Karta zgłoszeń do zawodów wspinaczkowych

  • Drukuj

Karta zgłoszeń do zawodów wspinaczkowych “O puchar Starosty Powiatu Sanockiego”

Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku
Hufiec ZHP Sanok - HKG "Bornt to climb"

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………..

Nr telefonu*………………………………………………………………………………………....

PESEL…………………………………………………………………………………………..........

Drużyna harcerska……………………………………………………………………………………

Kategoria……………………………………………………………………………………………...

*uczestnicy poniżej 18 roku życia podają telefon kontaktowy do siebie i jednego z rodzica/opiekuna

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział córki/syna* .......................................................... w zawodach wspinaczkowych “O puchar Starosty Powiatu Sanockiego”, który odbędzie się 19.09.2015r. w Centrum Sportów Ekstremalnych (ul. Poprzeczna 2). Podpisując niniejszą zgodę potwierdzam zapoznanie się z regulaminem zawodów, który znajduje się na www.zhpsanok.pl.

…………………………………………

podpis rodzica/opiekuna

*niepotrzebne skreślić