Rozkaz L. 8/2019 z 9 lipca

Sanok, 9 lipca 2019 r.


Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 8/2019

2. Hufiec
2.1. Przyjmuję rezygnację pwd. Mateusza Kaczkowskiego z funkcji komendanta Nieobozowej Akcji Letniej Hufca Ziemi Sanockiej.
2.2. Mianuję pwd. Małgorzatę Leszczyńską koordynatorką sanockich uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
2.3. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego, który odbędzie się w następujących terminach: 13-17 sierpnia (biwak szkoleniowy w ośrodku „Berdo”), 18 sierpnia – 12 września (samokształcenie kierowane) i 13 września, w następującym składzie: hm. Kamila Frydrych, hm. Elżbieta Gałazka, Waldemar Basak, hm. Daniel Bielak i pwd. Mateusz Kaczkowski. Będę komendantem kursu.

 

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwalniam z funkcji kadrę kolonii w Myczkowcach (28 czerwca – 5 lipca):
• phm. Maria Kurkarewicz – komendantka
• dh. Agnieszka Polańska – kwatermistrz i wychowawca
• hm. Magdalena Bodziak – wychowawca
• pwd. Marek Polny – wychowawca
6.2. Zwalniam z funkcji kadrę obozu 5 DH w Myczkowcach 24-30 czerwca):
• phm. Judyta Komenda – komendantka
• phm. Kornel Komenda – kwatermistrz i wychowawca
• pwd. Małgorzata Leszczyńska – wychowawca
6.3. Zwalniam z funkcji kadrę obozu w Myczkowcach:
• phm. Maria Kurkarewicz – komendantka
• pwd. Mateusz Kaczkowski – kwatermistrz i wychowawca
• pwd. Katarzyna Kosturska – wychowawca
Bardzo dziękuję za bezpieczne i atrakcyjne przeprowadzenie kolonii i obozów. Szczególne podziękowania kieruję do kadry obozów, którzy swoje zadania wykonali jako wolontariusze.
6.4. Powołuję w skład kadry obozu szkoleniowego, organizowanego we współpracy z PZW
w dniach 30 lipca – 11 sierpnia w ośrodku „Berdo”, następujące osoby:
• Stanisława Anna Tymoczko, dyrektor SP w Mrzygłodzie – komendant
• hm. Marek Zgódko – kwatermistrz
• pwd. Anna Czubek – wychowawca
• Patrycja Korczewska – wychowawca
• Ewelina Stasik – wychowawca
• pwd. Marek Polny - wychowawca
6.5. Powołuję w skład kadry obozu organizowanego na zlecenie Gminy Sanok w dniach 13 -23 sierpnia w ośrodku „Berdo”, następujące osoby:
• pwd. Paulina Myćka – wychowawca i kwatermistrz
• pwd. Małgorzata Leszczyńska – wychowawca
• pwd. Marek Polny – wychowawca
Będę komendantem obozu.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI, z dnia 25 czerw-ca br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Julii Mękarskiej.
7.2. Na wniosek hm. Daniela Bielaka, przewodniczącego MKSI, z dnia 25 czerwca br. otwieram próbę na stopień podharcmistrza Dh. pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1. Za udział w przygotowaniu uroczystości 79. rocznicy egzekucji 112 polskich patriotów na górze „Gruszka” dziękuję Instruktorom: pwd. Paulinie Myćka, pwd. Katarzynie Kostur-skiej i pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu oraz 13 DH, 4 DH i uczestnikom obozu harcer-skieigo. Dziękuję dh. Nadii Marczak za recytację wiersza, a dh. Hubertowi Kikiela za od-czytanie Apelu Poległych.

13. Inne
13.1. Na wniosek opiekuna próby – phm. Ryszarda Stojowskiego HR zamykam próbę
i nadaję stopień Harcerza Rzeczpospolitej dh. pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu.

Czuwaj!


/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

 

facebook_page_plugin