Rozkaz L. 3/2020 z 14 lutego

Sanok, 14 lutego 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 3/2020

1.Informacje i zarządzenia:

Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następujące uchwały:

1.1. - Uchwała nr 4/II/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Pracy Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”

- Uchwała nr 5/II/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie przyznania srebrnej odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” dla Urzędu Miasta i Starostwa Sanockiego.

- Uchwała nr 6/II/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie zmiany opłat za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej w Centrum Sportów Ekstremalnych.

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej 22 lutego 2020:

- dh Julia Mękarska, dh. pwd. Anna Czubek, dh. Agnieszka Polańska – dekoracja sceny w SDK;

2.2. Powołuję sztab organizacyjny Imienin Zucha – dh.hm. Magdalena Bodziak, dh. hm. Elżbieta Gałązka, dh. phm. Alina Rychlicka Indyk, dh. pwd. Joanna Różycka

Koordynuję pracą sztabu.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek z dnia 13.02.2020 r. hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam próbę na stopień przewodnika, nadaję stopień przewodnika Druhowi Hubertowi Kikieli i dopuszczam Druha do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Przyjmuję druha z dniem złożenia Zobowiązania Instruktorskiego w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP – 13 DH. Opiekun próby hm. Judyta Komenda.

7.2. Na wniosek z dnia 13.02.2020 r. hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Jakubowi Woźnemu, ur. 17.05.2001 r, zam. Załuż 108, 38-500 Sanok z przydziałem służbowym do 13 DH KWV im. gen. W. Andersa „Zielone Berety” w Sanoku. Opiekun próby phm. Ryszard Stojowski.

7.3. Na wniosek z dnia 13.02.2020 r. hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam ze skutkiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Marcie Buszewskiej, z uwagi na ustanie członkostwa w ZHP.

7.4. Na wniosek z dnia 13.02.2020 r. hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam ze skutkiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Natalii Krowiak z uwagi na ustanie członkostwa w ZHP.

9. Sprawy członkowskie:

9.1. Ustanie członkostwa w ZHP druhny Marty Buszewskiej;

9.2. Ustanie członkostwa w ZHP druhny Natalii Krowiak.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1 Na wniosek Komendantki Hufca i Kapituły Odznaki Honorowej przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” dla Urzędu Królewskiego Miasta Sanoka.

12.2. Na wniosek Komendantki Hufca i Kapituły Odznaki Honorowej przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” dla Starostwa Powiatowego

Komendantka Hufca

/-/ phm. Maria Kurkarewicz

facebook_page_plugin