RAMOWY PLAN PRACY 2019

 RAMOWY PLAN PRACY

HUFCA ZIEMI SANOCKIEJ

im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO

NA ROK 2019

Misja ZHP:

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Strategia ZHP - Wizja ZHP 1925

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

1.Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy. W ZHP istnieje wspólnie wypracowany i zapisany kanon wartości i postaw, który stanowi konkretną odpowiedź na pytanie „do czego wychowujemy?”. Jest on podstawą spójnej i wyrazistej tożsamości, potwierdzanej każdego dnia przykładem własnym członków ZHP.  Wszystkie dokumenty wewnętrzne opisują obszar wartości i postaw zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

2. Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy. W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

3. Harcerskie wychowanie traktuje człowieka całościowo, troszcząc się o adekwatny rozwój w każdej sferze. Oznacza to proporcjonalne oddziaływanie na każdą ze sfer rozwoju za pomocą właściwych instrumentów metodycznych i form pracy oraz takie planowanie i realizowanie programu, aby w pierwszej kolejności dbać o sfery, które są u wychowanków zaniedbane.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

  1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
  2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
  3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Czytaj więcej: RAMOWY PLAN PRACY 2019

Program Uroczystości 11 Listopada

Program Uroczystości 11 Listopada

Komunikat – listopad, grudzień 2018

Komunikat – listopad, grudzień 2018

 

  1. Sprawy organizacyjne:
  • Bardzo proszę o zaległe sprawozdania za rok 2017/2018 oraz plany pracy na rok 2018/2019. Zgodnie z porozumieniem z MEN drużyny działające przy szkołach plany pracy, zatwierdzone przez komendę hufca, mają złożyć dyrektorom szkół,
  • Składka członkowska – do 15 listopada proszę uregulować składki, drużyny zalegające przestają być członkami ZHP, minimalna liczba członków – 16 osób, za zgodą komendanta – 12 osób.
  • Ewidencja musi być na bieżąco uzupełniana, łączy się z tym ubezpieczenie NW.
  • Proszę na bieżąco dokumentować pracę – książki pracy można pobrać w komendzie hufca.

Czytaj więcej: Komunikat – listopad, grudzień 2018

KONKURS 2018

PLAKAT HARASYMOWICZ regulamin małe

 

PLAKAT HARASYMOWICZ regulamin małe2

Regulamin XIV Konkursu poetyckiego

KONK GORRegulamin

XIV Konkursu poetyckiego dla młodzieży

„ W górach jest wszystko,
co kocham …”

       o kwiat goryczki z Berda

 

 

 

 

 

 

1. Organizator: Chorągiew Podkarpacka ZHP - Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, ul. Zielona 39, 38-500 Sanok

2. Terminarz konkursu:

  • Termin nadsyłania utworów:  do 10 listopada 2018 r., na adres organizatora z dopiskiem na kopercie "Konkurs poetycki".
  • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 23 listopada 2018koncertu finałowego II Konkursu „Recytujemy i śpiewamy wiersze Jerzego Harasymowicza”.

Czytaj więcej: Regulamin XIV Konkursu poetyckiego

facebook_page_plugin