Zadania publiczne 2015


Zadania publiczne realizowane przez Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w 2015 roku.

1. Rajdy piesze „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ –AK” – projekt realizowany w ramach zadaniaWspieranie i upowszechnianie kultury, wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyka i krajoznawstwo”, dofinansowane przez Powiat Sanocki kwotą 2 tys. zł.

 

star

Zorganizowane zostaną dwa rajdy piesze wzdłuż dawnej trasy kurierskiej „Las”, przebiegającej w latach 1940-41 z Sanoka do Budapesztu. W każdym weźmie udział 40 osób – głównie harcerzy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, ale także młodzież spoza organizacji. Rajd pierwszy – przejście z Czaszyna, przez Kalnicę, Chryszczatą do Woli Michowej odbędzie się w czerwcu. Rajd drugi – przejście z Maniowa przez Balnicę do Żubraczego połączony będzie z odsłonięciem tablicy w miejscu dawnego dworu i odbędzie się we wrześniu. Na trasach rajdu odbędą się spotkania ze świadkami historii.

2. „Rady drużyn - szkołą liderów młodzieżowych” – projekt realizowany w ramach zadania „Wspieranie tworzenia programów autorskich, edukacji rówieśniczej przez liderów młodzieżowych” dofinansowany przez Gminę Miasta Sanoka kwotą 9 tyś. zł

san

„Rady drużyn – szkołą liderów młodzieżowych” to program obejmujący następujące zadania:

  • Różne formy szkolenia zastępowych i przybocznych. Doskonalenie umiejętności kadry instruktorskiej, zwłaszcza w zakresie motywowania
    i kształtowania postaw.
  • Systematyczne zbiórki zastępów i drużyn harcerskich.
  • Praca liderów młodzieżowych w sztabach organizacyjnych przedsięwzięć programowych.
  • Prowadzenie poradnictwa metodycznego, udostępnianie literatury i prasy.

facebook_page_plugin