Rozkaz L 17/2014 z 30 grudnia

Sanok, 30 grudnia, 2014 r.

Chorągiew Podkarpacka  

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L 17/2014

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że 22 grudnia ogłoszone zostały wyniki konkursu organizowanego przez GK ZHP, na 623 złożonych prac przyznano 7 pierwszych równorzędnych miejsc oraz ok. 70 wyróżnień. Z terenu naszego hufca wyróżnienia otrzymały – 42 DH z Prusieka, Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka oraz Gimnazjum w Niebieszczanach.

1.2. W dniach 27-30grudnia w kursach drużynowych uczestniczyło 6 osób z naszego hufca.

Dyplomy ukończenia kursu drużynowych otrzymali:

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj kursu

Numer dyplomu

Aleksandra Wójcik

drużynowych harcerskich

100/2014

Sabina Adamska

drużynowych wędrowniczych

117/2014

Jakub Fara

drużynowych starszoharcerskich

125/2014

Tomasz Majewski

drużynowych starszoharcerskich

126/2014

Filip Drwięga

drużynowych starszoharcerskich

128/2014

W kursie drużynowych zuchowych uczestniczyła dh. Justyna Ciupka, która ze względu na wiek mogła otrzymać tylko potwierdzenie uczestnictwa.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję instruktorom, którzy pełnili funkcje opiekunów poszczególnych grup podczas wyjazdu do Krakowa w dniu 14 grudnia na uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju: phm. Danuta Tutak, pwd. Maria Kurkarewicz, pwd. Katarzyna Chowaniec, pwd. Kornel Komenda. Uczestnikom wyjazdu dziękuję za zdyscyplinowanie i harcerską postawę.

12.2. Udzielam pochwały 2 DH „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiego za reprezentowanie hufca podczas uroczystości rozesłania BŚP w Rzeszowie, w dniu 17 grudnia br.

12.3. Za przygotowanie recytacji i kolęd na Spotkanie Opłatkowe udzielam pochwały Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu oraz druhnom z 64 DH„Kormorany” im. Wincentego Pola w Łukowem.

12.4. Dziękuję hm. Zbigniewowi Osenkowskiemu i hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi za przygotowanie karty pocztowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

12.5. Udzielam pochwały następującym gromadom zuchowym i drużynom harcerskim za wykonanie kartek i stroików świątecznych, które trafiły wraz z życzeniami do władz samorządowych, wojewódzkich oraz harcerskich, do wspierających nas osób i instytucji, do naszych przyjaciół i sponsorów:

  • 42 Gromada Zuchowa z Prusieka

  • 51 Gromada Zuchowa z Falejówki

  • 42 Drużyna Harcerska z Prusieka

  • 15 Drużyna Harcerska z Jaćmierza

  • Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka

  • 11 Drużyna Harcerska z Bukowska

  • 64 Drużyna Harcerska z Łukowego

12.6. Druhny i Druhowie! Mamy powód do satysfakcji – Betlejemskie Światło Pokoju na terenie naszego hufca przekazano do wielu kościołów, urzędów, szkół, instytucji i osób prywatnych w sposób godny, przeważnie z odpowiednią oprawą. Od środy, 17 grudnia, do samej Wigilii, dzięki Wam dotarło do bardzo wielu osób wraz z przesłaniem Pokoju i serdecznymi życzeniami. Wielu ludziom sprawiliście radość, ulżyliście w cierpieniu i samotności. Wszystkim, którzy zaangażowali się w tę piękną służbę z serca dziękuję.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin