Świadek Prawdy

Świadek Prawdy - Link do artykułu

FESTIWAL PIOSENKI 2019

FESTIWAL PIOSENKI2019

Ocena realizacji planu pracy 2018

Ocena realizacji planu pracy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w roku 2018 dokonana na zbiórce komendy hufca w dniu 29 listopada 2018.

 1. 1.Zadania priorytetowe:

Lp.

Zadanie

Uwagi o realizacji

 1. 1.

100-lecie odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP

Zrealizowano, poza planowanym ufundowaniem nowego sztandaru. Zestawienie zadań w załączniku

 1. 2.

Pozyskanie środków na remont Domu Harcerza; przygotowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac remontowych.

Zrealizowane częściowo - rozpoczęto zbiórkę internetową, wyremontowano schody boczne.

 1. 3.

Przeprowadzenie monitoringu pracy gromad i drużyn, poprawa stanu dokumentacji.

Nie zrealizowano w sposób systemowy. Monitoring doraźny.

 1. 4.

Wdrożenie systemu współzawodnictwa gromad i drużyn (Turniej gromad i drużyn harcerskich

Opracowano i przekazano regulamin współzawodnictwa drużynowym, całkowity brak zainteresowania.

 1. 5.

Aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych na terenie Powiatu Sanockiego.

Zrealizowano, byliśmy obecni na prawie wszystkich wydarzeniach

 1. 6.

Popularyzowanie postaci

i dorobku Patrona Hufca

Zrealizowano

 1. 7.

Działalność charytatywna, współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta

Zrealizowano

 1. 8.

Kontynuacja współpracy z organizacjami kombatanckimi – ŚZŻAK, Związek Sybiraków

Zrealizowano

 1. 9.

Integracja kadry instruktorskiej

Częściowo

 1. 10.

Pozyskanie i przygotowanie do funkcji nowych drużynowych.

Częściowo

 1. 2.Zadania szczegółowe:

Nazwa zadania operacyjnego

Czas wykonania

Ocena realizacji w skali 0-5 (0 – brak, 5 – zrealizowano w pełni)

 1. Realizacja programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP (zał.1) oraz zadań programowych na rok szkolny 2017/2018 (zał. 2) oraz 2018/2019 (zał. 3 – po 1 września)

Zgodnie z harmono-

gramem

Zrealizowano.

5

 1. 2.Zorganizowanie kursu przewodnikowskiego
  i kursów drużynowych oraz szkolenie zastępowych
  i przybocznych

Do września

Kurs pwd – 5 osób z hufca, z tego ukończyło – tylko 4 osoby.

Nie odbył się kurs drużynowych, szkolenie zastępowych tylko na obozie.

Stopień realizacji - 3

 1. 3.Realizacja kompleksowych projektów:
 • Rajdy piesze po Bieszczadach – II edycja,
 • Harcerska Akcja Ekologiczna „Florek” –29 i 30 edycja
 • Program profilaktyczny - kolejna edycja
 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej.

Zgodnie z harmono-

gramem realizacji poszczególnych

Zrealizowano.

5

 1. 4.Poprawa stanu dokumentacji pracy drużyn; plany pracy, sprawozdania roczne, prowadzenie książek pracy, deklaracje członkowskie

Cały rok

Działania były, nie przeprowadzono oceny ich skuteczności.

3

 1. 5.Ponowne przeszkolenie wszystkich drużynowych w zakresie obsługi Harcerskiej Ewidencji Elektronicznej

II-III

Szkolenie było, ale udział drużynowych zbyt mały.

3

 1. Prowadzenie korespondencji z drużynowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Cały rok

Prowadzono, jednak odbiór poczty przez drużynowych nie satysfakcjonujący.

4

 1. 7.Kontynuacja rejestrowania pamiątek i dokumentów historycznych,

Uporządkowanie i zabezpieczenie ich (zadanie rozpoczęte).

 1. 8.Uporządkowanie archiwum hufca.

Cały rok

Częściowo. Zadanie kontynuować.

4

 1. 9.Systematyczne funkcjonowanie ustalonych form motywacji –

- odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”, odznaki akcji „Florek”,

- tytuł „Instruktor Roku”,

- listy z podziękowaniem do szkół,

- dyplomy za pracę podczas HAL,

- informowanie o pracy w lokalnych mediach

 1. 10.Opracowanie i złożenie wniosków o List Pochwalny Naczelnika ZHP
 2. 11.Opracowanie i złożenie Krzyże Zasługi dla ZHP (wręczenie na zlocie hufca)

Cały rok

Do 30 marca

2018

Zrealizowano. 5

 1. 12.Kontynuacja pracy ze składką członkowską

Cały rok

Realizowano, jednak skuteczność działań nie jest dobra - 3

 1. 13.Opracowywanie
  i składanie wniosków o dofinansowanie zadań do UM, Starostwa oraz fundacji, firm, innych instytucji.

Zgodnie z podanymi

terminami

Realizowano. Pozyskano darowiznę z PASS Polska, Rubber Company, Artura Andrusa. Dotacje z Miasta Sanok i Powiatu Sanockiego. Dla 11 DH z Gminy Bukowsko - 4

 1. 14. Pozyskanie środków na prace remontowe w Domu Harcerza.

Cały rok

W niewielkim stopniu.

1

 1. 15.Monitoring pracy gromad
  i drużyn.
 2. 16.Poprawa funkcjonowania ciągu wychowawczego.
 3. 17.Poprawa funkcjonowania systemu zastępowych.

Cały rok

3

DMB 2019 - akcja charytatywna

DMB 2019 akcja charytatywna

Kalendarium 2018/19

Kalendarium

ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2018/2019

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

1 września – 79 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września

Powiat Sanocki

Udział   w uroczystościach z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

10 września

Bykowce

Jubileuszowy Zlot Stulecia ZHP na Ziemi Sanockiej

15 września

Sanok

Dzień Sybiraka – udział we Mszy Świętej, spotkania z Sybirakami

17 września

Kościół Przemien. Pańskiego

XVIII Złaz Hufca Ziemi Sanockiej „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim”

29 września

Przejście z Sanoka do Zagórza

Przeprowadzenie naboru do gromad i drużyn, zebranie pisemnych oświadczeń od rodziców, zaplanowanie prób na stopnie i prób harcerki/harcerza.

Wrzesień - październik

wszystkie gromady

i drużyny

Spotkanie z harcerzami ze ZHP w Czechach

29 października

Dom Harcerza

Harcerska Służba Pamięci, kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego

25-31paźd.

1 – 2 listopada

Cmentarze.

Mogiły harcerskie

i żołnierskie.

Wieczorny apel przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki

10 listopada;

Sanok

Udział w uroczystościach państwowych.

Bieg harcerski, Ognisko.

11 listopada

Sanok, Zagórz, Besko. Komańcza, Bukowsko

II konkurs – „Śpiewamy i recytujemy wiersze Jerzego Harasymowicza”

17 listopada

23 listopada

Dom Harcerza

Sala koncertowa PSM

Starszoharcerska Nocka na Luzie

30 listopada – 2 grudnia

Zuchy dla Niepodległej

8 grudnia

Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

10-20 grudnia

Betlejemskie Światło Pokoju

 • Wyjazd po BŚP do Rzeszowa
 • 22 lub 23 grudnia – uroczyste przekazanie na Rynku w Sanoku

17 – 24 grudnia

Teren całego hufca.

Wigilia Instruktorska

21 grudnia

(piątek)

godz. 17.00

Dom Harcerza.

Jubileusz 90 rocznicy urodzin Druhen hm. Eugenii Penar, phm. Alicji Wolwowicz, Marii Siekierzyńskiej

29 grudnia

Godz. 16.00

Dom Harcerza

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

13 stycznia

Sanok (HKG, HKR)

100 rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego

i 39 rocznica śmierci Olgi Małkowskiej – gra miejska „Andrzej Małkowski w Sanoku”

15 stycznia

Drużyny; Sanok

156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – apel wieczorny pod Krzyżem Powstańczym

22 stycznia (wtorek) godz. 17.00

Sanok, cmentarz centralny

Ferie zimowe – HAZ

11 – 22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej – spotkania drużyn, przesyłanie pozdrowień, spotkanie z seniorami

22 lutego (piątek)

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca

Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

9 marca - sobota

SDK

Zlot Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP

15-17 marca

Sanok

Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

7-16 kwietnia

Dom Harcerza

SMAP

12-14 kwietnia

Dzień Katyński

13 kwietnia

Sanok, Aleja Katyńska

Droga Krzyżowa po Górach Słonnych

Wielka Środa

17 kwietnia

Sanok – Góry Słonne

Wielka Sobota – warty przy Bożym Grobie

20 kwietnia

Powiat Sanocki

13 kwietnia

Zuchowy rajd „Siedmiomilowe Buty”

27 kwietnia - sobota

Udział w uroczystościach państwowych.

3 maja

Sanok, Besko, Zagórz, Bukowsko

XII   Harcerski Rajd Śladami Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK

11 maja lub 8 czerwca

Wola Niżna - Habura

11 rocznica śmierci ks. Wiesława Siwca

14 maja

Kaplica św. Maksymiliana Kolbe

XXII Zlot Harcerzy Ekologów

– podsumowanie 30 edycji akcji „Florek”.

24-26 maja

Ośrodek „Berdo”

Biwak drużyn – podsumowanie roku pracy harcerskiej

21/22 czerwca

Berdo

HAL i NAL

24.06-31.08.

Wg. planu HAL

facebook_page_plugin