Sprawozdanie z realizacji planu kształcenia w roku 2017

Sprawozdanie z realizacji planu kształcenia w roku 2017.

  • 15 godzinny kurs pierwszej pomocy – 15 osób, komendant kursu dh phm. Radosław Masłyk
  • Kurs drużynowych gromad zuchowych (26-30 czerwca 2017) – 2 os. ukończyło, 10 otrzymało zaświadczenie o uczestnictwie.- komendant kursu dh. hm. Kamila Frydrych.
  • Kurs przewodnikowski (26-30 czerwca 2017r. + samokształcenie kierowane do 20.10.2017). Ukończyło kurs 9 osób.-komendant kursu dh. hm. Krystyna Chowaniec.
  • Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich (ferie 2017).

Inne formy:

  • Szkolenie drużynowych i przybocznych podczas systematycznie organizowanych zbiórek i warsztatów.
  • Prenumerata i udostępnianie pisma „Czuwaj” –zaprenumerowano 5 egzemplarzy pisma, prowadzenie biblioteczki metodycznej, która jest systematycznie uzupełniana o nowości wydawnicze.
  • Przekazanie poradników dla drużynowych i programów w formie publikacji drukowanych.
  • Systematyczne przekazywanie komunikatów materiałów programowych w wersji elektronicznej.

facebook_page_plugin