Rozkaz L.16/2015 z 7 pażdziernika

Sanok, 7 października, 2015r.
Chorągiew Podkarpacka                               
Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
 
Rozkaz L. 16/2015
 
2. Hufiec
2.1. Informuję, że  Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej zdobył jedną z pięciu nagród głównych w konkursie „Harcerska Pamięć” czasopisma harcerskiego „Czuwaj”.
 
3. Drużyny
3.1. Zwalniam dh. Martynę Łuczka z funkcji pełniącej obowiązki drużynowej 16 DH w Falejówce, a pwd. Alinę Rychlicką-Indyk z funkcji opiekuna tej drużyny. Z urlopu macierzyńskiego wróciła drużynowa 16 DH, pwd. Agnieszka Baranowska, której serdecznie gratuluję i życzę wszelkiego dobra.
 
7. Mianowania instruktorów
7.1. Na wniosek MKSI z dnia 1 października br. zamykam próbę i nadaję stopień podharcmistrzyni Druhnie Marii Kurkarewicz. Gratuluję realizacji zadań oraz życzę wielu sukcesów i radości z pełnionej służby.
7.2. Z powodu wyjazdu z Sanoka odwołuję z funkcji kapelana hufca ks. pwd. Konrada Dyrdę. Bardzo dziękuję za kilka lat pełnienia funkcji; to był bardzo owocny czas dla naszego hufca i rozwoju duchowego naszych wychowanków.
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1. Za złożenie sprawozdania za rok 2014/2015 dziękuję następującym drużynowym:
•hm. Elżbieta Gałązka, drużynowa 15 DH w Jaćmierzu
•hm. Magdalena Bodziak, drużynowa 4 DH w Sanoku
•pwd. Alina Rychlicka – Indyk, drużynowa 51 GZ w Falejówce 
•pwd. Magdalena Kilar, drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie
•pwd. Katarzyna Chowaniec, drużynowa Harcerskiego Klubu Turystycznego
•dh. Martyna Łuczka, po. drużynowa 16 DH i drużynowa 5 GZ w Sanoku
•dh. Aleksandra Wójcik, drużynowa 54 DH w Sanoku
•phm. Danuta Tutak, drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie
•phm. Ryszard Stojowski, szef Harcerskiego Klubu Górskiego
Pozostałych proszę o uzupełnienie dokumentacji.
  
Czuwaj!
/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L 15/2015 z 29 września

Sanok, 29 września, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                       

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L 15/2015

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r.

w sprawie zaliczania służby instruktorskiej

(cyt.: „4. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

2) przestrzega Statutu ZHP,

3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,

4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.”)

zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

Czytaj więcej: Rozkaz L 15/2015 z 29 września

Rozkaz Specjalny L. 2/2015 z 19 czerwca

Sanok, 19 czerwca, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka 
Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz Specjalny L. 2/2015

Instruktorki i Instruktorzy, Druhny i Druhowie, Zuchenki i Zuchy!
Rozpoczynamy nowy rok pracy harcerskiej w miejscu, gdzie zaczęło się sanockie harcerstwo. To właśnie gdzieś tutaj „w lesie trepczańskim, nad Sanem" 105 lat temu pierwsi skauci, uczniowie Gimnazjum im, Królowej Zofii, złożyli przysięgę skautową. Obiecali wtedy, że będą służyć Bogu i swojej Ojczyźnie, o każdym czasie nieść pomoc swoim bliźnim. Życiorysy ich świadczą o dotrzymaniu słowa - większość
z nich walczyła o niepodległość Polski, a potem zostali wybitnymi naukowcami, dyplomatami, dyrektorami firm czy zawodowymi wojskowymi.
Ponad sto lat temu młodzież skupiła się wokół znaku lilii i zawołania bądź gotów.
I dzisiaj też łączy nas znak skautowej lilijki i hasło Czuwaj! Chcemy służyć Bogu
i Polsce oraz nieść chętną pomoc bliźnim. Tak przecież powiedzieliśmy składając harcerskie przyrzeczenie.
Społeczeństwo oczekuje od nas wiele - mamy być przykładem w szkole, domu i pracy, mamy służyć i pomagać, ale także dbać o swój wszechstronny rozwój; o swoją moralność, wykształcenie, zdrowie i sprawność fizyczną. Zadanie niełatwe, ale Ci, którzy temu zadaniu sprostają staną się elitą narodu, siłą napędową w swoich rodzinach, miejscach nauki
i pracy, w swoich klasach i drużynach.
Życzę Wam, aby każdy z Was w tym nowym roku pracy harcerskiej pokonał swoje słabości, nabył nowych umiejętności, umocnił swego ducha i swoje ciało. Aby każda z Was i każdy
z Was z radością i nadzieją witał każdy nowy dzień, dziękując Bogu za możliwość nauki
i pracy, za pokój w naszym kraju, za rodziców i przyjaciół. Umocnijcie Wasze zastępy, gromady i drużyny, niech Wasza praca będzie skuteczna i pożyteczna. A przede wszystkim troszczcie się o siebie nawzajem. Niech w trudnych chwilach nikt nie będzie sam.
Wspaniałego roku, pełnego przygód, ciekawych wędrówek i spotkań z dobrymi, mądrymi ludźmi.


Czuwaj!


/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 14/2015 z 25 września

Sanok, 25 września, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                  

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 14/2015                             

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab zlotu hufca (19 września br.) z okazji Harcerskiego Startu i 105. rocznicy pierwszej Przysięgi Skautowej w Sanoku. Dziękuję za wzorowe wykonanie zadania.

2.2.Podaję wyniki zawodów wspinaczkowych „O Puchar Starosty Powiatu Sanockiego”, organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis” podczas zlotu hufca w dniu 19 września:

  • Puchar Starosty Powiatu Sanockiego zdobył Mateusz Burczyk, z Harcerskiego Klubu Turystycznego, uczeń Gimnazjum nr 3 w Sanoku.
  • Zdobywcy pierwszych 6 miejsc:

Kategoria– dziewczęta

L. p. Imię i nazwisko Drużyna Eliminacje / czas [s] / błędy Finał / czas Miejsce
  Daria Piłka 5 DH 42s/1 43 VI
  Kaja Kopiec HKT 34s/0 34 III
  Katarzyna Kosturska HKT 35s/1 36 IV
  Oliwia Wolwowicz HKT 36s/1 37 V
  Klaudia Jędrzejec 42 DH 23s/1 24 I
  Katarzyna Kicak 64 DH 21s/7 28 II
  Iga Klimek 11 DH 39s/4 43 VI
  Amelia Krzysztyńska 54 DH 31s/6 37 V

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria– chłopcy

L. p. Imię i nazwisko Drużyna Eliminacje / czas [s] / błędy Finał / czas Miejsce
  Remigiusz Bułdak 5 DH 53s/2 55 V
  Mateusz Burczyk HKT 21s/0 21 I
  Jakub Kilar HKT 40s/3 43 IV
  Dominik Cap 433 DH 68s/6 74 VI
  Michał Dudka 45 DH 2s/6 27 II
  Patryk Sokalski 45 DH 33s/6 39 III

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 14/2015 z 25 września

Rozkaz L. 13/2015 z 15 września

15 września, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka Sanok, 
Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2015

2. Hufiec
2.1. Powołuję sztab zlotu hufca (19 września br.) z okazji Harcerskiego Startu i 105. rocznicy pierwszej Przysięgi Skautowej w Sanoku w następującym składzie: hm. Krystyna Chowaniec, pwd. Katarzyna Chowaniec i Harcerski Klub Górski, pwd. Angelika Borys, dh. Sabina Adamska, hm. Jerzy Kwaśniewicz, hm. Daniel Bielak, phm. Ryszard Stojowski, pwd. Kornel Komenda, dh. Tomasz Majewski i 13 DH, dh. Tomasz Rajski.

3. Drużyny
3.1. Zwalniam, z powodu wyjazdu za granicę, phm. Annę Borczyk z funkcji opiekuna 54 DH i 54 GZ. Dziękuję bardzo Druhnie za realizację zadania.
3.2. Zwalniam pwd. Justynę Hryszko z funkcji drużynowej 54 GZ i mianuję Druhnę opiekunem gromady. Dziękuję Druhnie za bardzo owocną pracę i postawienie pracy drużyny na odpowiednim poziomie. Jestem pewna, że pod Druhny opieką gromada będzie nadal się rozwijać i stwarzać dobre warunki do pracy wychowawczej z najmłodszymi członkami ZHP.
3.3. Powierzam Dh. Dominice Polańskiej funkcję drużynowej 54 Gromady Zuchowej, a Dh. Justynie Ciupka funkcję przybocznej tej gromady. Dziękuję Druhnom za przyjęcie tej najważniejszej funkcji w ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1. Udzielam pochwały 54 DH i HKT za wzorowe zrealizowanie zadania z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września.
12.2. Dziękuję za liczny i aktywny udział w uroczystościach 76. rocznicy bitwy pod Bykowcami następującym instruktorom i drużynom: hm. Jerzy Kwaśniewicz, hm. Daniel Bielak, pwd. Agnieszka Baranowska oraz 2 DH, 5 DH, 13 DH z Sanoka i 16 DH
z Falejówki, 51 GZ z Falejówki, 45 DH z Mrzygłodu.

Czuwaj!


/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin