Rozkaz L. 6/2015 z 10 maja

Sanok, 10 maja, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 6/2015

1. Zarządzenia i informacje

Wyjątki z Rozkazu L. 3/2015  Naczelnika ZHP z dnia 30 marca 2015 r.: „Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznaki Kadry Kształcącej
w stopniu srebrnym z datą ważności do 20 marca 2018 r. i nadaję numery odznak:

- hm. Danielowi BIELAKOWI – Chorągiew Podkarpacka – SOKK/678/2015”.

Gratuluję Druhowi Danielowi i życzę wiele satysfakcji z prowadzenia kursów i szkoleń.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 6/2015 z 10 maja

Rozkaz L. 5/2015 z 11 kwietnia

Sanok, 11 kwietnia, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                  

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2015

 

1. Zarządzenia i informacje

  1. Druhny i Druhowie! W ZHP trwa dyskusja o naszych pryncypiach - Przyrzeczeniu Harcerskim i Prawie Harcerskim. Proponowane są daleko idące zmiany. Nie może w tej dyskusji zabraknąć naszego głosu, dlatego zapraszam na konferencję instruktorską w dniu 27 kwietnia (poniedziałek), o godz. 17.00 w Domu Harcerza. Termin jest podyktowany koniecznością przekazania stanowiska hufca do końca kwietnia. Ze względu na wagę sprawy proszę o niezawodne przybycie!
  2. Podaję wyniki eliminacji hufcowych XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie", w dniu 21 marca: udział w STROFACH wzięło 19 osób z 7 środowisk: 4 DH Sanok, 11 DH Bukowsko, 15 DH Jaćmierz, 42 DH Prusiek, 17 GZ Nowy Łupków, 45 DH Mrzygłód, HKT Sanok.
  3. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 5/2015 z 11 kwietnia

Rozkaz L. 3/2015 z 21 lutego

Sanok, 21 lutego, 2015 r. 

Chorągiew Podkarpacka                                                                   

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 Rozkaz L. 3/2015

2. Hufiec:

2.1. Z okazji jubileuszu 30-lecia Poczty Harcerskiej nr 72 Sanok zostały nadane odznaki pamiątkowe następującym osobom:

Lp. Imię i nazwisko Hufiec, funkcja
hm. Krystyna Chowaniec Komendantka Hufca Ziemi Sanockiej
hm. Ewa Wojtuszewska Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Sanockiej
hm. Jerzy Kwaśniewicz Naczelnik Poczty Harcerskiej 72 Sanok
hm. Zbigniew Osenkowski Projektant wydawnictw Poczty Harcerskiej 72 Sanok
hm. Henryk Karwowski Naczelnik Poczt Harcerskich ZHP
hm. Marek Bieżanowski Naczelnik Poczty Harcerskiej w Krakowie
hm. Marek Stochmiałek Naczelnik Poczty Harcerskiej we Wrocławiu
hm. Jacek Nawrocki Poczta Harcerska w Krakowie
hm. Andrzej Zasadzki Poczta Harcerska w Warszawie
hm. Mirosław Muszyński Poczta Harcerska w Białymstoku
Pan Zbigniew Jaskulski Właściciel Drukarni w Krośnie
Pani Agnieszka Mularczyk Przyjaciel Poczty, firma LT System S.C. Sanok
Jakub Kwaśniewicz Poczta Harcerska 72 Sanok
Mateusz Kwaśniewicz Poczta Harcerska 72 Sanok
Katarzyna Chowaniec Drużynowa Harcerskiego Klubu Turystycznego
Muzeum Harcerstwa w Warszawie

2.2.  Z radością przywracam członkostwo w ZHP Druhowi hm. Ryszardowi Pacławskiemu, wieloletniemu komendantowi Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, Naczelnikowi ZHP w latach 1990-2000, Sekretarzowi Generalnemu Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej w latach 1997–2010. To zaszczyt dla naszego środowiska, że Druh Ryszard chce być członkiem naszej wspólnoty.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję phm. Alicji Wosik za opracowanie i przygotowanie do druku kolejnego, 35. numeru „Sanockiego Skauta”.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 4/2015 z 10 marca

Sanok, 10 marca, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka
Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego


Rozkaz L. 4/2015


1. Zarządzenia i informacje
1.1. Podaję wyniki Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „W krainie Łagodności”. Kategoria zuchy: I miejsce – zuchy z 15 DH w Jaćmierzu; II miejsce – zuchy z 4 DH
w Sanoku.
Kategoria harcerze: I miejsce – Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka; II miejsce – 42 DH z Prusieka, III miejsce – 15 DH z Jaćmierza; udział – 4 DH i 9 DH z Sanoka.
Kategoria harcerze starsi: I miejsce – nie przyznano; II miejsce – 11 DH z Bukowska. Kategoria wędrownicy: I miejsce – 5 DH z Sanoka
Kategoria drużyny wielopoziomowe: I miejsce – 54 DH z Sanoka
Nagrodę publiczności zdobyła 9 DH działająca przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sanoku. W kategorii solistów wystąpili: zuch Sebastian Burczyk z 4 DH oraz pwd. Justyna Hryszko.
Na festiwalu wystąpił także duet – Klara Ostrowska i Mateusz Burczyk z HKT.
Wszystkim uczestnikom festiwalu gratuluję i dziękuję za wspólną zabawę w miłej atmosferze. Jednocześnie informuję, że fundatorem nagród był Burmistrz Miasta Sanoka.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 4/2015 z 10 marca

Rozkaz L. 2/2015 z 7 lutego

Sanok, 7 lutego, 2015 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                   

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 Rozkaz L. 2/2015

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że rozkazem L1/2015 z dnia 30.01.2015 r. Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich powołany został hm. Daniel Bielak. Gratuluję Druhowi  i życzę osiągnięć w pełnieniu tej ważnej funkcji.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 2/2015 z 7 lutego

Więcej artykułów…

  1. Rozkaz L. 1/2015 z 15 stycznia
facebook_page_plugin