Rozkaz L. 6/2019 z 30 maja

                                                                                                 Sanok, 30 maja 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 6/2019

 

2 Hufiec

2.1. Zwalniam sztab XXII Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 30 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”. Dziękuję za wykonanie zadania.

 

2.2. Podaję wyniki 30 edycji akcji „Florek”:

       Kategoria zuchy:

 • I miejsce - 7 GZ „Leśne Ludki” z Parkosza (Hufiec ZHP Pilzno)
 • II miejsce - GZ „Promyczki” z Lipin (Hufiec ZHP Pilzno)
 • III miejsce - 51 GZ „Grzybowe Ludki” z Falejówki (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • IV miejsce - klas III „Leśne Duszki” ze SP w Trepczy
 • V miejsce - 15 GZ z Jaćmierza (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • Udział - 4 GZ „Słoneczne Promyki” z Ostrowa (Hufiec Jarosław)

     Kategoria harcerze:

 • I miejsce - 1 PDH „Zielona Jedynka” im. E. Świerczek z Pilzna
 • II miejsce - 42 DH z Prusieka (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • III miejsce - 16 DH z Falejówki (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • IV miejsce - 9 DH z Sanoka
 • V miejsce - 5 DH z Lipin (Hufiec ZHP Pilzno)
 • VI miejsce - 9 DH z Krowicy Samej (Hufiec ZHP Lubaczów)
 • VII miejsce - 18 DH im. Szarych Szeregów z Myczkowa (Hufiec Bieszczadzki)
 • VIII miejsce - 15 DH z Jaćmierza (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • Udział: DH „Płomyki” z Haczowa (Hufiec Brzozów) i 2 BDH z Baligrodu (Hufiec Bieszczadzki)

    Kategoria harcerze starsi/ ekolodzy:

 • I miejsce - Młodzi Zagórscy Ekolodzy z Zagórza
 • II miejsce - 13 DH KWV „Zielone Berety” z Sanoka
 • III miejsce - 56 DH z Dobrkowa(Hufiec ZHP Pilzno)
 • Udział: 22 Podgórska Drużyna NS „Tornado” z Krakowa , 6 Rw DH NS „Słoneczniki” z Rzeszowa, 27 PDH NS „Śtuderoki” z Nowego Targu, 2 DH „Diablice” z Mielca

2.3. Podaję wyniki konkursu na najciekawszą wystawę prac i meldunków zaprezentowaną podczas XXII Zlotu Harcerzy Ekologów w Myczkowcach, w dniach 24-26 maja 2019 r.w:

       Kategoria zuchy:

 • I miejsce - 51 GZ „Grzybowe Ludki” z Falejówki (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • II miejsce - 4 GZ „Słoneczne Promyki” z Ostrowa (Hufiec Jarosław)
 • III miejsce -15 GZ z Jaćmierza (Hufiec Ziemi Sanockiej)

     Kategoria harcerze:

 • I miejsce - 15 DH z Jaćmierza (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • II miejsce - 16 DH z Falejówki (Hufiec Ziemi Sanockiej)
 • III miejsce - 9 DH z Sanoka
 • IV miejsce - 42 DH z Prusieka (Hufiec Ziemi Sanockiej)

    Kategoria harcerze starsi/ ekolodzy:

 • I miejsce - Młodzi Zagórscy Ekolodzy z Zagórza
 • II miejsce - 13 DH KWV „Zielone Berety” z Sanoka
 • III miejsce - 56 DH z Dobrkowa(Hufiec ZHP Pilzno)

2.4. Nadaję odznakę honorową Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” następującym osobom:

Odznaka złota:

Lp.

Stopień, imię i nazwisko

Funkcja

Numer odznaki

 

phm. Alina Rychlicka-Indyk

Drużynowa 51 GZ w Falejówce

88

 

Aneta Kończak-Kucharz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sanoka

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka srebrna:

Lp.

Stopień, imię i nazwisko

Funkcja

Numer odznaki

 

pwd. Beata Wojnarowska

Drużynowa 5 DH w Lipinach

93

 

Tomasz Matuszewski

Burmistrz Sanoka

94

 

Grażyna Zagrobelna

Dyrektor RDLP w Krośnie

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka brązowa:

Lp.

Stopień, imię i nazwisko

Funkcja

Numer odznaki

 

hm. Agnieszka Dereń

Drużynowa 18 DH z Myczkowa

156

 

Agnieszka Polańska

Sztab akcji „Florek”, nauczyciel SP-2

w Sanoku, opiekun 4 DH „Dolina Sanu”

157

 

phm. Maria Kurkarewicz

Drużynowa 9 DH w Sanoku

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Drużyny

3.2. Zawieszam działalność 10 DH „Kremenaros” im. Tadeusza Kościuszki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku ze względu na nieopłacanie składek członkowskich, brak działalności oraz liczbę członków nie spełniających wymagań Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego (uchwała GK ZHP nr 24/2018 z dnia 12 września 2018r.)

3.3. Zwolnienia drużynowych – zwalniam Druhnę Natalię Krowiak z funkcji drużynowej
10 DH. Dziękuję za podjęcie próby poprowadzenia drużyny. Zobowiązuję Druhnę do przekazania dokumentacji i majątku drużyny do komendy Hufca Ziemi Sanockiej do 30 czerwca 2019 r.

Czynię to po kilku próbach reaktywowania działalności drużyny, z dużym smutkiem i świadomością porażki, pamiętam niedawny czas, kiedy była to liczna i wzorowo pracująca drużyna.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów:

6.1.1. Mianuję phm. Judytę Komenda komendantką obozu 5 DH w dniach 24-30.06.2019.

6.1.2. Mianuję phm. Marię Kurkarewicz komendantką obozu harcerskiego w dniach 25 czerwca – 6 lipca 2019 r.

6.1.3. Mianuję phm. Marię Kurkarewicz komendantką kolonii zuchowej w dniach 28 czerwca – 5 lipca 2019 r.

6.1.4. Mianuję pwd. Mateusza Kaczkowskiego komendantem Nieobozowej Akcji Letniej Hufca Ziemi Sanockiej w 2019 roku.

Dziękuję Druhnom i Druhowi za podjęcie służby.

7.Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów – przyjmuję z dniem złożenia Zobowiązania Instruktorskiego (25 maja 2019 r.) w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Druhnę przewodniczkę Katarzynę Kosturską.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Dziękuję o. Stanisławowi Lelito za poprowadzenie Harcerskiej Drogi Krzyżowej (17.04.2019) a wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę. Za pomoc szczególnie dziękuję Druhnom Katarzynie Kosturskiej, Natalii Fedak oraz Druhom z 13 DH.

12.2. Udzielam pochwały drużynom pełniącym warty przy Bożych Grobach:
-
w Sanoku, w kościele pw. Przemienia Pańskiego: 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”, 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa, Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu (7 DH) i 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego,
- 64 DH „Kormorany” im. Wincentego Pola w Łukowem,
- 42 DH w Prusieku.
Dziękuję Druhnom i Druhom, którzy nadzorowali warty: pwd. Małgorzata Leszczyńska, pwd. Katarzyna Kosturska, pwd. Paulina Myćka, Dh. Anna Krzyżanowska, hm. Kazimierz Kisiołek, pwd. Mateusz Piekut, Dh. Hubert Kikiela.

12.3. Udzielam pochwały pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu za poprowadzenie drużyny sztandarowej na uroczystościach państwowych Święta konstytucji 3 Maja w Sanoku.

12.4. Dziękuję instruktorom – phm. Ewie Kseniak, pwd. Elżbiecie Dołżyckiej, phm. Katarzynie Chowaniec hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi oraz wszystkim Harcerkom i Harcerzom za służbę podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja.

12.5. Udzielam pochwały pwd. Katarzynie Kosturskiej, sam. Julii Mękarskiej, dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi i dh. Jakubowi Kielarowi za odbieranie wieńców i wiązanek kwiatów podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Sanoku

12.6. Udzielam pochwały Druhnom i Druhom z 13 DH KWV: Julii Tutak, Natalii Fedak, Annie Sidor, Hubertowi Kikiela, Michałowi Tudryn-Bąkowi i Alanowi Wolaninowi za wystawienie pocztu sztandarowego i reprezentowanie Hufca Ziemi Sanockiej na uroczystościach odsłonięcia Alei Katyńskiej na Kalwarii Pacławskiej (12.05.2019). Dziękuję hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi za dokumentację fotograficzną tej uroczystości.

12.7. Dziękuję ks. Jackowi Michno za organizację spotkania i Mszy św. z okazji 11 rocznicy śmierci śp. Ks. Wiesława Siwca (14.05.2019). Dziękuję Dh. Julii Mekarskiej za koordynację przygotowania oprawy muzycznej oraz Druhnom i Druhom za uczestnictwo w nabożeństwie

12.8. Gratuluję patrolowi z 13 DH KWV, w składzie: Anna Sidor, Julia Tutak, Jakub Ryniak i Alan Wolanin zajęcia II miejsca w „Sokolich Zawodach w Trójboju Obronnym” zorganizowanych w dniu 18 maja 2019 r. przez TG „Sokół” w Sanoku dla upamiętnienia pobytu w Sanoku kpt. Józefa Hallera (wrzesień 1914 r.).

 

 

12.9. Za wzorowe przygotowanie się oraz godne reprezentowanie ZHP podczas „Wyprawy Pamięci” na uroczystości 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino udzielam pochwały i z całego serca dziękuję:

Druhnie Alicji dziękuję także za wykonanie pięknych stroików na groby sanoczan, poległych pod Monte Cassino i za bieżącą relację z wyprawy.

12.10. Udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom ze sztabu akcji „Florek” i sztabu XXII Zlotu Harcerzy Ekologów za wzorowe wykonanie zadania:

12. 11.Dziękuję sponsorom akcji „Florek” i XXII Zlotu Harcerzy – Ekologów, dzięki którym laureaci konkursów otrzymali wartościowe nagrody i upominki:

 • Zarządowi WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Panu Tomaszowi Matuszewskiemu, Burmistrzowi Sanoka i Pani Anecie Kończak – Kucharz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM w Sanoku
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

12.12. Dziękuję leśnikom: Panu Andrzejowi Buszcie, Panu Markowi Scelinie i Panu Kazimierzowi Nóżce za przeprowadzenie warsztatów i prelekcji dla uczestników zlotu.

12.13. Dziękuję Ojcu Stanisławowi Lelito, kapelanowi hufca za odprawienie polowej Mszy Świętej na zlocie w Myczkowcach.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin