Rozkaz L. 3/2019 z 15 marca

                                                                                                        Sanok, 15 marca 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 3/2019

 

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Ls2/2019 Naczelniczki ZHP, hm. Anny Nowosad:

11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

lp.

chorągiew

hufiec

stopień

imię

nazwisko

182

Podkarpacka

Ziemi Sanockiej w Sanoku

pwd.

Elżbieta

DOŁŻYCKA

185

Podkarpacka

Ziemi Sanockiej w Sanoku

pwd.

Mateusz

KACZKOWSKI

 

 

 

1.2. Wyjątki z Rozkazu L1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusza Bezdzietnego:

3.6. Cofanie i nadawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich

3.6.2. Z dniem 12 stycznia 2019 roku przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dla Hufców ZHP w Brzozowie, Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku, Bieszczadzkiego ZHP w Lesku. Uprawnienia obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 roku.

14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.3.1. Przedłużam do dnia 31 stycznia 2023 roku uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu brązowym hm. Waldemarowi Basakowi, Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP
w Sanoku i zmieniam numer odznaki na BOKK/668/2019.

 

2 Hufiec

2.1. Zwalniam Dh. Małgorzatę Folcik z funkcji koordynatora przygotowania programu z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

2.2. Zwalniam pwd. Mateusza Kaczkowskiego z funkcji koordynatora współorganizacji Hufca Ziemi Sanockiej w miejskich obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1 marca 2019.

2.3. Zwalniam zespół do organizacji Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w dn.9 marca w składzie: dh. Emilia Szaszowska, dh. Katarzyna Kosturska.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały Dh. Małgorzacie Folcik oraz Instruktorkom i Instruktorom, Harcerkom i Harcerzom za przygotowanie Spotkania Harcerskich Pokoleń z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

12.2. Dziękuję pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu za kierowanie udziałem Hufca Ziemi Sanockiej w miejskich obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1 marca 2019 oraz Instruktorkom i Instruktorom, Harcerkom i Harcerzom którzy pełnili służbę podczas tej uroczystości.

12.3. Udzielam pochwały następującym drużynowym i drużynom za udział w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Przy ognisku”:

 

12.4. Dziękuję dh. Emilii Szaszowskiej, dh. Katarzynie Kosturskiej i pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu za pracę przy organizacji Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w dn.9 marca.

12.5. Dziękuję pwd. Mateuszowi Piekutowi i Dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi za poprowadzenie festiwalu.

12.6. Za ufundowanie nagród dla uczestników Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej dziękuję Panu Tomaszowi Matuszewskiemu, Burmistrzowi Sanok oraz Panu Damianowi Kowsz.

12.7. Za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na „Pomoc dla Jemenu” udzielam pochwały phm. Ewie Kseniak i 11 DH z Bukowska.

14. Sprostowania

14.1. W rozkazie L 4/2018 z 30 marca 2018 r. pominięto punkt 11.2 w następującym brzmieniu:

„Otwieram próbę na Harcerza Orlego Druhowi Mateuszowi Kaczkowskiemu, drużynowemu 13 SDH KWV”. Przepraszam Druha za pomyłkę.

Czuwaj!

/-/   hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin