Rozkaz L. 17/2018 z 15 listopada

 • Drukuj

                                                               Sanok, 15 listopada, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 17/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. informuję, że zbiórka komendy hufca odbędzie się 29 listopada, o godzi. 16.00 w Domu Harcerza. Tematem zbiórki będzie przyjęcie planu pracy hufca na rok 2019 r. Wszystkich Instruktorów zainteresowanych tematem zbiórki uprzejmie zapraszam.

Ogłaszam coroczny konkurs plastyczny na najpiękniejsza kartkę świąteczną i najpiękniejszy stroik z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

1.2. Informuję, że stan liczbowy hufca zmniejszył się o 20 osób i wynosi 248 członków ZHP. Drużyny liczące mniej niż 12 osób do końca roku muszą uzupełnić składy osobowe, aby ich funkcjonowanie było zgodne z Instrukcją działania gromady/drużyny.

2 Hufiec

2.1. Mianuję pwd. Mateusza Piekuta komendantem Starszoharcerskiej Nocki na Luzie, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia w Hoczwi.

2.2. Mianuję phm. Alinę Rychlicką – Indyk koordynatorem spotkania gromad zuchowych - „Zuchy dla Niepodległej” w dniu 8 grudnia br.

 

3. Drużyny

3.1. Rozwiązuje 42 GZ w Prusieku z powodu braku członków. Zwalniam Dh. Beatę Kuśnierz
z funkcji drużynowej. Dziękuję Druhnie za wieloletnie prowadzenie gromady.

3.2.Rozwiazuję 45 DH w Mrzygłodzie z powodu braku działalności i nieodprowadzania składek członkowskich. Zwalniam phm. Danutę Tutak z funkcji drużynowej. Dziękuję za wieloletnie prowadzenie drużyny.

 

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 20 października 2018 r. ustało członkostwo w ZHP Druhnie hm. Lidii Zielonka i Druhnie pwd. Justynie Hryszko. Do 20 stycznia 2019 r. Druhny mogą wystąpić o przywrócenie członkostwa bez konieczności potwierdzania stopnia instruktorskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za udział w akcji „Światełko dla Łyczkowa” - zbiórka zniczy na polskie cmentarze na Wschodzie dziękuję:

 • Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Ich Rodzicom Szkół: SP-2, SP-6, SP – 8 w Sanoku, SP
  w Falejówce.
 • 4 DH „Dolina Sanu” z Sanoka
 • 9 DH z Sanoka
 • 11 DH z Bukowska
 • 14 DH NS z Sanoka
 • 16 DH z Falejówki
 • 51 GZ z Falejówki

Dziękuję także Pani Aleksandrze Skiba i Dh. hm. Witalisowi Władyce.

 1. 2.Udzielam pochwały Druhnom z 13 DH za wykonanie stroików na groby. Dziękuję Dh. Magdalenie Czytajło za ofiarowane kwiatów i szarfy, a Panu Markowi Wilkowi za jedlinę do stroików.
 2. 3.Za pracę podczas kwest w dniu Wszystkich Świętych (kwesty na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku, Bukowsku, Prusieku i Łukowem oraz kwesta na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku) i w dniu 2 listopada (kwesta na rzecz Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkowymi Cmentarzami w Sanoku) udzielam pochwały phm. Ewie Kseniak, hm. Kazimierzowi Kisiołkowi, hm. Magdalenie Zgódko, Dh. Agnieszce Polańskiej, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu, pwd. Sabinie Adamskiej, pwd. Mateuszowi Piekutowi, pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi oraz harcerkom i harcerzom z następujących drużyn:
 • 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka
 • 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa z Sanoka
 • 11 DH z Bukowska
 • 64 DH „Kormorany” im. Wincentego Pola z Łukowego
 • 42 DH z Prusieka
 • 4 DH „Dolina Sanu” z Sanoka
 • 54 DH „Ludzie Jagi” im. Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK z Sanoka
 • 2 DH „Mouse” im hm. Aleksandra Kamińskiego
 • 7 DH HKT z Sanoka
 • 10 DH „Kremenaros” z Sanoka.

 1. 4.Za poprowadzenie spotkania z Prezesem Fundacji Energa Panem Leszkiem Urbą, w dniu 3 listopada, dziękuję dh. phm. Marii Kurkarewicz. Dziękuję Instruktorom i Harcerzom uczestniczącym w spotkaniu.
 2. 5.Udzielam pochwały pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu za koordynację przygotowań do uroczystości Święta Niepodległości, za przeprowadzenie musztry i capstrzyku w dniu 10 listopada, poprowadzenie drużyny sztandarowej na uroczystościach państwowych Święta Niepodległości, przygotowanie i przeprowadzenie biegu harcerskiego i ogniska.
 3. 6.Dziękuję instruktorom – hm. Magdalenie Bodziak, Dh. Agnieszce Polańskiej, hm. Jadwidze Stojowskiej, phm. Ewie Kseniak, pwd. Elżbiecie Dołżyckiej, hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, phm. Ryszardowi Stojowskiemu, pwd. Mateuszowi Piekutowi oraz wszystkim Harcerkom i Harcerzom za służbę podczas uroczystości Święta Niepodległości.
 4. 7.Udzielam pochwały sam. Julii Mękarskiej oraz 5 GZ za udział w uroczystości Święta Niepodległości.
 5. 8.Dziękuje Dh. Małgorzacie Leszczyńskiej za rozprowadzenie wart honorowych oraz odbieranie wieńców i wiązanek kwiatów.
 6. 12.9.Udzielam pochwały Dh, Katarzynie Kosturskiej za odbieranie wieńców i wiązanek kwiatów podczas uroczystości Święta Niepodległości w Sanoku.
 7. 12.10.Udzielam pochwały chorążym pocztów sztandarowych Hufca i Koła ŚZŻAK– Hubertowi Kikiela i Łukaszowi Pileckiemu za wytrwałą służbę.

Czuwaj!

   hm. Krystyna Chowaniec