Rozkaz L. 13/2017 z 16 sierpnia 2017

                                                                                      Sanok, 16 sierpnia, 2017r.

 

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2017

1.Informacje i zarządzenia:

Na podstawie § 66 Statutu ZHP w łączności z Uchwałą nr 51/XXXVIIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 04 marca 2017 r. - Ordynacja wyborcza ZHP pkt. 21 oraz Uchwałą nr 22/2017 z dnia 08 maja 2017 r. Komendy Chorągwi Podkarpackiej w sprawie ustanowienia rejonów wyborczych oraz określenia liczby delegatów wybieranych w rejonach na XL Zjazd ZHP, po zasięgnięciu opinii komendantów hufców - zarządzam w dniu 06 września 2017 roku zbiórkę wyborczą dla rejonu, który tworzą hufce: Brzozów, Krosno, Bieszczadzki w Lesku, Ziemi Sanockiej w Sanoku.

Zbiórka odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brzozowie, przy ulicy Parkowej 5, o godzinie 17:00.

 1. Podaję imienny wykaz instruktorów uprawnionych do udziału w zbiórce:

Zgodnie z Ordynacja wyborczą ZHP (Uchwała nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r.) z głosem decydującym w zbiórce wyborczej biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca, którego zbiórka dotyczy, i opłaconą podstawową składkę członkowską.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 13/2017 z 16 sierpnia 2017

Rozkaz L. 9/2017 z 27 maja

Sanok, 27 maja, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 9/2017

1. Zarządzenia i informacje:

 1. Podaję wyniki XXVIII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ”Florek:

Kategoria zuchy

I miejsce  - GZ "Promyczki" z Lipin
II miejsce - GZ "Leśne Ludki" z  Parkosza
III miejsce - "Leśne Duszki" z Trepczy
IV miejsce  - 3 GZ "Młode wilczki" z Kolbuszowej
V miejsce -  4 GZ "Słoneczne Promyki" z Ostrowa
za udział:
15 GZ z Krowicy Samej
42 GZ z Prusieka
51 GZ z Falejówki
1 GZ "Zielone żabki" z Pilzna

Kategoria harcerze młodsi

I miejsce -  1 Pilzneńska DH "Zielona Jedynka"
II miejsce - 16 DH z Kolbuszowej
III miejsce - 42 DH z Prusieka
IV miejsce - 15 DH z Jaćmierza
V miejsce  -  4 DH z Sanoka
VI miejsce -  9 DH z Krowicy Samej
za udział:
4 DH z Trześni
9 DH z Sanoka
16 DH z Falejówki

Kategoria drużyny wielopoziomowe

I miejsce - DH "Buki" ze Słotowej
II miejsce  - 5 DH z Lipin
III miejsce  - 56 DH z Dobrkowa
IV miejsce  -  2 DH "Diablice" z Mielca
V miejsce  -   38 DH z Stężycy
VI miejsce 
-  6 DH NS "Słoneczniki" z Rzeszowa
za udział:
DH "Majki" z Końskiego
DH z Dydni

Kategoria harcerze starsi - ekolodzy

I miejsce  DH "Czarne Orły" z Parkosza
II miejsce  "Młodzi Zagórscy Ekolodzy" z Zagórza
III miejsce  "Ekolodzy" z "Chorzelowa

 

Finalistom wyrażam ogromne uznanie za wielomiesięczną pracę i szczerze gratuluję.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 9/2017 z 27 maja

Rozkaz L 11/2017 z 20 czerwca

                                                                                                                       Sanok, 20 czerwca, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego 

Rozkaz L. 11/2017

 2. Hufiec

2.1. Powołuję do komendy biwaku szkoleniowego drużyn hufca w dniach 24/25 czerwca następujące Druhny i Druhów:

 • zastępca komendanta biwaku
 • Anna Czubek,
 • Anna Marut, przygotowanie obrzędowego ogniska
 • przeprowadzenie zajęć linowych
 • Mateusz Kaczkowski – przeprowadzenie gry terenowej

 

2.2. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego, organizowanego w dniach 26-30 czerwca, w składzie:

 • Komendantka kursu – hm. Krystyna Chowaniec (SOKK 45/2017)
 • Kadra kursu – hm. Daniel Bielak (SOKK), hm. Alina Basak (BOKK), hm. Waldemar Basak (BOKK).

2.3. Powołuję komendę kursu drużynowych gromad zuchowych, organizowanego w dniach 26-30 czerwca, w składzie:

 • Komendantka kursu – hm. Kamila Frydrych (SOKK)
 • Kadra kursu – hm. Daniel Bielak, hm. Alina Basak

7. Mianowania instruktorów

7.1. Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, Druhnę przewodniczkę Paulinę Myćka.

7.2. Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, Druhnę przewodniczkę Natalię Mazur

12. Pochwały, wyróżnienia:

12.1. Dziękuję Druhnom Annie Czubek i Natalii Krowiak za występ na uroczystości wręczenia nagród Rady Miasta i Burmistrza Sanoka w dniu 14 czerwca br.

   Czuwaj!

 

 /-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L 12/2017 z 7 lipca

                                                                                                       Sanok, 7 lipca, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2017

 1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że Komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 6 lipca br. podjęła Uchwałę nr 10/X/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji phm. Radosława Masłyka z funkcji z-cy komendanta hufca z powodu wyjazdu. Komenda wyraziła podziękowanie Druhowi za 1,5 roku pracy w komendzie.

Czytaj więcej: Rozkaz L 12/2017 z 7 lipca

Rozkaz L. 10/2017 z 10 czerwca

Sanok, 10 czerwca, 2017r.
Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
 
 
Rozkaz L. 10/2017
 
 
1.Informacje i zarządzenia:
 
1.1. Informuję, że Komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 8 czerwca podjęła Uchwałę nr 9/X/2017 w sprawie zniżek w odpłatności za udział w koloniach i obozach. Ustalono w § 1 uchwały, że:
a/ dzieci kadry pracującej wolontariacko na wypoczynku w danym roku – 50% odpłatności;
b/ dzieci pracowników PASS-Pol – kolonia zuchowa – 450 zł, obóz harcerski w Myczkowcach – 400 zł, obóz w Szklanej Hucie – 1150 zł, obóz naukowy – 900 zł (PASS-POL przekazał darowiznę na działalność statutową hufca 5 tyś. zł, z tych środków uzupełnione zostaną wydatki na obóz jako wkład własny);
c/ harcerze starsi i wędrownicy pełniący funkcje pomocnicze (tzw. kadra młodzieżowa) – 40% odpłatności.
W § 2 uchwały przyjęto, że kadrze HAL zapewnia się zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie OC i NW oraz materiały do prowadzenia zajęć.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
1.2. Informuję, że 15 Gromada Zuchowa z Jaćmierza w chorągwianym festiwalu Piosenki Zuchowej „Słoneczko”, w dniu 10 czerwca, zajęła 3 miejsce.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 10/2017 z 10 czerwca

facebook_page_plugin