L 8/2019 z 28 sierpnia

                                                       Sanok, 28 sierpnia 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 9/2019

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zarządzam udział drużyn w następujących uroczystościach: 80 rocznica bitwy pod Bykowcami (10 września), 80 rocznicy napadu Związku Radzieckiego na Polskę (17 września), uhonorowanie por. Heleny Żurowskiej (jesteśmy głównym organizatorem – 21 września), 80 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów (27 września).

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że w ogólnopolskim Zlocie „Dziś jest pojutrze” w Warszawie,
w dniach 29 lipca – 2 sierpnia, zorganizowanym dla uczczenia 75 rocznicy Powstania Warszawskiego uczestniczyli:

Patrol „SanOk”

 1. Anna Krzyżanowska (13 DH)
 2. Ada Pypeć (13 DH)
 3. Inga Kowalik (13 DH)
 4. Nadia Marczak (4 DH)
 5. Martyna Skotnicka (4 DH)
 6. Jakub Adamiak(4 DH)
 7. Mateusz Polański(4 DH)
 8. Filip Pelczarski(4 DH)
 9. Piotr Pelczarski(4 DH)

Patrol „Berdo”

 1. Hubert Kikiela – patrolowy
 2. Jakub Ryniak
 3. Julia Tutak
 4. Alan Wolanin
 5. Julia Mękarska
 6. Katarzyna Borek
 7. Łukasz Pilecki

 

1.2.2. W dniu dzisiejszym podczas spotkania kadry hufca podsumowaliśmy rok pracy 2018/2019 oraz tegoroczną Harcerską Akcje Letnią. Miałam zaszczyt wręczyć podziękowania Instruktorom i Wędrownikom pełniącym funkcje instruktorskie (władze statutowe hufca, drużynowi, członkowie stałych zespołów i komisji) oraz podziękowanie za wieloletnią służbę Druhnie Beacie Kuśnierz, drużynowej 42 GZ w Prusieku.

 

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK Druhnę Martę Buszewską. Obejmuję funkcję drużynowej.

3.2. Mianuję przyboczną 54 DH Druhnę pwd. Barbarę Sikora.

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwalniam kadrę obozu szkoleniowego, organizowanego we współpracy z PZW
w dniach 30 lipca – 11 sierpnia w ośrodku „Berdo”:

 • Stanisława Anna Tymoczko, dyrektor SP w Mrzygłodzie – komendant
 • – kwatermistrz
 • – wychowawca
 • Patrycja Korczewska – wychowawca
 • Ewelina Stasik – wychowawca
 • – wychowawca

6.2. Zwalniam kadrę obozu organizowanego w dniach 13-23 sierpnia w ośrodku „Berdo”:

 • wychowawca i kwatermistrz
 • wychowawca
 • – wychowawca

Dziękuję bardzo za wykonanie zadania.

Szczególne podziękowania składam hm. Markowi Zgódko, komendantowi ośrodka „Berdo” oraz pracującym podczas wakacji na „Berdzie”– pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu, pwd. Katarzynie Kosturskiej oraz harcerkom i harcerzom z 2 DH.

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów – przyjmuję z dniem złożenia Zobowiązania Instruktorskiego w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Druhnę przewodniczkę Samuelę Bałdygę.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za udział w przygotowaniu uroczystości 75. rocznicy egzekucji w lesie „Hanusiska” dziękuję phm. Katarzynie Chowaniec, Dh. Hubertowi Kikiela i 13 DH KWV, Dh. Łukaszowi Pileckiemu z 5 DH, Dh. Nadii Marczak z 4 DH. Dziękuję za udział harcerkom z 4 DH
i Druhnie Nikoli z HKT.

12. 2. Za przeprowadzenie uroczystości 1 sierpnia w Sanoku udzielam pochwały phm. Marii Kurkarewicz i pwd. Małgorzacie Leszczyńskiej. Dziękuję 5 DH za służbę w tym dniu.

12.3. Dziękuję Druhnom - pwd. Annie Czubek, pwd. Małgorzacie Leszczyńskiej, pwd. Paulinie Myćka, uczestniczkom kursu przewodnikowskiego: Julii Mękarskiej, Krysi Sobolak, Samancie Krzesińskiej, Oliwii Mikołajek, Annie Krzyżanowskiej za przygotowanie oprawy polowej Mszy św. na Brenzbergu w dniu 15 sierpnia, w 75 rocznicę zamordowania 74 Polaków przez nacjonalistów ukraińskich. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Księdza Jacka Michno, który sprawował ofiarę Mszy Św.

12.4. Udzielam pochwały pwd. Paulinie Myćka i Dh. Annie Krzyżanowskiej za pełnienie warty honorowej podczas uroczystości w Bykowcach, w dniu 3 września.

12.4. Dziękuję pwd. Katarzynie Kosturskiej, phm. Katarzynie Chowaniec, pwd. Elżbiecie Dołżyckiej i 26 DH z Komańczy za występ podczas Harasymiady w dniu 6 września.

Czuwaj!

   hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin