Opinia Komendy Chorągwi do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy

Opinia Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy Hufca Ziemi Sanockiej ZHP im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego za okres od 25 listopada 2015 roku do 22 listopada 2017 roku.

Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie, działając na podstawie paragrafu 60. Statutu ZHP - przedstawia uczestnikom zjazdu sprawozdawczego Hufca Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku opinię do sprawozdania komendantki hufca i komendy hufca.

Czytaj więcej: Opinia Komendy Chorągwi do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy

Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca

Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego za okres od 21.11.2015 r. do 07.11.2017.

1. Zasięg terytorialny działalności hufca:

Hufiec Ziemi Sanockiej obejmował w okresie sprawozdawczym swoim działaniem cały powiat sanocki (poza gminą Tyrawa Wołoska) oraz miejscowość Sieniawa w gminie Rymanów, powiat krośnieński do 27.03.2017 r.

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca

Zaproszenie na Zjazd Sprawozdawczy

zjazd 2017

Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 
Hufca Ziemi Sanockiej im. Ks. hm Zdzisława Jastrzebiec Peszkowskiego w Sanoku
Za okres od 25.11.2015 do 30.10.2017
 
Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej działa w okresie od 25.11.2015 roku do 30
pazdziernika 2017 roku w trzyosobowym składzie, który został wybrany przez Zjazd Zwykły
Hufca Ziemi Sanockiej.
 
 

Czytaj więcej: Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2017

Budżet obywatelski 2018 - głosowanie

miniatura budzetobywatelski21 1024x297Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Wójtowstwo do poparcia naszego wniosku „Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka - strefa otwarta mieszkańców dzielnicy Wójtostwo". Miejsce reazliacji - ścianka wspinaczkowa w CSE, ul Poprzczna 2 w Sanoku:

cse sanok 0

Głosowanie w formie tradycyjnej, poprzez karty do głosowania, odbywać się będzie w dniach od 9 do 20 października. Punkty do głosowania będą czynne w godzinach:

 

Czytaj więcej: Budżet obywatelski 2018 - głosowanie

facebook_page_plugin