Rozkaz L. 16 /2019 z 26 listopada

Sanok, 26 listopada, 2019r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16 /2019

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informacje

1.1.1. Informuję, że komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 25 listopada podjęła następującą uchwałę:

  • Uchwała nr   14 /XI/2019 – pełnienie obowiązków skarbnika Hufca przez phm. Ryszarda Stojowskiego na czas zwolnienia lekarskiego L4 hm. Marka Zgódko;

2. Hufiec

2.1. Informuję, że XI Zjazd Hufca ZHP Ziemi Sanockiej dokonał w dniu 16 listopada 2019 r. wyboru władz na 4 – letnią kadencję:

Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:

komendant – phm. Maria Kurkarewicz

z-ca komendanta d/s organizacyjnych – phm. Ryszard Stojowski

z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Magdalena Bodziak

skarbnik – hm. Marek Zgódko

członek komendy – pwd. Małgorzata Folcik

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:

przewodniczący – hm. Waldemar Basak

z-ca przewodniczącej – hm. Elżbieta Gałązka

sekretarz – pwd. Katarzyna Kosturska

W imieniu władz hufca wybranych na zjeździe bardzo dziękuję za okazane zaufanie.

2.2. Zwalniam z funkcji koordynatorów sztabów organizacyjnych:

  • Starszoharcerska Nocka na Luzie – Mateusz Piekut, dh Mateusza Kwaśniewicza, dh Amelię Krzysztyńską;
  • Zuchowe Mikołajki – Mateusz Piekut

Dziękuję za wykonanie zadania.

 

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały   Za przeprowadzenie spotkania integracyjnego zuchów z okazji Zuchowych Mikołajek udzielam pochwały następującym osobom: dh Mateusz Kwaśniewicz, pwd Mateusz Piekut, dh Jakub Łagodzic, pwd Anna Czubek, dh Katarzyna Borek, dh Julia Mękarska, dh Natalia Fedak, pwd Marek Polny, dh Julia Tutak

12.2. Za przygotowanie i przeprowadzenie biwaku szkoleniowo-integracyjnego harcerzy starszych i wędrowników „Starszoharcerska Nocka na Luzie” (SnnL)

12.3. Za wzięcie udziału w spotkaniu organizowanym w Sali Gobelinowej na zamku, przez Starostwo, w czasie którego urzędnicy podziękują dh Krystynie Chowaniec za wieloletnie pełnienie funkcji Komendantki Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.

                                                                                                                                                 Czuwaj!  

/-/ phm Maria Kurkarewicz

                                                                                                                    

facebook_page_plugin