Rozkaz L. 5/2019 z 15 kwietnia

                                                               Sanok, 15 kwietnia 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2019

 

2 Hufiec

2.1. Mianuję Dh. pwd. Jakuba Kwaśniewicza komendantem XXII Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 30 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, który odbędzie się
w dniach 24-26 maja br. w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny XXII Zlotu Harcerzy Ekologów w następującym składzie:

Czytaj więcej: Rozkaz L. 5/2019 z 15 kwietnia

Rozkaz L. 4/2019 z 31 marca

                                                           Sanok, 31 marca 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP                                                         

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 4/2019

 

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 28 marca br. podjęła następujące uchwały:

  • Uchwała nr 4/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia nowego cennika
    w ośrodku „Berdo”.
  • Uchwała nr 5/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu instruktorów i harcerzy na uroczystości na Monte Cassino

Treść uchwał zamieszczona jest na stronie hufca.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 4/2019 z 31 marca

Rozkaz L. 2/2019 z 19 lutego

                                                                                          Sanok, 19 lutego 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 2/2019

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że tytuł „Gromada Niepodległości” otrzymała 5 Gromada Zuchowa “Zuchy z Czerwonego Lasu” , a tytuł „ Drużyny Niepodległości” - 5 Drużyna Harcerska im. Janka Bytnara ,,Rudego” “Tekle”.

1.2. Informuję, że uchwałą nr 3/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Instruktor Roku 2018” tytuł ten został jednogłośnie przyznany phm. Marii Kurkarewicz. Serdecznie gratuluję Druhnie i dziękuję za pracę dla dzieci i na rzecz naszej wspólnoty.

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 2/2019 z 19 lutego

Rozkaz L. 3/2019 z 15 marca

                                                                                                        Sanok, 15 marca 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 3/2019

 

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Ls2/2019 Naczelniczki ZHP, hm. Anny Nowosad:

11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

lp.

chorągiew

hufiec

stopień

imię

nazwisko

182

Podkarpacka

Ziemi Sanockiej w Sanoku

pwd.

Elżbieta

DOŁŻYCKA

185

Podkarpacka

Ziemi Sanockiej w Sanoku

pwd.

Mateusz

KACZKOWSKI

 

 

 

1.2. Wyjątki z Rozkazu L1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusza Bezdzietnego:

3.6. Cofanie i nadawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich

3.6.2. Z dniem 12 stycznia 2019 roku przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dla Hufców ZHP w Brzozowie, Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku, Bieszczadzkiego ZHP w Lesku. Uprawnienia obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 roku.

14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.3.1. Przedłużam do dnia 31 stycznia 2023 roku uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu brązowym hm. Waldemarowi Basakowi, Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP
w Sanoku i zmieniam numer odznaki na BOKK/668/2019.

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 3/2019 z 15 marca

Rozkaz L. 1/2019 z 15 stycznia

                                                                                         Sanok, 15 stycznia 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 1/2019

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 1/X/2019 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kształcenia w roku 2018 i przyjęcia planu kształcenia na rok 2019.

- Uchwała nr 2/X/2019 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku”.

1.2. Informuję, że tytuł - „Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku” otrzymała pwd. Barbara Sikora. Dziękuję Druhnie Basi za pracę.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 1/2019 z 15 stycznia

facebook_page_plugin