Rozkaz L. 10/2019 z 23 września

                                                       Sanok, 23 września 2019 r. 
Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
Rozkaz L. 10/2019
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Informacje
1.1.1. Informuję, że komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 12 września podjęła następujące uchwały: 
Uchwała nr 8/X/2019 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie komendy – przyjęto rezygnację pwd. Mateusza Piekuta z funkcji zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych.
Uchwała nr 9/X/2019 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zwołania zjazdu zwykłego hufca – XI Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Sanockiej zwołano na dzień16 listopada 2019 r. w Domu Harcerza w Sanoku.
Uchwała nr 10/X/2019 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie nadania złotej odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” 
w Sanoku.
1.1.2. Informuję, że komendant i skarbnik Hufca Ziemi Sanockiej podjęli decyzję nr 4/2019 
w sprawie ustalenia składki zadaniowej dla uczestników XIX Złazu Hufca Ziemi Sanockiej „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim” w kwocie 20 zł od osoby.
1.1.3. Informuję, że w 27 Rajdzie „Granica”, organizowanym przez Chorągiew Dolnośląską na terenie Karkonoszy, uczestniczył patrol z naszego hufca w składzie: ojciec Stanisław Lelito, pwd. Katarzyna Kosturska, dh. Oliwia Mikołajek, dh. Amelia Krzysztyńska, pwd. Mate-usz Piekut (szef patrolu),  pwd. Mateusz Kaczkowski, pwd. Marek Polny, dh, Mateusz Kwaśniewicz i dh. Szymon Dąbrowski. Dziękuję za godne reprezentowanie hufca.
 
2. Hufiec
2.1. Kurs przewodnikowski z wynikiem pozytywnym ukończyły:
Dh. Anna Krzyżanowska – dyplom nr 1/2019
Dh. Julia Mękarska – dyplom nr 2/2019
Dh. Krystyna Sobolak – dyplom n 3/2019
2.2. Przygotowanie uroczystości oraz biegu patrolowego i ogniska tematycznego z okazji 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów i Polskiego Państwa Podziemnego powierzam pwd. Mateuszowi Piekutowi i 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego.
3. Drużyny
3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 5 Gromady Zuchowej Dh. Julię Mękarską. Dziękuję bardzo za wzorowe prowadzenie gromady. Dziękuję także przybocznemu 5 GZ Druhowi Mateuszowi Kwaśniewiczowi.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody: 
12.1. Za udział w uroczystościach 80. rocznicy bitwy pod Bykowcami dziękuję 9 DH im. por. Maria Zaremby (wystawienie warty honorowej) z Sanoka-Olchowiec, 16 DH z Falejówki (asysta pocztu sztandarowego hufca, składanie kwiatów), 51 GZ z Falejówki (składanie kwia-tów) i 13 DH KWV z Sanoka (poczet sztandarowy, odbieranie kwiatów).
12.2. Za służbę podczas uroczystości 80. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę dziękuję:
hm. Magdalenie Bodziak i 4 DH „Dolina Sanu”
phm. Katarzynie Chowaniec i HKT
pwd. Mateuszowi Piekutowi i 2 DH „Mouse”
Dh. Hubertowi Kikiela i 13 DH KWV
Druhnom z 5 DH.
12.3. Za pomoc i wsparcie w organizacji uhonorowania por. Heleny Żurowskiej z całego serca dziękuję następującym osobom i instytucjom, które współorganizowały lub w różnych formach wsparły uroczystości :
Honorowym patronom: Wojewodzie Podkarpackiej Pani Ewie Leniart 
i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi,
Ks. Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi, ks. dr. Andrzejowi Skibie, ks. dr. Romanowi Froniowi, ks. Romanowi Szczupakowi, ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi, ks. Bogdanowi Janikowi , za ofiarę mszy św. oraz poświęcenie tablicy,
ks. Tomaszowi Surmaczowi za zgodę na umieszczenie tablicy, za życzliwość
 i współpracę,
Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie za pokrycie kosztów wykonania tablicy i udostępnienie wystawy, 
Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z IPN w Rzeszowie za pomoc 
i zaangażowanie,
Wójtowi Gminy Olszanica, Panu Krzysztofowi Zapale i pracownikom Urzędu Gminy za współorganizację uroczystości i ugoszczenie w Olszanicy,
dr hab. Elżbiecie Cipora, rektor Uczelni państwowej w Sanoku za udostepnienie auli na sesję popularnonaukową,
dr Wojciechowi Frazikowi z IPN w Krakowie za wygłoszenie prelekcji,
władzom Sanoka i Powiatu Sanockiego za współpracę przy organizacji sesji,
instruktorom i harcerzom sanockiego hufca: solistom - pwd. Katarzynie Kosturskiej, pwd. Annie Czubek i dh. Mateuszowi Burczykowi, recytatorom – Łukaszowi Pileckiemu i Nadii Marczak, phm. Katarzynie Chowaniec za współorganizację, dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi i hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi (dokumentacja fotograficzna) oraz hm. Alicji Wosik-Majewskiej za współprowadzenie uroczystości w Olszanicy,
Panu Damianowi Kwolkowi z Zakładu Kamieniarskiego Jana Kwolka z Prusieka za  wykonanie tablicy,
Sponsorom – Pani Annie Błażowskiej i Pani Magdalenie Czytajło,
mediom: TVP3, TVObiektyw, Radio Rzeszów, Radio Fara, Tygodnik Sanocki za upowszechnienie informacji o Helenie Żurowskiej i zorganizowanych uroczystościach,
wszystkim uczestnikom uroczystości za przyjęcie zaproszenia, za uświetnienie wydarzenia swoją obecnością.
Czuwaj!
   hm. Krystyna Chowaniec
facebook_page_plugin