Rozkaz L. 18/2018 z 30 grudnia

                                                               Sanok, 30 grudnia, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 18/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 10/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programów pracy pjo na rok 2018/2019.

- Uchwała nr 11/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Hufca Ziemi Sanockiej na rok 2019.

1.2. Informuję, że następna zbiórka komendy hufca odbędzie się 10 stycznia, o godz. 16.00 w Domu Harcerza. Tematem zbiórki będzie m.in. przyjęcie planu kształcenia na rok 2019 oraz planu HAZ i HAL. Wszystkich Instruktorów zainteresowanych tematem zbiórki uprzejmie zapraszam.

1.3. Wczoraj tj. 29 grudnia uczciliśmy 90 rocznicę urodzin Druhen – hm. Eugenii Penar, phm. Alicji Wolwowicz, Dh. Marii Siekierzyńskiej i 80 urodziny hm. Jerzego Kwaśniewicza. W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów złożyłam życzenia zdrowia i pomyślności oraz podziękowania za wiele lat służby Bogu, Polsce i ludziom. Szanowni Jubilaci otrzymali również piękne i serdeczne życzenia od Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart.

2 Hufiec

2.1. Zwalniam pwd. Mateusza Piekuta z funkcji komendanta Starszoharcerskiej Nocki na Luzie, która odbyła się w dniach 30.11-02.12. 2018 w Hoczwi. Dziękuję za zorganizowanie biwaku wędrowników.

2.2. Zwalniam phm. Alinę Rychlicką – Indyk z funkcji koordynatora spotkania gromad zuchowych - „Zuchy dla Niepodległej” w dniu 8 grudnia br.

2.3. Podaję wyniki II Konkursu „Śpiewamy i recytujemy wiersze Jerzego Harasymowicza”:

Konkurs recytatorski: w kategorii 10-14 lat:

I miejsce – Justyna Jakiel z 15 DH w Jaćmierzu

II miejsce – Kinga Kądziołka z 42 DH w Prusieku

III miejsce – Martyna Mazur z 15 DH w Jaćmierzu

Wyróżnienie – Kinga Rachwał z 9 DH

Konkurs recytatorski: w kategorii 15-20 lat:

I miejsce – Kateryna Kravets z PWSZ w Sanoku

II miejsce – Kinga Pieszczoch z II LO w Sanoku

III miejsce – Zofia Leszczyk ze SP w Trepczy

Wyróżnienie – Magdalena Posadzka ze SP w Pisarowcach

Konkurs wokalny: w kategorii 10-14 lat:

I miejsce – Aleksandra Król z DH w Handzlówce, Hufiec Łańcut

II miejsce – Nadia Bojczuk i Alicja Seferynowicz ze Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – Maja Perkołup z 11 DH z Bukowska

Gratuluję laureatom konkursu oraz bardzo dziękuję Nauczycielom i Instruktorom, którzy przygotowali młodzież do udziału w konkursie.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Przyjmuję Druha pwd. Marka Polnego z dniem 30 listopada 2018 w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Dziękuję Dh. Katarzynie Kosturskiej za odczytanie nazwisk zmarłych i poległych instruktorów naszego hufca podczas nabożeństwa harcerskich wypominków w dniu 16 listopada. Dziękuję Ojcu Kapelanowi Stanisławowi Lelito za poprowadzenie modlitwy.

12.2. Dziękuję Druhnom: hm. Teresie Radwańskiej, phm. Aleksandrze Barwikowskiej, phm. Marii Kurkarewicz i pwd. Annie Czubek za pracę w jury II Konkursu „Śpiewamy
i recytujemy wiersze Jerzego Harasymowicza.

12.3. Udzielam pochwały Druhnom: Emilii Szaszowskiej, Samueli Bałdyga, Zofii Trznadel, Marcie Buszewskiej, Julii Rycyk i Katarzynie Kosturskiej za pomoc w przygotowania koncertu laureatów II Konkursu „Śpiewamy i recytujemy wiersze Jerzego Harasymowicza” oraz wystawy pamiątek po Jerzym Harasymowiczu. Dziękuję Druhowi Mateuszowi Burczykowi za poprowadzenie koncertu finałowego.

12.4. Udzielam pochwały 15 DH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza za wzorowe pełnienie służby podczas uroczystości patriotycznej w dniu 26 listopada – msza św.
i uhonorowanie na miejscowym cmentarzu nagrobka żołnierza Zdzisława Tarkowskiego, Obrońcy Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w okresie od listopada 1918 do maja 1919 roku, repliką odznaki "Gwiazda Przemyśla".

12.5. Dziękuję Druhnie phm. Alinie Rychlickiej – Indyk, pwd. Agnieszce Baranowskiej, pwd. Iwonie Nowak, pwd. Martynie Łuczka i Dh. Emilii Szaszowskiej za przeprowadzenie spotkania gromad zuchowych „Zuchy dla Niepodległej”. Dziękuję Ojcu Stanisławowi za poprowadzenie modlitwy za Ojczyznę.

12.6. Za przygotowanie życzeń i upominków dla Polaków na Podolu udzielam pochwały:

12.7. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Dzięki Wam w wielu domach Światełko z Betlejem było obecne na wigilijnych stołach. Wielu ludziom sprawiliście radość. Dziękuję za udział w harcerskiej wigilii i pomoc w jej przygotowaniu. Dziękuję Druhnom z 5 DH za oprawę muzyczną naszego spotkania, a Druhnom z 64 DH z Łukowego za przygotowanie recytacji.

Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin