czym obecnie zajmuje się aktywnie harcmistrz Jerzy jesteśmy w stanie przedstawić tylko fragment działalności. Za swoją pracę Druh otrzymał wiele odznaczeń, odznak i dyplomów. Najcenniejszym jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany Druhowi w 2014 r. Druh nadal sprawuje opiekę nad kołem spadochroniarzy w Sanoku, jest zastępcą sądu harcerskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP, członkiem komendy hufca i naczelnikiem Poczty Harcerskiej Sanok72.

Druh Jerzy Maria Kwaśniewicz przez 60 lat pracy instruktorskiej zasłużył na wszystkie odznaczenia, które są punktami w historii jego życia. Każdy dyplom, odznaka to inny skrawek historii, za którą kryje się wysiłek, praca, chęć do zmian i do dalszych działań. My oglądając patrzymy na kolory odznak, jak zostały zaprojektowane, potem czytamy mały druk, by wiedzieć czego dotyczy, ale tylko z opowieści właściciela się dowiadujemy, co się za nią kryje. Każda ma inną wagę, jedne Druh nosi na mundurze, inne mają swoje stałe miejsce w domu Druha.

Oprócz pełnienia różnych funkcji Druh hm. Jerzy Kwaśniewicz jest znanym kolekcjonerem i posiada jeden
z największych zbiorów odznak harcerskich w całej Polsce, sam też projektuje odznaki, a dodatkowym hobbystycznym zajęciem jest kolekcjonowanie aparatów fotograficznych.

zaprojektowane przez Druha odznaki

srebrna odznaka pamiątkowa,

Najważniejsze odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (15 stycznia 2014, „za wybitne zasługi w działalności na rzez rozwoju ruchu harcerskiego”).
 • Złoty Krzyż Zasługi (19 sierpnia 2005, „za zasługi w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą”).
 • Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1986).
 • Odznaka honorowa The Royal British Legion (2007).
 • Tytuł honorowy „Wiarus Podkarpacia” (11 listopada 2009).
 • Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2016).
 • Odznaka Pamiątkowa 25-lecia Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” (2014).

 1. Próba porównania przez Druha harcerstwa, które było dawniej, ze współczesnymi czasami, z rozwiniętą technologią i innym systemem wychowawczym w szkole i w domu, przy innej sytuacji politycznej kraju.

Druh wspominał, że kiedyś był większy entuzjazm, nikt się nie wstydził chodzić w mundurze, a po Mszy Świętej był utarty zwyczaj, że harcerze szli na spacer na Orle Skałki i dopiero po południu wracali do domu. Była większa dyscyplina, czego dowodem były liczniejsze sprawy w sądzie harcerskim, gdzie harcerze byli wyrzucani m.in. za pijaństwo i inne wykroczenia.

Pomimo zmiany czasów Druh nadal żyje harcerstwem, aktywnie uczestniczy w spotkaniach instruktorów, ceni sobie wytrwałość i obowiązkowość, ze zdziwieniem pyta – „Jak to jest, ze ktoś nie przychodzi, bo mu się nie chce, chociaż zobowiązał się wcześniej?” Druh dostrzega zmiany pokoleniowe, technologiczne, mentalne i kulturowe. Sam bardzo obrazowo wskazuje na zmiany - dawniej był alfabet morsa, a dziś są telefony, dawniej spało się na słomie i jadło w kuchni polowej, a dziś mamy standardy i wymogi bez których obóz się nie odbędzie.

Obowiązkowość, uczciwość i prawdomówność to najwyższe dla Druha wartości. Rada Druha dla instruktorek harcerstwa to w skrócie: Znajdź męża harcerza, abyście w jednym duchu stanowili instytucje małżeństwa. Wychowaj synów i córki w duchu harcerskim, a będzie ci wybaczona przerwa w czynnym udziale na rzecz harcerstwa, a gdy wychowacie następne pokolenie to nie zapomnijcie wrócić do swoich korzeni, nadal aktywne, pełne poświęcenia w głoszeniu idei harcerstwa. Aby harcerstwo działało trzeba działać ! – ogólne wnioski i przesłanie druha.

Wywiad z harcmistrzem Jerzym Marią Kwaśniewiczem przeprowadziła druhna Barbara Sikora i druhna Natalia Krowiak, 8 listopada 2017 w Domu Harcerza.

Czuwaj!

facebook_page_plugin