Zaproszenie 5 marca 2015r.

  

Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w Sanoku

Sanocki Dom Kultury

uprzejmie zapraszają

do udziału w sesji popularnonaukowej

organizowanej dla uczczenia:

75 rocznicy wydania przez Stalina i członków Biura Politycznego KC WKP(b) rozkazu wymordowania polskich oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów przetrzymywanych w obozach: kozielskim, starobielskim i ostaszkowskim

-         pamięci ks. Zdzisława J. Peszkowskiego, sanoczanina, orędownika Prawdy o Polskiej Golgocie Wschodu

KATYŃ   ...  PAMIĘTAMY

Program sesji popularnonaukowej „Katyń  – pamiętamy!”

5 marca 2015 r. godz. 10.00 -13.00, Sanocki Dom Kultury

10.00 – otwarcie  sesji, powitanie Gości

10.20 – 11.00 – wykład prof. UKSW dr hab.Grzegorza Łęcickiego „Ksiądz Prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski – Świadek Prawdy, Strażnik Pamięci, Orędownik Pojednania

11.30 – 12.00 – recytacje wierszy i fragmentów prozy 

11.00 –11.30  – „Testament Księdza Peszkowskiego” wystąpienie Jerzego Ziomka, prezesa Fundacji „Polskie Gniazdo”

 z Wrocławia

ks. Z.J. Peszkowskiego w wykonaniu harcerzy.

12.00-13.00  – projekcja filmu Grzegorza Gajewskiego „Mundur i sutanna”

Po zakończeniu sesji delegacja uczestników uda się na Cmentarz Centralny, aby złożyć kwiaty i zapalić znicz pamięci pod Krzyżem Pamięci Ofiar Polskiej Golgoty Wschodu oraz tablicą upamiętniająca śp. księdza Z.J. Peszkowskiego.

Patronat honorowy:

Pan Tadeusz Pióro, Burmistrz Sanoka

Pan Roman Konieczny, Starosta Powiatu Sanockiego

Patronat medialny: Tygodnik Sanocki

 

facebook_page_plugin