Rozkaz L 13/2007 z 10 grudnia

Sanok, 10 grudnia, 2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ziemi Sanockiej

ROZKAZ L 13/2007

1. Hufiec.

1.1.   Podaję do wiadomości skład komendy hufca:

Zastępca komendanta hufca                                       –    pwd. Paweł Stefański,

Skarbnik                                                                   –    hm. Krystyna Chowaniec,

Kształcenie                                                                –    phm. Elżbieta Gałązka,

Poczta Harcerska                                                      –    hm. Jerzy Kwaśniewicz,

Kwatermistrz                                                 –    pwd. Janusz Masłyk,

Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich         –    hm. Ewa Wojtuszewska,

Międzygminny Związek Drużyn                                  –    hm. Zbigniew Zielonka,

Namiestnik zuchowy                                                  –    phm. Anna Stawarz,

Namiestnik harcerzy                                                  –    pwd. Dorota Janowska,

Namiestnik wędrowników                                         –    pwd. Maciej Gadomski.

1.2.   Podaję do wiadomości skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca         –  phm. Lidia Wicijowaska,

Zastępca                    –  hm. Jolanta Struś,

Sekretarz                   –  hm. Zofia Kosz,

Członkowie                –  hm. Teresa Radwańska,

–  phm. Danuta Tutak.

1.3.   Podaję do wiadomości skład Sądu Harcerskiego:

Przewodnicząca         –  hm. Lidia Mackiewicz-Adamska,

Członkowie                –  hm. Lidia Zielonka,

–  hm. Marek Zgódko.

2. Zwolnienia z funkcji.

2.1.   Zwalniam członków Komisji Stopni Instruktorskich:

Członków:                  –    hm. Marię Kurnik,

–    hm. Zbigniewa Zielonkę,

–    hm. Teresę Radwańską,

-        hm. Kazimierza Kisiołka,

-        phm. Ryszarda Stojowskiego.

2.2.   Zwalniam członków Kapituły Stopni Wędrowniczych:

Przewodniczącego      –   phm. Ryszarda Stojowskiego,

Członków                  –   phm. Jadwigę Urban,

–   pwd. Macieja Gadomskiego.

2.3.   Zwalniam z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Górskiego „Born to climb”

phm. Ryszarda Stojowskiego.

3. Powołanie funkcji.

3.1.   Powołuję skład Komisji Stopni Instruktorskich:

Członków                  –    hm. Marię Kurnik,

-        hm. Zbigniewa Zielonkę,

-        hm. Teresę Radwańską,

-        hm. Kazimierza Kisiołka,

-        phm. Marię Hanus.

3.2.   Powołuje skład Kapituły Stopni Wędrowniczych:

Przewodniczącą         –  phm. Jadwigę Urban,

Członków                  –  pwd. Macieja Gadomskiego,

–  pwd. Jarosława Pankiewicza.

3.3.   Powołuje na redaktor gazety Hufca Ziemi Sanockiej „Sanockiego Skauta”

sam. Aleksandrę Tasz.

3.4.   Powołuje na administratora strony www hufca – dh. Kornela Komedę.

3.5.   Powołują na szefa Harcerskiego Klubu Górskiego „Born to climb” pwd. Konrada Jaklik.

4. Powołanie sztabów.

4.1.   Powołuje na szefa sztabu organizacyjnego „Betlejemskiego Światełka Pokoju”:

hm. Krystynę Chowaniec.

4.2.   Powołuje na szefa sztabu organizacyjnego Harcerskiej Akcji Zimowej:

pwd. Michała Czas, sam. Beatę Tymoczko, sam. Aleksandrę Tasz.

4.3.   Powołuje komisję inwentaryzacyjną w składzie:

Przewodniczący:         - pwd. Janusza Masłyk,

Członków:                 - hm. Jolantę Struś,

- phm. Jadwigę Urban.

5. Mianowania instruktorów.

5.1.   Na wniosek KSI z dnia 6 grudnia br. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd. Jarosławowi Pankiewicz.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard Stojowski

facebook_page_plugin