XV Złaz Śladami Jana Pawła II

zlazRegulamin XV Złazu

Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

„Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim”

 
 
„Ja tam u was byłem... pilnujcie mi tych szlaków"
 

 

  1. Termin  - 21 czerwca, 2015 r. niedziela.
  2. Trasa rajdu – przejazd do Woli Michowej, przejście przez Chryszczatą, Jeziorka Duszatyńskie do Komańczy. W klasztorze ss. Nazaretanek – Msza Św. dziękczynna.
  3. Organizator – komenda Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. Odpowiedzialna za organizację złazu –  hm. Krystyna Chowaniec, tel. 603 197 110

4. Cele złazu:

  • Upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II i uczczenie I rocznicy Jego kanonizacji.
  • Kształcenie prawidłowej postawy moralnej i duchowej harcerek i harcerzy.
  • Poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Bieszczadów.
  • Spotkanie i integracja środowisk harcerskich.
  • Propagowanie turystyki górskiej.

5. Uczestnictwo: ze względu na długość przejścia i górskie warunki dolna granica wieku uczestnika to ukończone 10 lat i dobre przygotowanie kondycyjne. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłego opiekuna. Liczebność grupy: maksymalnie 10 osób + opiekun. Każda grupa powinna posiadać prawidłowo spakowaną apteczkę.

Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiednie obuwie do górskich wędrówek, okrycie prze­ciwdeszczowe, ubiór stosowny do prognozowanej pogody, wyżywienie na cały dzień.

6. Wpisowe na rajd wynosi 10.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: przejazd autokarem, ubezpieczenie na czas rajdu, przewodnictwo na trasie, pamiątkowy dyplom, folder informujący o pobytach św. Jana Pawła II na Chryszczatej i w Komańczy.

7. Termin zgłoszeń uczestnictwa w rajdzie do 15 maja r. włącznie - telefonicznie, pisemnie na adres KH Ziemi Sanockiej ul. Zielona 39 lub bezpośrednio do siedziby hufca wraz z wpisowym i listą uczestników zawierającą PESEL i adres zamieszkania uczestników (waż­ne, dane potrzebne do ubezpieczenia). Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

8. Wyjazd autokaru na trasę rajdu z parkingu obok ODK Gagatek na Błoniach w dniu 24 maja o godz. 7.00  Przewidziany czas powrotu do Sanoka ok. godz. 19.00 na parking przy ODK Gagatek.

Czuwaj!

Do zobaczenia na trasie!

„Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata"

Jan Paweł II

facebook_page_plugin