Rozkaz Specjalny L. 3/2019 z 3 listopada

Untitled

Rozkaz L. 15/2019 z 4 listopada

                                                       Sanok, 4 listopada 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2019

   1. Zarządzenia i informacje

   1.1. Informacje

1.1.1. Informuję, że komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 30 października podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała nr 11/X/2019 - zatwierdzenia planów pracy gromad i drużyn na rok 2019/2020: 15 GZ
  z Jaćmierza, 51 GZ z Falejówki, 5 DH z Sanoka, 21 DH z Beska, 4 DH z Sanoka, 26 DH z Komańczy, 7 DH – HKT z Sanoka.
 • Uchwała nr 12/X/2019 – zatwierdzenie Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca Ziemi Sanockiej za okres od ostatniego zjazdu zwykłego (21.11.2015) do 30 października 2019 r.
 • Uchwała nr 13/X/2019 – przyjęcie Planu pracy Hufca Ziemi Sanockiej na rok 2020,

1.1.2. Informuję, że podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu w dniu 19 października zostali wyróżnieni przyznaniem tytułu Orła Chorągwi Podkarpackiej: hm. Marek Zgódko w kategorii Odpowiedzialny gospodarz i phm. Ryszard Stojowski (kategoria – Inicjatywa Społeczna). Statuetkę otrzymała również dr Alicja Jaruga, prezes PASS POLSKA, w kategorii partner.

1.1.3 Gratulacje dla Poczty Harcerskiej Sanok72 - w ogólnopolskim plebiscycie na najładniejsze, poprawne i najciekawsze wydawnictwa Poczt Harcerskich ZHP za rok 2018 kartka pocztowa zaprojektowana przez hm. Zbigniewa Osenkowskiego zajęła I miejsce. Pierwsze miejsce zdobył także hm. Jerzy Kwaśniewicz w kategorii - znaczek PH, a datownik, także według projektu Dh. Jerzego, uplasował się na drugiej pozycji.

1.1.4. Informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej phm. Maria Kurkarewicz została odznaczona Medalem KEN. Gratuluję wyróżnienia.

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 15/2019 z 4 listopada

Rozkaz L 13/2019 z 15 października

    Sanok, 15 października, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                      

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L 13/2019

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie § 22 Statutu ZHP oraz pkt. 27- 36 Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017
z dnia 9 maja 2017 r w sprawie
Regulaminu spraw członkowskich ZHP” zaliczam służbę instruktorską za rok 2018/2019 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

Czytaj więcej: Rozkaz L 13/2019 z 15 października

Rozkaz L. 14/2019 z 30 pazdziernika

                                                                                                 Sanok, 30 października, 2019r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2019

 1. 1.1.Uzupełniam imienny wykaz osób uprawnionych do udziału w zjeździe z głosem decydującym zgodnie z :

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

Sabina Adamska

przewodniczka

Członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych

Katarzyna Szul

przewodniczka

Przyboczna 21 DH w Besku

 

Czuwaj!

         Komendant Hufca

hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 12/2019 z 15 października

                                                                                                 Sanok, 15 października, 2019r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2019

 1. Informacje i zarządzenia:
  1. 1.1.Uchwałą nr 9/X/2019 z dnia 12 września 2019 r. Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego zgodnie z § 48 pkt. 4 Statutu ZHP zwołała Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Sanockiej na dzień 16 listopada 2019 r.
  2. 1.2.Cele i zadania zjazdu reguluje § 48 pkt 3 Statutu ZHP:

Zjazd zwykły hufca:

1) decyduje o najważniejszych sprawach hufca,

2) przyjmuje strategię rozwoju hufca,

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego,

4) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca i na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi hufca,

5) wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym skarbnika hufca i osobę odpowiedzialną za program i pracę z kadrą,

6) określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca,

7) może wybrać sąd harcerski hufca, określając jego liczebność,

8) decyduje o innych sprawach zastrzeżonych dla zjazdu hufca lub przekazanych przez Zjazd ZHP.

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 12/2019 z 15 października

facebook_page_plugin