Plan kształcenia kadry Hufca

 Plan kształcenia kadry instruktorskiej i pracy z kadrą

Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w 2018

 

1. Cele kształcenia i pracy z kadrą w roku 2018:

 • Wspieranie pracy drużynowych oraz funkcyjnych gromad zuchowych
  i drużyn harcerskich.
 • Przygotowanie do prowadzenia gromad i drużyn nowych drużynowych.
 • Podjęcie starań w celu zachęcania do powrotu na funkcję drużynowych lub opiekunów byłych instruktorów.

 2. Harmonogram kształcenia:

Lp

Forma kształcenia

Uczestnicy

Termin

Uwagi

1.

Warsztaty dla drużynowych:

 • Terenoznawstwo
 • Pierwsza pomoc
 • Formy pracy harcerskiej
 • Bezpieczeństwo
 • Dokumentacja
 • Historia – Rocznica odzyskania niepodległości

Drużynowi.

Instruktorzy pełniący inne funkcje.

Przyboczni.

Luty - grudzień 2018

2.

Kurs oraz warsztaty zastępowych i przyszłych zastępowych

 • Pierwsza pomoc
 • Majsterka
 • Metodyka pracy harcerskiej
 • Próby na stopnie harcerskie, sprawności harcerskie
 • Bezpieczeństwo
 • Zasady dobrej zbiórki
 • Dokumentacja zastępowego

Harcerki

i harcerze wytypowani przez drużynowych.

Lato 2018

3.

Kurs przewodnikowski

Wędrownicy, nauczyciele.

Wakacje 2018

4

Kursy podharcmistrzowski

instruktorzy

?

5

Kurs pierwszej pomocy

Zainteresowani instruktorzy , harcerze

Wakacje 2018

6

Kurs drużynowych harcerskich

Wakacje 2018

3. Pozostałe zadania zespołu kształcenia:

 • upowszechnianie dorobku metodycznego kadry instruktorskiej,
 • uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez ChZKK
  i CSI
 • systematyczne informowanie drużynowych i kadry instruktorskiej o zmianach w obowiązujących wewnętrznych uchwałach, instrukcjach i regulaminach. 

 

     Szef ZKK

hm. Elżbieta Gałązka

facebook_page_plugin