Rozkaz L 16/2014 z 8 grudnia

Sanok, 8 grudnia, 2014 r.

Chorągiew Podkarpacka  

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L 16/2014

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że Zjazd Chorągwi Podkarpackiej ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w dniu 15 listopada wybrał nowe władze chorągwi w następującym składzie: 

 

Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP::

 • hm. Mariusz Bezdzietny HR, Komendant Chorągwi

 • hm. Mariola Lentyńska, Zastępca Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych

 • hm. Mateusz Cebula HR, Zastępca Komendanta Chorągwi ds. pracy z kadrą

 • Mirosław Pietrzak, Skarbnik Chorągwi

 • phm. Agnieszka Bernacka HR, członek Komendy Chorągwi ds. Programu

Komisja Rewizyjna Chorągwi Podkarpackiej ZHP:

 • phm. Artur Kowalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Podkarpackiej ZHP

 • hm. Piotr Lubaś, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 • phm. Anna Furgała

 • pwd. Marta Guziakiewicz

 • hm. Adam Hadław

Rada Chorągwi Podkarpackiej ZHP:

 • hm. Mirosław Froń, Przewodniczący Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP

 • phm. Edyta Dolecka

 • hm. Jerzy Jakimów

 • phm. Antoni Kluz

 • phm. Waldemar Marek

 • hm. Kamil Opaliński

 • pwd. Michał Sendrowicz

 

Sąd Harcerski Chorągwi Podkarpackiej ZHP:

 • hm. Ryszard Zbaraza, Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP

 • hm. Jerzy Kwaśniewicz, Zastępca Przewodniczącego 

 • hm. Jan Stefunio, Zastępca Przewodniczącego 

 • hm. Dorota Nieznalska, Sekretarz Sądu Harcerskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP

 • hm. Renata Dembiczak

 • hm. Danuta Kacprzak

 • hm. Tomasz Latoszek

 • hm. Wojciech Młodnicki

 • hm. Lidia Wallich

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab Starszoharcerskiej Nocki na Luzie, tradycyjnego już spotkania wędrowników, ktore odbyło się w Czarnej, w Powiecie Bieszczadzkim w dniach 28-30 listopada br. Dziekuję za wykonanie zadania.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 4 grudnia 2014 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza Druhowi pwd. Radosławowi Masłykowi. Informuję, że opiekunem próby jest hm. Daniel Bielak.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję komendzie biwaku drużyn 2 DH, 54 DH i 13 DH w dniach 19-21 listopada w Łukowem w składzie: pwd. Katarzyna Chowaniec (komendant biwaku), hm. Kazimierz Kisiołek (opiekun) za przeprowadzenie biwaku oraz pwd. Kornelowi Komendzie za pomoc w realizacji programu. Wyrażam uznanie dla drużynowych za inicjatywę i przygotowanie wspólnego wyjazdu.

12.2.Za przygotowanie i przeprowadzenie Starszoharcerskiej Nocki na Luzie udzielam pochwały komendantowi sztabu organizacyjnego hm. Danielowi Bielakowi oraz członkom sztabu - pwd. Izabeli Janik, phm. Aleksandrze Barwikowskiej, pwd. Angelice Borys, pwd. Radosławowi Masłykowi, dh. Pawłowi Barwikowskiemu i dh. Jakubowi Kwaśniewiczowi.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

facebook_page_plugin