Kalendarium 2018/19

Kalendarium

ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2018/2019

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

1 września – 79 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września

Powiat Sanocki

Udział   w uroczystościach z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

10 września

Bykowce

Jubileuszowy Zlot Stulecia ZHP na Ziemi Sanockiej

15 września

Sanok

Dzień Sybiraka – udział we Mszy Świętej, spotkania z Sybirakami

17 września

Kościół Przemien. Pańskiego

XVIII Złaz Hufca Ziemi Sanockiej „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim”

29 września

Przejście z Sanoka do Zagórza

Przeprowadzenie naboru do gromad i drużyn, zebranie pisemnych oświadczeń od rodziców, zaplanowanie prób na stopnie i prób harcerki/harcerza.

Wrzesień - październik

wszystkie gromady

i drużyny

Spotkanie z harcerzami ze ZHP w Czechach

29 października

Dom Harcerza

Harcerska Służba Pamięci, kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego

25-31paźd.

1 – 2 listopada

Cmentarze.

Mogiły harcerskie

i żołnierskie.

Wieczorny apel przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki

10 listopada;

Sanok

Udział w uroczystościach państwowych.

Bieg harcerski, Ognisko.

11 listopada

Sanok, Zagórz, Besko. Komańcza, Bukowsko

II konkurs – „Śpiewamy i recytujemy wiersze Jerzego Harasymowicza”

17 listopada

23 listopada

Dom Harcerza

Sala koncertowa PSM

Starszoharcerska Nocka na Luzie

30 listopada – 2 grudnia

Zuchy dla Niepodległej

8 grudnia

Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

10-20 grudnia

Betlejemskie Światło Pokoju

 • Wyjazd po BŚP do Rzeszowa
 • 22 lub 23 grudnia – uroczyste przekazanie na Rynku w Sanoku

17 – 24 grudnia

Teren całego hufca.

Wigilia Instruktorska

21 grudnia

(piątek)

godz. 17.00

Dom Harcerza.

Jubileusz 90 rocznicy urodzin Druhen hm. Eugenii Penar, phm. Alicji Wolwowicz, Marii Siekierzyńskiej

29 grudnia

Godz. 16.00

Dom Harcerza

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

13 stycznia

Sanok (HKG, HKR)

100 rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego

i 39 rocznica śmierci Olgi Małkowskiej – gra miejska „Andrzej Małkowski w Sanoku”

15 stycznia

Drużyny; Sanok

156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – apel wieczorny pod Krzyżem Powstańczym

22 stycznia (wtorek) godz. 17.00

Sanok, cmentarz centralny

Ferie zimowe – HAZ

11 – 22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej – spotkania drużyn, przesyłanie pozdrowień, spotkanie z seniorami

22 lutego (piątek)

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca

Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

9 marca - sobota

SDK

Zlot Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP

15-17 marca

Sanok

Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik

7-16 kwietnia

Dom Harcerza

SMAP

12-14 kwietnia

Dzień Katyński

13 kwietnia

Sanok, Aleja Katyńska

Droga Krzyżowa po Górach Słonnych

Wielka Środa

17 kwietnia

Sanok – Góry Słonne

Wielka Sobota – warty przy Bożym Grobie

20 kwietnia

Powiat Sanocki

13 kwietnia

Zuchowy rajd „Siedmiomilowe Buty”

27 kwietnia - sobota

Udział w uroczystościach państwowych.

3 maja

Sanok, Besko, Zagórz, Bukowsko

XII   Harcerski Rajd Śladami Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK

11 maja lub 8 czerwca

Wola Niżna - Habura

11 rocznica śmierci ks. Wiesława Siwca

14 maja

Kaplica św. Maksymiliana Kolbe

XXII Zlot Harcerzy Ekologów

– podsumowanie 30 edycji akcji „Florek”.

24-26 maja

Ośrodek „Berdo”

Biwak drużyn – podsumowanie roku pracy harcerskiej

21/22 czerwca

Berdo

HAL i NAL

24.06-31.08.

Wg. planu HAL

RAMOWY PLAN PRACY 2019

 RAMOWY PLAN PRACY

HUFCA ZIEMI SANOCKIEJ

im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO

NA ROK 2019

Misja ZHP:

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Strategia ZHP - Wizja ZHP 1925

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

1.Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy. W ZHP istnieje wspólnie wypracowany i zapisany kanon wartości i postaw, który stanowi konkretną odpowiedź na pytanie „do czego wychowujemy?”. Jest on podstawą spójnej i wyrazistej tożsamości, potwierdzanej każdego dnia przykładem własnym członków ZHP.  Wszystkie dokumenty wewnętrzne opisują obszar wartości i postaw zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

2. Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy. W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

3. Harcerskie wychowanie traktuje człowieka całościowo, troszcząc się o adekwatny rozwój w każdej sferze. Oznacza to proporcjonalne oddziaływanie na każdą ze sfer rozwoju za pomocą właściwych instrumentów metodycznych i form pracy oraz takie planowanie i realizowanie programu, aby w pierwszej kolejności dbać o sfery, które są u wychowanków zaniedbane.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

 1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
 2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
 3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Czytaj więcej: RAMOWY PLAN PRACY 2019

Program Uroczystości 11 Listopada

Program Uroczystości 11 Listopada

KONKURS 2018

PLAKAT HARASYMOWICZ regulamin małe

 

PLAKAT HARASYMOWICZ regulamin małe2

Komunikat – listopad, grudzień 2018

Komunikat – listopad, grudzień 2018

 

 1. Sprawy organizacyjne:
 • Bardzo proszę o zaległe sprawozdania za rok 2017/2018 oraz plany pracy na rok 2018/2019. Zgodnie z porozumieniem z MEN drużyny działające przy szkołach plany pracy, zatwierdzone przez komendę hufca, mają złożyć dyrektorom szkół,
 • Składka członkowska – do 15 listopada proszę uregulować składki, drużyny zalegające przestają być członkami ZHP, minimalna liczba członków – 16 osób, za zgodą komendanta – 12 osób.
 • Ewidencja musi być na bieżąco uzupełniana, łączy się z tym ubezpieczenie NW.
 • Proszę na bieżąco dokumentować pracę – książki pracy można pobrać w komendzie hufca.

Czytaj więcej: Komunikat – listopad, grudzień 2018

Zajęcia wspianczkowe

PIL logo

Zapraszamy do udziału w projekcie, który będzie kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego w 2015r. w ramach FIO "Sport dla każdego - wspinaczka też uzależnia". Działania w ramach jego realizacji to promowanie wśród młodzieży i dorosłych sportu wspinaczkowego jako przeciwdziałanie uzależnieniom – czynny wypoczynek alternatywą dla złych nałogów oraz patologii społecznych. Nabór do projektu zostanie zrealizowany poprzez umieszczenie informacji na portalach www, szkołach, oraz przez ulotki zachęcające do uczestnictwa.

 

W ramach projektu zapraszamy do uczestnictwa w imprezach:

- promocyjnej (zapoznanie z projektem, techniki linowe, techniki wspinaczkowe): 26 września 2018 r.

- warsztatach wspinaczkowych ( nauka wspinaczki, obsługa sprzętu): 16 spotkań x 6 osób, terminy ustalane indywidualnie,

- zawodach wspinaczkowych: 24 listopada 2018 r.

- wspinaczkowej imprezie podsumowującej: 8 grudnia 2018 r.

 

Informacje i zapisy:
E-miał: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. kom. 695-415-069 ( Rysiek )

 

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”.

 

 

 

 

Regulamin XIV Konkursu poetyckiego

KONK GORRegulamin

XIV Konkursu poetyckiego dla młodzieży

„ W górach jest wszystko,
co kocham …”

       o kwiat goryczki z Berda

 

 

 

 

 

 

1. Organizator: Chorągiew Podkarpacka ZHP - Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, ul. Zielona 39, 38-500 Sanok

2. Terminarz konkursu:

 • Termin nadsyłania utworów:  do 10 listopada 2018 r., na adres organizatora z dopiskiem na kopercie "Konkurs poetycki".
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 23 listopada 2018koncertu finałowego II Konkursu „Recytujemy i śpiewamy wiersze Jerzego Harasymowicza”.

Czytaj więcej: Regulamin XIV Konkursu poetyckiego

Regulamin XVIII Złazu

             Regulamin XVIII Złazujp 2

         Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

         „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim” Sanok – Zagórz

Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcowania z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji.

                                                                                                                     św. Jan Paweł II

1. Termin - 29 września 2018 r. sobota.

2. Trasa rajdu – przejście piesze z Sanoka do Zagórza. Czas przejścia około 3 godziny.

3. Organizator – komenda Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.

4.Cele złazu:

 • Upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II i poznanie Jego związków z naszym regionem
 • Kształcenie prawidłowej postawy moralnej i duchowej harcerek i harcerzy.
 • Poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Niskiego.
 • Spotkanie i integracja środowisk harcerskich.
 • Propagowanie turystyki górskiej.

Czytaj więcej: Regulamin XVIII Złazu

facebook_page_plugin