Rozkaz L. 1/2020 z 14 stycznia

Sanok, 14 stycznia 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 1/2020

1.Informacje i zarządzenia:

Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następujące uchwały:

1.1. - Uchwała nr 1/X/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kształcenia w roku 2019 i przyjęcia planu kształcenia na rok 2020.

- Uchwała nr 2/X/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia budżetu Hufca Ziemi Sanockiej na rok 2020.

- Uchwała nr 3/X/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia programów pracy na rok 2019/2020.

 

2 Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny NAZ – 2020:

- biwak 54 DH w Mrzygłodzie w dniach 16.01. - 17.01.2020 r.-hm. Krystyna Chowaniec

- wycieczki i zbiórki gromad/drużyn: hm. Elżbieta Gałązka, phm. Ewa Kseniak, phm. Elżbieta Dołożycka, phm. Maria Kurkarewicz

-15 stycznia 2020 r. - gra miejska „Andrzej Małkowski w Sanoku” w 101 rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 41 rocznicy śmierci Olgi Małkowskiej – 13 DH, świeczkowisko – 2 DH

- 16 stycznia – zajęcia w CSE w godz. 11.00 – 14.00 – drużynowi, instruktorzy

- 22stycznia apel z okazji 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – godz. 11.00 – cmentarz centralny – 4 DH – dh Agnieszka Polańska

- 24 stycznia – spotkanie w pracowni Sylwestra Stabryły - 5 DH – pwd. Małgorzata Leszczyńska;

Koordynuję pracą sztabu.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam próbę na stopień przewodniczki, nadaję stopień przewodniczki Druhnie Annie Krzyżanowskiej i dopuszczam Druhnę do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Przyjmuję druhnę z dniem złożenia Zobowiązania Instruktorskiego w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

7.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 28. 12. 2019 r. zamykam próbę na stopień Harcerza Orlego druhowi Hubertowi Kikieli;

7.3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 28. 12. 2019 r. zamykam próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie pwd. Paulinie Myćce;

7.3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 28. 12. 2019 r. zamykam próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie pwd. Małgorzacie Leszczyńskiej;

9. Sprawy członkowskie:.

9.1. Przywracam członkostwo w ZHP dh Aleksandrze Barwikowskiej. Cieszymy się z powrotu Druhny do służby.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały drużynowym za zaangażowanie w HAZ- zorganizowanie biwaku 54 DH w Mrzygłodzie w dniach 16.01. - 17.01.2020 r.- hm. Krystyna Chowaniec

12.2. Udzielam pochwały za zorganizowanie wycieczek i zbiórek gromad/drużyn w swoich miejscach zamieszkania: hm. Elżbieta Gałązka, phm. Ewa Kseniak, phm. Elżbieta Dołożycka

12.3. Udzielam pochwały za przeprowadzenie 15 stycznia 2020 r. - gry miejskiej „Andrzej Małkowski w Sanoku” w 101 rocznicę śmierci A. Małkowskiego i 41 rocznicy śmierci O. Małkowskiej dla 13 DH, a szczególnie dla dh Jakuba Woźnego oraz za przygotowanie świeczkowiska przez – 2 DH

12.4. Udzielam pochwały drużynowym i instruktorom, którzy 16 stycznia uczestniczyli w zajęciach w CSE w godz. 11.00 – 14.00

12.5. Udzielam pochwały dh Agnieszce Polańskiej za to, że 2 stycznia przygotowali apel z okazji 156 rocznicy wybuchu Powstania styczniowego – godz. 11.00 na cmentarzu centralnym

12.6.-Udzielam pochwały 5 DH, a zwłaszcza pwd Małgorzacie Leszczyńskiej za to, że 24 stycznia zorganizowali spotkanie w pracowni Sylwestra Stabryły.

 

Czuwaj!

                                                                                                             Komendantka Hufca

                                                                                                           /-/ phm. Maria Kurkarewiczfacebook_page_plugin