Rozkaz Specjalny L2/2020 z 24 czerwca

Sanok 24 czerwca 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                   

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz Specjalny L2/2020

 

1. Hufiec

   Druhny i Druhowie, 24 czerwca 2020 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odeszła na Wieczną Wartę Druhna Harcmistrzyni Eugenia Penar, wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Druhna wielkiej uczciwości, pracowitości i dobroci.

Druhno Eugeniu! Na zawsze zostaniesz w naszych sercach i naszej wdzięcznej pamięci!

Druhny i Druhowie! Ogłaszam żałobę dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na okres jednego miesiąca

 

                                                                                                                    Czuwaj!

                                                                                                     /-/ phm. Maria Kurkarewicz

facebook_page_plugin