Rozkaz L. 4/2019 z 31 marca

                                                           Sanok, 31 marca 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP                                                         

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 4/2019

 

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 28 marca br. podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała nr 4/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia nowego cennika
  w ośrodku „Berdo”.
 • Uchwała nr 5/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Zdzisława Peszkowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu instruktorów i harcerzy na uroczystości na Monte Cassino

Treść uchwał zamieszczona jest na stronie hufca.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 31 marca 2019 r. ustało członkostwo w ZHP następującym Instruktorkom i członkom Starszyzny:

- phm. Bożena Sołtys

- phm. Danuta Tutak

- pwd. Elżbieta Babiak

- Beata Kuśnierz

- Krzysztof Rajtar

Bardzo dziękuję Druhnom za wieloletnie pełnienie funkcji Drużynowych; kolejne roczniki dzieci i młodzieży dzięki Wam przeżyły wiele harcerskich przygód, mogły uczyć się oraz kształtować swoje charaktery i osobowości zgodnie z zasadami harcerskiego wychowania. Zawsze z radością powitamy Druhny w szeregach kadry instruktorskiej.

Do 30 czerwca 2019 r. Druhny mogą wystąpić o przywrócenie członkostwa bez konieczności potwierdzania stopnia instruktorskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. W dniach 15-17 marca byliśmy organizatorem IX Zlotu Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy organizacji zlotu, przygotowywali poszczególne punkty programowe oraz udzielili wsparcia merytorycznego i finansowego. Dziękuję szczególnie:

 • Panu Burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu i Panu Staroście Stanisławowi Chęciowi za objęcie zlotu honorowym patronatem,
 • Pani Dyrektor Lidii Mackiewicz-Adamskiej i Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku za stworzenie optymalnych warunków do realizacji programu zlotu
  oraz zapewnienie smacznych i obfitych posiłków,
 • Dyrekcji Muzeum Historycznego za umożliwienie zwiedzenia zbiorów muzeum,
 • Pani Agnieszce Mularczyk za druk opracowanie i druk materiałów,
 • Pani Helenie Haręnża – za wykonanie wystawy Bohaterowie Niepodległości
 • – komendantowi zlotu za koordynowanie przebiegu zlotu,
 • za koordynowanie przygotowań do biesiady bieszczadzkiej,
 • za pomoc w przygotowaniu kawiarenki,
 • za przeprowadzenie zajęć dla uczestników zlotu na sztucznej ściance wspinaczkowej w CSE,
 • za pomoc w kwaterowaniu i wydawaniu materiałów,
 • za pomoc w prowadzeniu zajęć programowych,
 • za przygotowanie inscenizacji pierwszej przysięgi skautowej, za pomoc w urządzaniu miejsc programowych, prowadzenie zajęć,
 • Druhom 13 DH KWV
 • – za pełnienie funkcji oboźnego i pracę przy urządzaniu miejsc programowych oraz sprzątaniu po zlocie,
 • – za koordynowanie przygotowań do występów podczas obrzędowego świeczkowiska, za śpiew podczas mszy św.
 • – za wygłoszenie gawędy podczas biesiady bieszczadzkiej
  i oprowadzenie po zagórskim karmelu,
 • za pomoc w prowadzeniu zajęć programowych,
 • za solowy piękny śpiew,
 • za solowy piękny śpiew,
 • za prowadzenie biesiady bieszczadzkiej, za występy muzyczne oraz pomoc przy sprzątaniu po zlocie,
 • za prowadzenie biesiady bieszczadzkiej, za występy muzyczne oraz pomoc przy sprzątaniu po zlocie,
 • za występy muzyczne,
 • za piękny śpiew oraz przygotowanie oprawy mszy św.
 • – za piękną recytację wiersza ks. Peszkowskiego,
 • za pracę przy urządzaniu miejsc programowych, dekoracji i sprzątaniu.

12.2. Udzielam pochwały pwd. Małgorzacie Leszczyńskiej za zorganizowanie wyjazdu dwóch patroli na rajd „Arsenał” do Warszawy w dniach 22-24 marca 2019 r. Dziękuję pwd. Angelice Borys i pwd. Paulinie Myćka za pełnienie funkcji patrolowych i opiekunów.

Czuwaj!

   hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin