Centrum Sportów Ekstremalnych w Sanoku

 

Centrum Sportów Ekstremalnych

– ścianka wspinaczkowa Hufca ZHP Sanok

 z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie

 

W dniu 07.09.2016 r. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie ogłosił listę wniosków dofinansowanych dla osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. W wyniku oceny merytorycznej wniosek złożony przez Gminę Miasta Sanoka otrzymał pozytywną weryfikację.

Wartość całego projektu: 2 093 462,28 zł, natomiast dofinansowanie wniosku dla CSE wyniesie: 750 600,04 zł. W ramach zatwierdzonego projektu planowane są prace związane z głęboką termomodernizacją dwóch budynków użyteczności publicznej: budynku Centrum Sportów Ekstremalnych (CSE) i budynku socjalnego – administracyjnego przy stadionie „Wierchy”. Prace swoim zakresem obejmą:

• ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów,

• wymianę stolarki okiennej i drzwi;

• montaż ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła.

Rozpoczęcie prac planowane jest końcem roku 2016, natomiast ich finisz planowany na czerwiec/lipiec 2017 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspinaczką - dyżury wg grafika dostepnego na www.cse.sanok.pl.

 

widok

 

 

 

facebook_page_plugin