Rozkaz L. 2/2020 z 31 stycznia

Sanok, 31 stycznia 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 2/2020

2. Hufiec

2.1. Odwołuję sztaby organizacyjne HAZ – 2020:

- biwaku 54 DH w Mrzygłodzie w dniach 16.01. - 17.01.2020 r.-hm. Krystyna Chowaniec

- wycieczek i zbiórek gromad/drużyn: hm. Elżbieta Gałązka, phm Ewa Kseniak, phm. Elżbieta Dołożycka, phm. Maria Kurkarewicz

- gry miejskiej „Andrzej Małkowski w Sanoku” w 101 rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 41 rocznicy śmierci Olgi Małkowskiej – 13 DH, świeczkowisko – 2 DH

- zajęć w CSE w godz. 11.00 – 14.00 – drużynowi, instruktorzy

- apelu z okazji 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – godz. 11.00 – cmentarz centralny – 4 DH – dh Agnieszka Polańska

- spotkania w pracowni Sylwestra Stabryły - 5 DH – pwd. Małgorzata Leszczyńska;

Dziękuję za wzorowe wypełnienie zadań.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Na wniosek Komendy Hufca wystąpiono o medal KEN dla phm Aliny Rychlickiej Indyk oraz phm. Ewy Kseniak;

12.2. Na wniosek Komendy Hufca wystąpiono o wyróżnienie Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP dla dh pwd Małgorzaty Leszczyńskiej;

12.3. Na wniosek Komendantki Hufca wystąpiono o „Złoty Krzyż” za zasługi dla hm. Waldemara Basaka;

-12.4. Na wniosek Komendantki Hufca wystąpiono o „Złoty Krzyż” za zasługi dla hm. Daniela Bielaka;

12.5. Na wniosek Komendantki Hufca i Kapituły Odznaki Honorowej przyznaję Złotą Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” hm Waldemarowi Basakowi

12.6. Na wniosek Komendantki Hufca i Kapituły Odznaki Honorowej przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” pwd Annie Krzyżanowskiej

12.7. Na wniosek Komendantki Hufca i Kapituły Odznaki Honorowej przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” dh Mateuszowi Kwaśniewiczowi

12.8. Na wniosek Komendantki Hufca i Kapituły Odznaki Honorowej przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” HO Hubertowi Kikieli

12.9. Na wniosek Komendy Hufca tytuł „Instruktora Roku 2019” został przyznany pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu.

 

Czuwaj

Komendantaka Hufca

                                                                                                            /-/ phm. Maria Kurkarewicz

facebook_page_plugin