Cele Projektu Alpy-Karpatom

  • Drukuj

 

Hufiec Sanok ZHP
Cel główny:
- rozszerzenie działalności Stowarzyszenia w zakresie turystyki zrównoważonej i kwalifikowanej poprzez podniesienie jakości świadczonych usług  wspinaczkowych
- wzbogacenie oferty oraz zwiększenie dostępności prowadzonych działań.
Cele szczegółowe:
- poszerzenie oferty turystycznej regionu
- wydłużenie sezonu turystycznego dzięki utworzeniu Centrum Sportów Ekstremalnych w dawnej wymiennikowni przy ul. Poprzecznej w Sanoku
- zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu 
- promocja turystyki zrównoważonej oraz turystyki kwalifikowanej w Bieszczadach jako formy aktywnego i zdrowego trybu życia zwłaszcza wśród ludzi młodych
- wypromowanie regionu jako terenu przyjaznego różnorodnym formom turystyki w tym sportom ekstremalnym
- poznanie i upowszechnienie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki kwalifikowanej

SW Eleusis
Cele główne:
- rozszerzenie działalności Stowarzyszenia w zakresie turystyki zrównoważonej i kwalifikowanej 
- upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
 
Cele szczegółowe:
- promocja regionu jako sprzyjającego uprawianiu turystyki zrównoważonej i turystyki kwalifikowanej 
- rozszerzenie sezonu turystycznego poprzez promowanie i upowszechnienie różnych form turystyki  letniej i zimowej
- poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu
- zwiększenie dostępności różnych form turystyki kwalifikowanej dla turystów i społeczności lokalnej 
-  upowszechnienie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki
- poszerzenie sieci współpracy wśród podmiotów działających w zakresie turystyki kwalifikowanej i zrównoważonej