Rozkaz L. 5/2019 z 15 kwietnia

                                                               Sanok, 15 kwietnia 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2019

 

2 Hufiec

2.1. Mianuję Dh. pwd. Jakuba Kwaśniewicza komendantem XXII Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 30 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, który odbędzie się
w dniach 24-26 maja br. w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny XXII Zlotu Harcerzy Ekologów w następującym składzie:

7. Mianowania instruktorów
7.1
. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam próbę na stopień przewodniczki, nadaję stopień przewodniczki Druhnie Katarzynie Kosturskiej i dopuszczam Druhnę do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7.2. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI, otwieram próbę na stopień przewodnika Dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi. Dziękuję hm. Magdalenie Bodziak za podjęcie się obowiązków opiekuna próby.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały hm. Magdalenie Bodziak, Druhnie Agnieszce Polańskiej oraz 4 DH „Dolina Sanu” za przygotowanie recytacji i wystawienie wart podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, w dniu 13 kwietnia.

12.2. Udzielam pochwały dh. Hubertowi Kikieli oraz 13 DH KWV za wystawienie pocztu sztandarowego oraz odbieranie kwiatów podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

12.3. Udzielam pochwały phm. Katarzynie Chowaniec i HKT za wystawienie wart i udział w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

12.4.Dziękuję Druhnom z 54 DH i 5 DH za służbę podczas Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

12.5. Dziękuję Dh. Gabrieli Drwięga za piękne wykonanie Hymnu Sybiraków przed rozpoczęciem mszy św.

Dziękuję Instruktorom i Harcerzom, którzy uczestniczyli w uroczystości.

Czuwaj!

   hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin