Rozkaz L. 10/2013 z 28 czerwca

Sanok, 28 czerwca, 2013 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 10/2013

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny biwaku „Powitanie wakacji” w następującym składzie: hm. Krystyna Chowaniec (komendant) , dh. Angelika Borys (programowiec) , dh. Justyna Ciupka (sekretarz), dh. Michał Kmieć (oboźny), dh. Dawid Borys (kwatermistrz). Drużyną sztabową mianuję 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”.

7. Mianowania instruktorów.

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 28 czerwca 2013 zamykam próbę na stopień instruktorski, nadaję stopień przewodniczki  i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Dh. Marię Kurkarewicz

Dziękuję hm. Jolancie Struś za pełnienie funkcji opiekuna próby. Gratuluję Dh. Maryli realizacji zadań próby i życzę satysfakcji z pełnienia służby instruktorskiej.

Czuwaj!

/-./ hm. Krystyna Chowaniec

 

Rozkaz L. 9/2013 z 7 czerwca

 Sanok, 7 czerwca, 2013

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 9/2013

1. Informacje:

1.1. Informuję, że przedstawiciele naszego hufca, reprezentujący Chorągiew Podkarpacką ZHP w finale XXI Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” - Jakub Kaleniecki z 45 DH w Mrzygłodzie i Natalia Koczeń z Harcerskiego Klubu Turystycznego w Sanoku, zostali przez jury konkursu wyróżnieni. Jesteśmy wszyscy bardzo dumni z Waszego sukcesu i z serca gratulujemy!

2. Hufiec

 1. 2. Podaję wyniki 24 edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”:

I miejsce: 

 • Koło Ekologiczne – Zespół Szkół w Chorzelowie - opiekunowie Jadwiga Korzec, Lidia Kutrybała

 • 15 Drużyna Harcerska im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza - drużynowa hm. Elżbieta Gałązka
 • 33 Gromada Zuchowa „Krasnale” z Beska, Hufiec Ziemi Sanockiej – drużynowa pwd. Anna Dereń

II miejsce:

 • 64 Drużyna Harcerska "Kormorany" im. Wincentego Pola z Łukowego, Hufiec Ziemi Sanockiej

          - drużynowy hm. Kazimierz Kisiołek

 • 14 Gromada Zuchowa "Mieszkańcy Galaktyki" z Równego, Hufiec Krosno - drużynowa Barbara Klecha
 • 16 Gromada Zuchowa "Słoneczne Promyki" z Lubatowej, Hufiec Krosno – drużynowa Dorota Nycz

 • Gromada Zuchowa "Ekoludki z Dębicy" - drużynowa Marta Witkoś

III miejsce:

 • 2 Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada”, Hufiec Poznań – drużynowa Bożena Stencel

 • 13 DSH w Niwiskach, Hufiec Kolbuszowa – drużynowa Brygida Chodorowska
 • 4 Drużyna Harcerska „Ogniki” z Trześni, Hufiec Kolbuszowa – drużynowy pwd. Krzysztof Surowiec

IV miejsce:

 • 26 Drużyna Harcerska z Odrzechowej, Hufiec Ziemi Sanockiej - drużynowa phm. Bożena Sołtys

 • 42 Drużyna Harcerska z Prusieka, Hufiec Ziemi Sanockiej – drużynowa hm. Magdalena Zgódko

V miejsce:

 • 16 DH "Leśne Bractwo" z Lubatowej, Hufiec Krosno - drużynowa Renata Stanisz

VI miejsce:

 • 5 BDH, ośrodek „Buk”, Hufiec Poznań – drużynowa Bożena Stencel

2.2. Kapituła odznaki honorowej HOAE „Florek” nadała odznaki następującym Osobom:

a/ Odznaka złota:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Numer odznaki


Jan Tomaka Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie 71


Wiesław Pajda Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie 72


Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki 73

b/ odznaka srebrna:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Numer odznaki
1 Brygida Chodorowska drużynowa 13 DSH w Niwiskach 70
2 pwd. Izabela Janik sztab zlotu 71

c/ odznaka brązowa:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Numer odznaki
1 dr Edward marszałek rzecznik RDLP w Krośnie 112
2 Andrzej Buszta leśniczy w Myczkowie 113
3 Michał Kmieć sztab 114
4 Justyna Hryszko sztab 115
5 Barbara Klecha drużynowa GZ w Równem 116
6 Renata Stanisz drużynowa GZ w Lubatowej 117
7 Dorota Nycz drużynowa DH w Lubatowej 118
8 Małgorzata Sikora opiekunka GZ w Dębicy 119
9 Karolina Polańska sztab 120
10 Jakub Janik sztab 121

Dziękuje bardzo za pracę podczas realizacji zadań akcji i zlotu oraz za wspieranie naszej pracy.

2.3. Zwalniam phm. Edytę Bielak z funkcji komendantki HOAE „Florek” oraz z funkcji redaktora naczelnego „Sanockiego Skauta”. Bardzo dziękuję za kilkuletnią efektywną służbę, za wielki wkład pracy, inicjatywy
i talentu.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Przyjmuję, z dniem 14 maja 2013 r. w poczet instruktorów ZHP Druhnę pwd. Katarzynę Chowaniec 
z przydziałem służbowym do Chorągwi Podkarpackiej ZHP - Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hmZdzisława Peszkowskiego.

7.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 7 czerwca br. otwieram próby na stopień Harcerki Orlej drużynowym – sam. Aleksandrze Kopczak i sam. Justynie Hryszko.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia

12.1. Udzielam pochwały phm. Danucie Tutak i pwd. Katarzynie Chowaniec za doprowadzenie swoich wychowanków do sukcesu w finale XXI Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.

12.2. Udzielam pochwały następującym drużynowym za realizację zadań na rzecz środowiska przyrodniczego i uczestnictwo w HOAE „Florek”:

 • hm. Elżbieta Gałązka

 • hm. Magdalena Zgódko

 • pwd. Anna Dereń

 • hm. Kazimierz Kisiołek

12.3. Za przygotowanie i przeprowadzenie XVI Zlotu Harcerzy – Ekologów udzielam pochwały komendzie zlotu:

 • phm. Edycie Bielak

 • phm. Annie Stawarz

 • phm. Jadwidze Mermer

oraz członkom sztabu: pwd. Izabeli Janik, Justynie Hryszko, Karolinie Polańskiej, Angelice Borys, Michałowi Kmieciowi, Jakubowi Janikowi, Dawidowi Borysowi, Amelii Krzysztyńskiej

12.4. Za przeprowadzenie kwesty w dniu 2 czerwca br. na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego udzielam pochwały pwd. Katarzynie Chowaniec, sam. Aleksandrze Kopczak i harcerkom z 54 DH.

12.5. Za współpracę przy wykonaniu wystawy prac i meldunków akcji „Florek” w Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie dziękuję 
pwd. Januszowi Masłykowi i pwd. Michałowi Czasowi.

 

Czuwaj!

 /-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

Rozkaz L. 7/2013 z 12 kwietnia

12 kwietnia, 2013r.

 Chorągiew Podkarpacka Sanok,

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 7/2013

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny „Harcerskich Prezentacji” w następującym składzie: hm. Elżbieta Gałązka, phm. Danuta Tutak, dh. Katarzyna Chowaniec, dh, Aleksandra Kopczak, dh. Justyna Hryszko, pwd. Izabela Janik, hm. Jerzy Kwaśniewicz, phm. Daniel Bielak i phm. Ryszard Stojowski.

7. Mianowania instruktorów.

7.1. Przywracam członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej Druhnie podharcmistrzyni Alicji Wosik. Z radością witam Druhnę w gronie kadry instruktorskiej naszego hufca.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia

12.1. Udzielam pochwały Dh. Katarzynie Chowaniec i Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu za przeprowadzenie akcji „ZHP dla Syrii”. Dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom za włączenie się do tego przedsięwzięcia.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

Rozkaz L. 8/2013 z 10 maja

Sanok, 10 maja 2013r.

 Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 8/2013

1. Informacje

1.1. Z radością informuję, że reprezentanci naszego hufca podczas chorągwianego Festiwalu Piosenki Harcerskiej, w dniu 13 kwietnia 2013 r., w Przeworsku zajęli 2 miejsce w kategorii drużyny harcerskie (15 DH z Jaćmierza), 2 miejsce w kategorii drużyny wielopoziomowe (54 DH z Sanoka), wyróżnienie w kategorii zuchy i harcerze starsi (42 Gromada Zuchowa 
z Prusieka, 14 DH z Sieniawy
). Gratuluję i dziękuję zuchom i harcerzom za trud przygotowań; dziękuje Drużynowym, a także Nauczycielom wspierającym pracę gromady 
i drużyn.

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztab Harcerskich Prezentacji, dziękuję za zrealizowanie zadania.

2.2. Powołuję  sztab XIV Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 24 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” w następującym składzie:

phm. Anna Stawarz – komendant

phm. Edyta Bielak – z-ca ds. Programowych

phm. Jadwiga Mermer

phm. Danuta Tutak

phm. Daniel Bielak – oboźny

pwd. Izabela Janik
pwd. Michał Kiernisz

dh. Angelika Borys
dh. Justyna Hryszko
dh. Karolina Polańska
dh. Amelia Krzysztyńska
dh. Michał Kmieć
dh. Dawid Borys
dh. Jakub Janik

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 9 maja br. zamykam próbę i nadaję stopień podharcmistrzyni Druhnie pwd. Aleksandrze Tasz.

7.2. Na wniosek MKSI z dnia 9 maja br. zamykam próbę, nadaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Druhnę Katarzynę Chowaniec. Dziękuję hm. Elżbiecie Gałązce za sprawowanie opieki nad przebiegiem próby.

Gratuluję Druhnom realizacji zadań i życzę powodzenia we wszystkich sprawach.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia.

12.1. Udzielam pochwały reprezentacji hufca za udział w uroczystościach Dnia Katyńskiego (instruktorzy: pwd. Izabela Janik, phm. Daniel Bielak, pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk oraz harcerze z 13 DH, 2 DH, 5 DH, HKT).

12.2. Dziękuję za pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Harcerskich Prezentacji hm. Elżbiecie Gałązka, dh. Katarzynie Chowaniec, pwd. Izabeli Janik, hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, phm. Danielowi Bielakowi i phm. Ryszardowi Stojowskiemu. Dziękuję Pani Barbarze Bieleń ze SP w Długiem za wspieranie muzycznych działań 15 DH.

12.3. Za wystąpienie podczas Harcerskich Prezentacji udzielam pochwały: 15 DH z Jaćmierza i Długiego, Harcerskiemu Klubowi Ratownictwa, Harcerskiemu Klubowi Górskiemu „Born to climb”, Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu, druhnom Natalii Koczeń z HKT i Justynie Hryszko z 54 DH.

12.4.Za udział w uroczystościach 3 Maja w Sanoku udzielam  pochwały następującym instruktorom: pwd. Annie Borczyk, pwd. Natalii Mołczan, hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, phm. Danielowi Bielakowi, pwd. Januszowi  Masłykowi, pwd. Radosławowi Masłykowi, pwd. Kornelowi Komendzie oraz harcerkom i harcerzom:

-         Jakubowi Kwasniewiczowi, Dawidowi Bindasowi i Tomaszowi Kwiatkowskiemu z 2 DH;

-         Michałowi Kmieciowi, Angelice Borys, Mateuszowi Kwaśniewiczowi, Adamowi Orłowskiemu, Bartkowi Marutowi z 5 DH;

-         Aleksandrze Kopczak, Jagodzie Bątkowskiej, Justynie Hryszko i Jolancie Tabin z 54 DH;

-         Kamili Olbert z 4 DH, Natalii Krowickiej z 10 DH i Aleksandrze Bąk z HKT.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 6/2013 z 15 kwietnia

 

15 kwietnia, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka Sanok,

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 6/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Fragment rozkazu L. 3/2013 Komendantki Chorągwi Podkarpackiej z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zbiórek wyborczych:

„ 1.1. Na podstawie Uchwały nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja wyborcza ZHP komenda chorągwi po zasięgnięciu opinii komendantów hufców podjęła w dniu 18 marca 2013 roku uchwałę w sprawie utworzenia rejonów hufców i określiła liczbę delegatów wybieranych w poszczególnych rejonach hufców.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o rejonach hufców, w których zostanie dokonany wybór delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP, liczbie wybieranych delegatów poszczególnych rejonach hufców:

Numer rejonu Hufce wchodzące w skład rejonu Liczba wybieranych delegatów
I

Brzozów,

Krosno,

„Bieszczadzki” w Lesku,

Strzyżów,

Ustrzyki Dolne,

Ziemi Sanockiej w Sanoku.

3
II

Dębica,

Jasło,

Mielec,

Ziemi Pilźnieńskiej w Pilźnie.

2
III

Kolbuszowa,

Łańcut,

Ropczycko – Sędziszowski w Ropczycach,

Rzeszów,

Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie.

2
IV

Nisko,

Przeworsk,

Stalowa Wola,

Tarnobrzeg.

2
V

Jarosław,

Leżajsk,

Lubaczów, Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

2
 1. 1. 2. Informuję, że zbiórka wyborcza rejonu I odbędzie się 14 maja, o godz. 16.30 w Krośnie.

2. Hufiec

2.2. Ogłaszam imienny wykaz instruktorów Hufca ZHP Ziemi Sanockiej uprawnionych do uczestnictwa w zbiórce wyborczej delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP (zgodnie z Uchwałą  nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013r. - Ordynacja wyborcza ZHP  
z głosem decydującym w zbiórce wyborczej biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca, którego zbiórka dotyczy 
i opłaconą podstawową składkę członkowską):

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca
  Baranowska Agnieszka Przewodniczka Drużynowa 16 DH w Pakoszówce
  Bielak Daniel Podharcmistrz Drużynowy HKR, członek Komendy Hufca
  Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW w Pisarowcach
  Borczyk Anna Przewodniczka Opiekun 54 DH w Sanoku
  Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
  Chowaniec Katarzyna - Drużynowa HKT
  Chowaniec Krystyna Harcmistrzyni Komendantka Hufca
  Ciupka Bogusław Podharcmistrz Z-ca komendanta hufca
  Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członek KH
  Hryszko Justyna - Drużynowa 54 GZ w Sanoku
  Kiernisz Michał Przewodnik Drużynowy 13 DH w Sanoku
  Kilar Magdalena Przewodniczka Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie
  Klimkowska –Bil Magdalena Harcmistrzyni Instruktorka Hufca
  Kopczak Aleksandra - Drużynowa 54 DH w Sanoku
  Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
  Kurkarewicz Maria - Drużynowa 9 DH w Sanoku
  Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek KH, ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni Instruktor hufca, członek ZKK Chorągwi
  Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
  Masłyk Janusz Przewodnik Instruktor hufca, do 20.10.2011 członek KH
  Masłyk Radosław Przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

  Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ w Sanoku, od 20.10.2011 przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  Pacławska Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 4 DH
  Radwańska Bożena - Drużynowa 10 GZ w Sanoczku
  Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
  Ryniak Justyna Przewodniczka Drużynowa 10 DH w Sanoku
  Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
  Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek KH, drużynowa 1 GZ w Zahutyniu
  Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR
  Stojowski Ryszard Podharcmistrz Szef HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Tasz Aleksandra Przewodniczka

Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

(od 20.10.2011),

  Tutak Danuta Podharcmistrzyni

Członek HKR (do 20.10.2011),

drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie

  Wicijowska Lidia Podharcmistrzyni Instruktor hufca
  Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni

Członek KH  (do 20.10.2011),

przewodnicząca MKSI

  Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Zgódko Katarzyna Przewodniczka Instruktor Hufca
  Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, członek ChKSI
  Zgódko Marek Harcmistrz Członek Sądu Harcerskiego (do 20.10.2011), skarbnik hufca ,  komendant Ośrodka „Berdo”

W przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zbiórki wyborczej pisemne odwołanie wnosi się do  komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy. Komendant hufca rozpatruje wniosek  i ogłasza rozkazem swoją decyzję w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołania do komendanta chorągwi w terminie 3 dni od podania decyzji do wiadomości. Komendant chorągwi wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem zbiórki wyborczej

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin