Rozkaz L. 17/2019 z 16 grudnia

Sanok, 16 grudnia, 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 17/2019

2. Hufiec

2.1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

- pwd. Iwona Nowak,

- pwd. Małgorzata Leszczyńska

- pwd. Anna Czubek.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Natalii Fedak. Phm. Maria Kurkarewicz podjęła się obowiązków opiekuna próby.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały przedstawicielom drużyn, które uczestniczyły w uroczystościach przekazania Światła Betlejemskiego w Rzeszowie: 2 DH, 4 DH, 5 DH, 9 DH, 13 DH, 15 DH z Jaćmierza, 54 DH.

Czuwaj!

/-/ phm. Maria Kurkarewicz

facebook_page_plugin