Regulamin konkursu recytatorskiego 2022/23

pl

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

II Konkurs Recytatorski

„Patriotą się jest, a nie „bywa”

Motto:

 „Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu
się kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym,
                                                                                       aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco
                                                                                       pochylonym karkiem, ale z podniesioną
                                                                                       głową żyć w niej i nie uciekać.”  
                                                                                      
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Tematyka

Mottem konkursu jest fragment książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.Chcemy zachęcić do sięgnięcia do literatury, by pokazać, że patriotyzm może się przejawiać w prostych czynnościach dnia codziennego. Solidne wypełnianie swoich obowiązków, rozwijanie talentów, działania na rzecz ludzi i środowiska powinny się stać miarą naszego zaangażowania w budowanie i polepszanie świata w którym żyjemy. Tak blisko nas, w Ukrainie trwa wojna.... Pragniemy, by nasze dzieci nie musiały walczyć o swoją Ojczyznę, lecz by świadomie uczestniczyły w tworzeniu bezpiecznego czasu teraźniejszego.

        

Cele konkursu

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Propagowanie piękna poezji patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

Budowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej i kulturowej.

Inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności społecznej.

Zachęcanie do kultywowania patriotyzmu, na poziomie dostępnym każdej grupie wiekowej.

Repertuar

Każdy uczestnik recytuje jeden wiersz związany z tematyką konkursu, pamiętając o tym, by repertuar był dostosowany do wieku recytującego.

Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut, (jury zastrzega sobie prawo przerwania recytacji przekraczającej czas regulaminowy).

Kryteria oceny

Dobór repertuaru.

Kultura słowa.

Interpretacja.

Ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy

Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy, uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, dorośli.

Kategorie wiekowe

6–9 lat zuchy/uczniowie  
10–13 lat harcerze/uczniowie    
14–16 lat harcerze starsi/uczniowie  
17–21 lat wędrownicy/uczniowie

powyżej 21 lat instruktorzy/dorośli

Odpowiedzialni

Za przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor lub koordynator zgłaszający recytatorów.

Nagrody

Każdy uczestnik otrzyma dyplom. Laureaci otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową.
Dodatkowo, dla drużyny/szkoły przygotujemy pakiet z materiałami papierniczymi.

Laureaci

O wyłonieniu laureatów decyduje Jury. Tytuł laureata otrzyma 3 najlepszych recytatorów, w każdej kategorii wiekowej.

Termin

Konkurs odbędzie się 5 listopada 2022 r. (sobota) o godz. 10.00

w Domu Harcerza ul. Zielona 39 w Sanoku

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie na karcie zgłoszenia,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 X 2022 r.
Każda szkoła lub drużyna może zgłosić po 2 uczestników, w każdej kategorii wiekowej.

 Uwagi końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

II Konkurs Recytatorski
„Patriotą się jest, a nie „bywa””

   

KARTA ZGŁOSZENIA – eliminacje 5 listopada (sobota) 2022r.

I. UCZESTNIK KONKURSU

1. Imię i nazwisko ….........................................................................

2. Wiek ...................................... Kategoria .........................

4. Numer i nazwa drużyny/szkoły, ………..................................................

II. OPIEKUN - osoba przygotowująca recytatora

1. Imię i nazwisko ...........................................................................

2. Adres e-mail ...............................................................................

3. telefon kontaktowy ............................................................

III. REPERTUAR

poezja

 

...............................................................................................

autor (imię i nazwisko)

 

...............................................................................................

tytuł

miejscowość, data                                                                      podpis

…...............................................                                               …................................................

Zgłoszenie się do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych osobowych na potrzeby dokumentacji przebiegu konkursu.

facebook_page_plugin