Rozkaz L. 7/2019 z 17 czerwca

Sanok, 17 czerwca 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 7/2019

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa Dh. pwd. Mateusza Kaczkowskiego. Dziękuję za wyjątkowo rzetelne i kreatywne prowadzenie drużyny, za zdecydowaną poprawę warunków funkcjonowania drużyny oraz za ogromne zaangażowanie w realizację zadań drużynowego.

3.2. Mianuję drużynowym 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa Dh. Huberta Kikiela, dotychczasowego przybocznego drużyny. Życzę satysfakcji i radości z wykonywanych zadań oraz powodzenia w pełnieniu, tej najważniejszej w ZHP, funkcji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za pomoc przy organizacji zajęć wspinaczkowych podczas 19 HGTS Hufca Krosno w dniu 1.06.2019 oraz podczas festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez GOK Besko (02.06.2019) i 7. Wielkiego Pikniku Fundacji Czas Nadziei (09.06.2019)udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom:

- Mateusz Kaczkowski (13 DH)

- Julia Tutak (13 DH)

- Alan Wolanin (13 DH)

- Jakub Ryniak (13 DH)

- Natalia Fedak(13 DH)

- Anna Krzyżanowska (13 DH)

- Hubert Kikiela (13 DH)

- Marek Podgórny (HKG)

 Za organizację wyżej wymienionych przedsięwzięć dziękuję phm. Ryszardowi Stojowskiemu.

12.2. Dziękuję Instruktorom – phm. Marii Kurkarewicz, phm. Katarzynie Chowaniec, pwd. Katarzynie Kosturskiej i hm. Kazimierzowi Kisiołkowi za udział w XII Harcerskim Rajdzie „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” w dniu 8 czerwca 2019 r. oraz za sprawowanie opieki nad uczestnikami.

12.3. Udzielam szczególnej pochwały pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu oraz 13 DH KWV za przygotowanie i przeprowadzenie Manewrów Techniczno-Obronnych w dniach 14-15 czerwca br.

Informuję również, że organizacja manewrów została wsparta przez Miasto Sanok, z programu profilaktyki antyalkoholowej, w ramach zadania „Wychowanie do wartości”.

12.4. Dziękuje Druhnom z 5 DH (pwd. Katarzyna Kosturska, Martyna Maślak, Paulina Tomczewska) oraz Katarzynie Nowickiej z 54 DH za udział w kweście na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego, podczas pikniku w skansenie, w dniu 16 czerwca.

Czuwaj!

/-/  hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin