Rozkaz L. 7/2011 z 18 lipca

Sanok, 18.07.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 7/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Zwołuję zbiórkę alarmową Hufca na dzień1 sierpnia br. na godz. 16.45 z okazji 67 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Miejsce: przy Krzyżu Golgoty Wschodu na cmentarzu centralnym w Sanoku.

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 32/VIII/2011 z dnia 2 czerwca br. w sprawie zmiany regulaminu pracy Komendy Hufca. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2 Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 33/VIII/2011 z dnia 2 czerwca br. w sprawie nadania tytułu Instruktora Roku hm. Kazimierzowi Kisiołkowi. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

   

2. Hufiec

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 16.07 br. Sztab organizacyjny obchodów 67 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ( 1 sierpnia )  i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

-          hm. Krystyna Chowaniec – koordynator,

-          phm. Dorota Janowska,

-          dh. Michał Kiernisz.

2.3.2. Powołuję z dniem 16.07 br. Sztab IX Bieszczadzkiej Biesiady Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza: ( 21 sierpnia )  i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

-          hm. Krystyna Chowaniec (KH),

-          pwd. Aleksandra Tasz (KH).

2.3.3. Zwalniam z dniem 16.07 sztab podczas imprezy Rady Dzielnicy Błonie „Rodziny Piknik Świętojański” ( 25 czerwca)  - sam. Justyna Ryniak – koordynator.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję z dniem 22.06  mgr Katarzynę Chowaniec na funkcję komendanta kolonii krajoznawczo- wypoczynkowej w Stegnie nad Morzem Bałtyckim, organizowanej w terminie: 10-23.07.

6.1.2 Mianuję hm. Małgorzatę Klimkowską – Bil na funkcję komendantki kolonii zuchowej w Mnichowskim Potoku k/Barejowa, organizowanej w terminie: 31.07-13.08

6.1.3. Mianuję phm. Stanisławę Annę Tymoczko na funkcję komendantki obozu harcerskiego na w harcerskiej stanicy „Berdo”  w terminie 7-16.08, podobóz językowy i survivalowy.

6.1.4. Mianuję mgr Katarzynę Chowaniec na funkcję komendantki półkolonii organizowanej w Domu Harcerza, w Sanoku, w terminie: 1-13.08.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Udzielam pochwały za pracę wolnotariacka podczas imprezy Rady Dzielnicy Błonie „Rodziny Piknik Świętojański” ( 25 czerwca), druhny i druhowie:

-          sam. Justyna Ryniak (10 DH) – Koordynator,

-          Pion. Paulina Walus (54 DH),

-          Kacper Drwięga (10 DH),

-          Renata Roman (54 DH),

-          Kamila Romanowska (54 DH),

-          Jagoda Bądkowska (54 DH),

-          Sam. Małgorzata Sidor (10 DH),

-          pwd Kornel Komenda (9 DH),

-          pwd Daniel Bielak (2 DH),

-          pwd Izabela Janik ( 5 DH).

12.2 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca podczas uroczystości 100 rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia w Komańczy (6 sierpnia) :

- hm. Krystyna Chowaniec (KH)

- sam. Justyna Ryniak (10 DH)

- sam. Natalia Mołczan (10 DH)

- ćw. Michał Kmieć (5 DH)

- pwd. Daniel Bielak H.O (KH)

- Katarzyna Chowaniec - niezrzeszona

12.3 Udzielam pochwały za reprezentowanie Hufca podczas uroczystosci rocznicy wymordowania więźniów na wzgórzu Gruszce ( 5 lipca ), druhnom i druhom:

-          pwd. Daniel Bielak H.O. ( 2 DH ) - koordynator

-          pwd. Izabela Janik ( 5 DH ),

-          pwd. Kornel Komenda H.O. ( 5 DH ),

-          dh. Karolina Ciupka ( 5 DH ),

-          dh. Małgorzata Ziobro ( 37 WDH ),

-          dh. Dominika Kawałek ( 37 WDH ),

-          dh. Paulina Walus ( 54 DH ),

-          dh. Małgorzata Nastała ( 54 DH ).

12.4 Udzielam pochwały za wolnotariacka pracę podczas kwesty na renowację zabytkowych nagrobków ( 17 lipca ), druhnom i druhom:

-          Małgorzata Nastała (54 DH),

-          Justyna Adamska,

-          Małgorzata Ziobro (37 WDH),

-          Dominika Kawałek  (37 WDH),

-          phm. Dorota Szafran (KH),

-          pwd Aleksandra Tasz (KH).

12.5 Udzielam pochwały za prace wolnotariacka podczas zabezpieczenia medycznego Sanockiego Maratonu MTB 2011 ( 17 lipca ):

-          pwd Daniel Bielak – koordynator,

-          Drużyna sztabowa: 54 DH im. kurierów beskidzkich ZWZ-AK „Ludzie Jagi”.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 6/2011 z 2 czerwca

Sanok, 2.06.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 6/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, wyniki XXII edycji Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek”:

1.2.1.1. Kategoria harcerze

I miejsce – Szkolne Koło Ekologiczne Zespół Szkół w Chorzelowie (opiekunowie oraz 15 DH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza,

II miejsce – 14 DH „Czarne Berety” z Mielca, 26 DH im. Tadeusza Kościuszki z Odrzechowej, 14 DH z Łężan (hufiec Krosno),

III miejsce – 64 DH „Kormorany” im. Wincentego Pola z Łukowego, Zespół Szkól nr 3 w Sanoku, 42 DH z Prusieka,

IV miejsce – 21 DH im. Olgi Małkowskiej z Beska, 4 DH „Ogniki” z Trześni (hufiec Kolbuszowa),

V miejsce – 13 DSH z Niwisk (hufiec Kolbuszowa).

Za udział – 7 DSH z Długiego

1.2.1.2. Kategoria zuchy

I miejsce – Gromada Zuchowa „Smerfy” z Potoka (hufiec Krosno),

II miejsce – 42 GZ „Stokrotki” z Prusieka,

III miejsce – GZ „Ekoludki” z Dębicy.

Za udział – 5 GZ z Sanoka, 33 GZ „Krasnale” z Beska, próbna GZ „Wesołe Pląsy” z Iwonicza, 20 Bieszczadzka GZ z Olszanicy.

1.2.1.3. W rozegranym podczas zlotu konkursie na najciekawszą zabawę (grę, konkurs) o tematyce ekologicznej zwyciężyli:

- reprezentacja ZS nr 3 w Sanoku (opiekun Pani Iwona Brząska),

- 64 DH z Łukowego (drużynowy hm. Kazimierz Kisiołek).

1.2.2 Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 2 czerwca br. nr 27/VIII/2011 r. przyjęcia zmian w Regulaminie Pracy Komendy Hufca. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.3 Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 2 czerwca br. nr 28/VIII/2011 r. w sprawie otwarcia okresu próbnego Drużynie Harcerskiej w Falejówce. Treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Zwalniam z dniem 16 czerwca br. Sztab organizacji XIV Zlot Harcerzy Ekologów – podsumowanie XXII edycji akcji ekologicznej „Florek” (20-22 maja), powołane w jego skład następujące druhny i druhów:

- phm. A. Stawarz – komendantka Zlotu,

- pwd. Daniel Bielak – oboźny,

- phm. J. Mermer,

2.3.2. Zwalniam z dniem 16 czerwca pwd. Michała Czas z funkcji szefa reprezentacji Hufca na Zlot ZHP we Lwowie ( 20-22 maja).

2.3.3. Mianuję sztab współorganizujący Wieczór Świętojański z Radą dzielnicy Błonie (25 czerwca), powołuje następujące druhny i druhów:

- sam. Justyna Ryniak  – szef sztabu.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam odk. Tomasza Wojnarowskiego z funkcji drużynowego 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa.

3.3.2. Mianuję wędr. Sebastiana Kiktę na funkcję drużynowego 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa.

3.3.3. Mianuję dh. Agnieszkę Baranowską na funkcję drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej w Falejówce.

3.3.4. Zwalniam sam. Agnieszkę Niedziela z funkcji drużynowej 10 DH im. T. Kościuszki.

3.3.5. Mianuję sam. Justynę Ryniak na funkcję drużynowej 10 DH im. T. Kościuszki.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję pwd. Daniela Bielak koordynatorem Nieobozowej Akcji Letniej.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 czerwca br. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

- sam. Justyna Ryniak,

- dh. Dorota Gebus.

13. Inne

13.1. Na wniosek phm Elżbiety Gałązki przewodniczącej Hufcowej Komisji Kształcenia przyznaje dyplomy ukończenia kursu drużynowych następującym druhnom i druhom:

13.1.1. Dyplom ukończenia kursu drużynowych

- Dorota Gebus opiekunka 7 DSH w Długiem,

- Honorta Tabisz drużynowa gromady zuchowej we Wzdowie,

- sam. Justyna Ryniak - przyboczna 10 DH Sanok,

- Agnieszka Baranowska drużynowa drużyny próbnej,

- ćwik Michał Kiernisz - przyboczny 13 DH w Sanoku.

13.1.2. Dyplom za uczestnictwo w kursie drużynowych

- dh Jakub Samiec drużynowy 7 DSH w Długiem.

13.1.3. Dyplom ukończenia kursu zastępowych

- Tomasz Majewski próbna Sanok,

- Olga Witowska 5 DH Sanok,

- Jakub Witowski 5 DH Sanok,

- Dominika Kawałek 37 DH Sanok,

- Maciej Tabisz - Wzdów,

- Maria Mazur - Wzdów,

- Paulina Warchoł 15 DH Jaćmierz

- Julita Suwała 15 DH Jaćmierz,

- Natalia Połdiak 15 DH Jaćmierz.

13.1.4. Dyplom za uczestnictwo w kursie zastępowych

- Jakub Przystasz próbna Sanok

- Justyna Małek próbna Sanok

- Dominkia Dziuban próbna Sanok

13.2. Na wniosek Kapituły Odznaki Honorowej Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” z dnia 22 maja 2011 r. przyznaję odznaki następującym osobom:

13.2.1. Złota odznaka

Lp. Imię i nazwisko Instytucja Numer odznaki
  Józef Kosiba Nadleśniczy – Nadleśnictwo Lesko 62
  Tadeusz Surmacz WFOŚiGW w Rzeszowie, przedstawicielstwo w Krosnie 63
  dh. Krzysztof Surowiec Drużynowy z Trześni 64
  Anna i Czesław Koliszowie, Firma „Ankol” Na wniosek Koła Ekologicznego w Chorzelowie, sponsorzy akcji 65
  Bożena Kuzian Nauczyciel SP w Jaćmierzu, współpracujący z 15 DH 66

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2. Srebrna odznaka

Lp. Imię i nazwisko Instytucja Numer odznaki
  dh. Marcin Cupak Drużynowy 37 WDH, sztab akcji 61
  pwd. Anna Dereń Drużynowa 33 GZ w Besku 62
  Ernest Nowak Burmistrz Zagórza, na wniosek 64 DH 63

 

 

 

 

 

13.2.3. Brązowa odznaka

Lp. Imię i nazwisko Instytucja Numer odznaki
  Iwona Brząska Opiekun koła ZS nr 3 w Sanoku 106
  Jan Tomaka Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie 107
  Wiesław Pajda Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie 108

 

 

 

 

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 5/2011 z 16 maja

Sanok, 16.05.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 30/VIII/2011 z dnia 5 marca br. w sprawie zamknięcia okresu próbnego Próbnej Drużynie Wędrowniczej. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2 Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 31/VIII/2009 z dnia 12 maja 2011 br. w sprawie otworzenia okresu próbnego Drużynie Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Falejówce. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

   

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 22 kwietnia br. Sztab Harcerskiej Drogi Krzyżowej, powołane w jego skład następujące druhny i druhów:

- sam. Izabela Janik – szef Sztabu,

- 5 DH im. Janka Bytnara „Tekle” – drużyna sztabowa.

2.3.2. Rozwiązuję z dniem 16 maja br. Sztab Wart przy Bożym Grobie – Wielka Sobota:

- phm. Dorota Szafran – szef Sztabu.

2.3.3. Rozwiązuję z dniem 16 maja br. Sztab XIII Złazu „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim” ( 30 kwietnia - 1 maja ):

- hm. Krystyna Chowaniec – szef Sztabu.

2.3.4. Rozwiązuję z dniem 16 maja br. Sztab udziału w uroczystościach państwowych i środowiskowych Święta Konstytucji ( 3 maja ), powołanych w jego skład następujących druhów:

- pwd. Janusz Masłyk – szef Sztabu,

- pwd. Daniel Bielak.

2.3.5. Mianuję z dniem 16 maja pwd. Michała Czas na funkcję szefa reprezentacji Hufca na Zlot ZHP we Lwowie ( 20-22 maja).

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny Próbnej Drużynie Wędrowniczej działającej przy Hufcu Ziemi Sanockiej.

3.2.2. Otwieram okres próbny Drużynie Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Falejówce.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam sam. Elżbietę Biega z funkcji drużynowej Próbnej Drużynie Wędrowniczej działającej przy Hufcu Ziemi Sanockiej.

3.3.2. Mianuję dh. Agnieszkę Baranowską na funkcję drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Falejówce.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję hm. Ewę Wojtuszewską na funkcję koordynator Harcerskiej Akcji Letniej.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 maja br. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

- sam. Justyna Ryniak (10 DH),

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 20 kwietnia br. przyjmuję przewodniczkę Izabelę Janik, drużynową 5 DH im. J. Bytnara „Tekle” w poczet instruktorów ZHP.

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Ziemi Sanockiej otrzymuje pwd. Izabela Janik, drużynowa 5 DH im. J. Bytnara „Tekle”.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie Harcerskiej Drogi Krzyżowej druhnom i druhom:

- pwd. Izabela Janik ( 5 DH),

- ćwik Marcin Cupak ( 37 WDH).

12.2. Udzielam pochwały za pracę podczas roznoszenia życzeń i stroików Wielkanocnych druhom i druhnom:

- Marcin Cupak - drużynowy 37 WDH,

- pwd. Michał Czas,

- Paulina Walus - drużynowa 54 DH,

- 54 DH im kurierów Beskidzkich ZWZ-AK „Ludzie Jagi”

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz Specjalny L. 1/2011 z 22 maja

Sanok, 22.05.2011 r.  

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz Specjalny L. 1/2011 

22 maja 2011 roku przypada setna rocznica wydania rozkazu powołującego pierwsze drużyny harcerskie. W tym dniu szczególnie zwróćcie uwagę, aby Wasza przynależność była widoczna dla Waszego środowiska. Dzień ten jest początkiem tego wszystkiego co do tej pory działo się w Związku Harcerstwa Polskiego.

 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego LS. 1/2011 z dnia 22 maja 2011 r.:

Druhny i Druhowie,

Sto lat temu Andrzej Matkowski wydał pierwszy skautowy rozkaz na ziemiach polskich. 22 maja 1911 r., w najważniejszym dniu w historii harcerstwa, nadano kształt ruchowi, który przez kitka miesi^cy zdobywa uznanie wśród wychowawców i popularność wśród dzieci i młodzieńczy. Przekształcenie Drużyn Młodzieży Sokolej w pierwsza ,,Komendę Scoutową" składająca się. z czterech drożyn, możemy dzisiaj nazwać symbolicznym rozpaleniem skautowej watry, która płonie nieprzerwanie

do dnia dzisiejszego. (...)

(…) Pozdrawiam wszystkich harcerzy - stojących w apelowym szyku we Lwowie, w Polsce i na całym świecie oraz tych którzy spędzają dzisiejszy dzień z rodziną, przyjaciółmi, na wędrówkach i przy harcerskim ognisku. Wszystkich zachęcam do krótkiej refleksji nad stuletnią historią harcerstwa, wszystkim życzę., aby nigdy nie osłabi ogień, który pielęgnujemy w sercu, wszystkich zapraszam do braterskiego kręgu.

hm. Matgorzata SINICA

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zarządzam, aby dzień 22 mają był dniem mundurowym, wszyscy harcerze oraz instruktorzy powinni zaznaczyć w ten sposób swoją przynależność do ZHP.

1.1.2. Zwołuję zbiórkę alarmową wszystkich harcerzy, instruktorów i seniorów Hufca na dzień 22 maja br. godz. 18.00. Miejsce: Kopiec A. Mickiewicza w Sanoku.

Czuwaj!

 /-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 4/2011 z 16 kwietnia

Sanok, 16.04.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 4/2011

„Zadzwoniły już dzwony,

dzień nastał wesoły.

Pod święconym pieczywem

uginają się stoły”

Wszystkim Zuchenkom i Zuchom, Harcerkom i Harcerzom, Instruktorkom i Instruktorom, Rodzinom naszych Wychowanków, Przyjaciołom i Sympatykom Życzymy zdrowych, spokojnych,

pełnych rodzinnego ciepła i radości Świąt Wielkanocnych Niech te święta będą pełne nadziei i wiary, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole, smacznego święconego jajka

Komenda

Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

2. Hufiec

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 16 kwietnia br. Sztab Wart przy Bożym Grobie – Wielka Sobota i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- phm. Dorota Szafran – szef Sztabu,

- pwd. Daniel Bielak.

2.3.2. Powołuję z dniem 16 kwietnia br. Sztab XIII Złazu „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim” (30 kwietnia - 1 maja)  i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- hm. Krystyna Chowaniec – szef Sztabu.

2.3.3. Powołuję z dniem 16 kwietnia br. Sztab udziału w uroczystościach państwowych i środowiskowych Święta Konstytucji (3 maja) i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- pwd. Janusz Masłyk – szef Sztabu,

- pwd. Daniel Bielak.

2.3.4. Powołuję z dniem 16 kwietnia br. Sztab organizacji XIV Zlot Harcerzy Ekologów – podsumowanie XXII edycji akcji ekologicznej „Florek” (20-22 maja) i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- phm. Anna Stawarz – komendantka Zlotu

- phm. J. Mermer.

7. Mianowania instruktorów

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 kwietnia br. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Maciejowi Gadomskiemu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały za pracę wolnotariacka w służbie zabezpieczenia Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP) w Sanoku, 15-17.04 br.:

L.p. Nazwisko Imię Drużyna Przydział
1. Adamska Justyna PDW Amon Din Służba Porządkowa
2. Bielak Daniel HKR SANOK Ratownik – Sztab SMAP
3. Gładysz Rafał HKR SANOK Służba Porządkowa
4. Gładysz Urszula HKR SANOK Ratownik
5. Janik Izabella HKR SANOK Służba Porządkowa
6. Kawałek Dominika 37 WDH Służba Porządkowa
7. Komenda Kornel 9 DH Służba Porządkowa
8. Masłyk Radosław HKR SANOK Ratownik
9. Mołczan Natalia 10 DH Służba Porządkowa
10. Nastała Małgorzata HKR SANOK Ratownik
11. Ryniak Justyna 10 DH Służba Porządkowa
12. Sidor Małgorzata 10 DH Służba Porządkowa
13. Siwiec Bartosz 54 DH Służba Porządkowa
14. Stach Anna 5 DH Służba Porządkowa
15. Wasilik Przemysław 54 DH Służba Porządkowa

Serdecznie dziękuję za reprezentowanie Hufca podczas tego wydarzenia!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin