REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

ligohkhg

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

ul. Poprzeczna  2 w SanokuW CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH

„O puchar Starosty Powiatu Sanockiego”

 

 

 

Organizator:

Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku
Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego oraz 

Harcerski Klub Górski “Born to climb”,

Termin zawodów:

- 9.30 -10.00 - potwierdzanie zgłoszeń/zapisy uczestników zawodów

- 10.00 – zamknięcie listy startowej

- 10.00-12.00 – eliminacje w poszczególnych kategoriach

- 12.00-13.00 – finały

- 13.00 – Wręczenie nagród/dyplomów

Kategorie:

1. Harcerze Starsi

2. Wędrownicy (Tylko uczęszczający do szkoły średniej);


UWAGA!!! Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach wspinaczkowych. Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach. 

Zgłoszenia zawodników: 

W celu zgłoszenia się do zawodów należy wziąć zgodę od drużynowego/drużynowej. Następnie poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe należy oddać do drużynowych do 15.09.2015r. Liczba uczestników jest ograniczona do 4 osób z drużyny. Ustala się maksymalną liczbę uczestników na 20 osób.

Zasady rozgrywania zawodów:
Każdy z zawodników ma do pokonania jedną wyznaczoną drogę. Aby zakwalifikować się do finału należy wspiąć się w jak najkrótszym czasie. Trzy najlepsze osoby z każdej kategorii zakwalifikuje się do finału. Finaliści w każdej kategorii zawalczą o I miejsce poprzez przejście trudniejsze drogi. Jak w eliminacjach liczy się czas.

Nagrody:

Harcerze Starsi: I-III miejsce - nagroda rzeczowa, I-VI miejsce - dyplom,
Wędrownicy: I-III miejsce -nagroda rzeczowa, I-VI miejsce - dyplom;

Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Zawody są dofinansowywane przez Powiat Sanocki:

logo powiat biale tlo male

 

facebook_page_plugin