Rozkaz L. 8/2019 z 9 lipca

Sanok, 9 lipca 2019 r.


Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 8/2019

2. Hufiec
2.1. Przyjmuję rezygnację pwd. Mateusza Kaczkowskiego z funkcji komendanta Nieobozowej Akcji Letniej Hufca Ziemi Sanockiej.
2.2. Mianuję pwd. Małgorzatę Leszczyńską koordynatorką sanockich uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
2.3. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego, który odbędzie się w następujących terminach: 13-17 sierpnia (biwak szkoleniowy w ośrodku „Berdo”), 18 sierpnia – 12 września (samokształcenie kierowane) i 13 września, w następującym składzie: hm. Kamila Frydrych, hm. Elżbieta Gałazka, Waldemar Basak, hm. Daniel Bielak i pwd. Mateusz Kaczkowski. Będę komendantem kursu.

 

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 8/2019 z 9 lipca

Rozkaz L. 7/2019 z 17 czerwca

Sanok, 17 czerwca 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 7/2019

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa Dh. pwd. Mateusza Kaczkowskiego. Dziękuję za wyjątkowo rzetelne i kreatywne prowadzenie drużyny, za zdecydowaną poprawę warunków funkcjonowania drużyny oraz za ogromne zaangażowanie w realizację zadań drużynowego.

3.2. Mianuję drużynowym 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa Dh. Huberta Kikiela, dotychczasowego przybocznego drużyny. Życzę satysfakcji i radości z wykonywanych zadań oraz powodzenia w pełnieniu, tej najważniejszej w ZHP, funkcji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za pomoc przy organizacji zajęć wspinaczkowych podczas 19 HGTS Hufca Krosno w dniu 1.06.2019 oraz podczas festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez GOK Besko (02.06.2019) i 7. Wielkiego Pikniku Fundacji Czas Nadziei (09.06.2019)udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom:

- Mateusz Kaczkowski (13 DH)

- Julia Tutak (13 DH)

- Alan Wolanin (13 DH)

- Jakub Ryniak (13 DH)

- Natalia Fedak(13 DH)

- Anna Krzyżanowska (13 DH)

- Hubert Kikiela (13 DH)

- Marek Podgórny (HKG)

 Za organizację wyżej wymienionych przedsięwzięć dziękuję phm. Ryszardowi Stojowskiemu.

12.2. Dziękuję Instruktorom – phm. Marii Kurkarewicz, phm. Katarzynie Chowaniec, pwd. Katarzynie Kosturskiej i hm. Kazimierzowi Kisiołkowi za udział w XII Harcerskim Rajdzie „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” w dniu 8 czerwca 2019 r. oraz za sprawowanie opieki nad uczestnikami.

12.3. Udzielam szczególnej pochwały pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu oraz 13 DH KWV za przygotowanie i przeprowadzenie Manewrów Techniczno-Obronnych w dniach 14-15 czerwca br.

Informuję również, że organizacja manewrów została wsparta przez Miasto Sanok, z programu profilaktyki antyalkoholowej, w ramach zadania „Wychowanie do wartości”.

12.4. Dziękuje Druhnom z 5 DH (pwd. Katarzyna Kosturska, Martyna Maślak, Paulina Tomczewska) oraz Katarzynie Nowickiej z 54 DH za udział w kweście na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego, podczas pikniku w skansenie, w dniu 16 czerwca.

Czuwaj!

/-/  hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 5/2019 z 15 kwietnia

                                                               Sanok, 15 kwietnia 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2019

 

2 Hufiec

2.1. Mianuję Dh. pwd. Jakuba Kwaśniewicza komendantem XXII Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 30 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, który odbędzie się
w dniach 24-26 maja br. w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny XXII Zlotu Harcerzy Ekologów w następującym składzie:

Czytaj więcej: Rozkaz L. 5/2019 z 15 kwietnia

Rozkaz L. 6/2019 z 30 maja

                                                                                                 Sanok, 30 maja 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 6/2019

 

2 Hufiec

2.1. Zwalniam sztab XXII Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 30 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”. Dziękuję za wykonanie zadania.

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 6/2019 z 30 maja

Rozkaz L. 4/2019 z 31 marca

                                                           Sanok, 31 marca 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP                                                         

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 4/2019

 

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 28 marca br. podjęła następujące uchwały:

  • Uchwała nr 4/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia nowego cennika
    w ośrodku „Berdo”.
  • Uchwała nr 5/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu instruktorów i harcerzy na uroczystości na Monte Cassino

Treść uchwał zamieszczona jest na stronie hufca.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 4/2019 z 31 marca

facebook_page_plugin