Rozkaz L. 2/2019 z 19 lutego

                                                                                          Sanok, 19 lutego 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 2/2019

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że tytuł „Gromada Niepodległości” otrzymała 5 Gromada Zuchowa “Zuchy z Czerwonego Lasu” , a tytuł „ Drużyny Niepodległości” - 5 Drużyna Harcerska im. Janka Bytnara ,,Rudego” “Tekle”.

1.2. Informuję, że uchwałą nr 3/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Instruktor Roku 2018” tytuł ten został jednogłośnie przyznany phm. Marii Kurkarewicz. Serdecznie gratuluję Druhnie i dziękuję za pracę dla dzieci i na rzecz naszej wspólnoty.

 

2 Hufiec

2.1. Mianuję Dh. Małgorzatę Folcik koordynatorką przygotowania programu z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

 

2.2. Mianuję pwd. Mateusza Kaczkowskiego koordynatorem współorganizacji Hufca Ziemi Sanockiej w miejskich obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1

2.3. Powołuję zespół do organizacji Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w dn.9 marca w składzie: dh. Emilia Szaszowska, dh. Katarzyna Kosturska.

7. Mianowania instruktorów
7.1
. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam próbę na stopień przewodniczki, nadaję stopień przewodniczki Druhnie Samueli Bałdyga i dopuszczam Druhnę do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7.2. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI, potwierdzam stopień przewodniczki Druhnie Małgorzacie Folcik.

9. Sprawy członkowskie:.

9.1. Przyjmuję rezygnację z członkostwa w ZHP Druha pwd. Dawida Grządziela. Jednocześnie zwalniam Druha z funkcji opiekuna 5 DH.

11. Inne

11.1. Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej Druhnie pwd. Małgorzacie Leszczyńskiej, drużynowej 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały hm. Elżbiecie Gałazka i pwd. Iwonie Nowak oraz 15 DH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” i 15 GZ „Jaćmierskie Zuchy” za przygotowanie spotkania opłatkowego dla całego środowiska, w dniu 17 stycznia 2019 r.

12.2. Dziękuję Instruktorom i Harcerzom, którzy uczestniczyli w tegorocznym finale WOŚP, szczególnie wyróżniam 42 DH z Prusieka, 26 DH z Komańczy, 11 DH z Bukowska.

Czuwaj!

  /-/  hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin