Rozkaz L 16/2018 z 31 października

                 Sanok, 31 października, 2018 r.

 

Chorągiew Podkarpacka                                                                            

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

 

Rozkaz L 16/2018

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie § 22 Statutu ZHP oraz pkt. 27- 36 Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP” zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

Adamska Sabina

przewodniczka

Praca na rzecz ZHP

Baranowska Agnieszka

przewodniczka

Drużynowa 16 DH w Falejówce

Basak Waldemar

harcmistrz

Członek ZKK hufca,   zastępca przew. Komisji Rewizyjnej hufca

Bielak Daniel

harcmistrz

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca, przewodniczący MKSI, członek ZKK hufca

Bielak Edyta

podharcmistrzyni

Praca na rzecz ZHP

Bodziak Magdalena

harcmistrzyni

Drużynowa 4 DH, członkini zespołu programowo-metodycznego

Borys Angelika

przewodniczka

Praca na rzecz ZHP

Chowaniec Katarzyna

podharcmistrzyni

Drużynowa HKT; członkini zespołu programowo-metodycznego, członkini KSI

Chytła Grażyna

podharcmistrzyni

Praca na rzecz ZHP

Czubek Anna

przewodniczka

Od 01.08.2018. Praca na rzecz ZHP

Dołżycka Elżbieta

przewodniczka

Od 25.04.2018. Drużynowa 26 DH
w Komańczy

Gałązka Elżbieta

harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, Z-ca komendanta hufca, członek MKSI, szef ZKK hufca.

Kaczkowski Mateusz

przewodnik

Od 25.04. 2018. Drużynowy 13 DH KWV

Kilar Magdalena

przewodniczka

Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie

Kisiołek Kazimierz

harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

Klimkowska – Bil Magdalena

harcmistrzyni

Praca na rzecz ZHP

Komenda Kornel

podharcmistrz

Praca w referacie harcerskim Chorągwi Podkarpackiej ZHP, opiekun próby inst. komendant obozu.

Kseniak Ewa

podharcmistrzyni

Drużynowa 11 DH w Bukowsku, członek zespołu programowo-metodycznego

Kurkarewicz Maria

podharcmistrzyni

Członek komendy hufca, drużynowa

9 DH w Sanoku

Kwaśniewicz Jakub

przewodnik

Członek zespołu ds. promocji i wizerunku

Kwaśniewicz Jerzy

harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Łuczka Martyna

przewodniczka

Drużynowa 5 GZ w Sanoku (do 27.09.2017), praca na rzecz ZHP

Mackiewicz-Adamska Lidia

harcmistrzyni

członek ZKK   hufca, przewodnicząca KSI

Mateja Tomasz

przewodnik

Od 18.06.2018. Praca na rzecz ZHP

Mazur Natalia

przewodniczka

Praca na rzecz ZHP, przyboczna 11 DH

Myćka Paulina

przewodniczka

Drużynowa 42 DH

Nowak Iwona

przewodniczka

Od 21.12.2017. Drużynowa 15 GZ w Jaćmierzu

Ordon - Harłacz Katarzyna

podharcmistrzyni

komendantka Kręgu Starszyzny

Osenkowski Zbigniew

harcmistrz

Członek Komisji Historycznej Hufca

Piekut Mateusz

przewodnik

Drużynowy 2 DH, od 8 września 2017 r. z-ca komendanta hufca

Pacławska Helena

podharcmistrzyni

Przewodnicząca Kręgu Seniorów

Pacławski Ryszard

harcmistrz

Bardzo aktywna praca na rzecz ZHP. Członkostwo ustało 18.07.2018

Penar Eugenia

harcmistrzyni

Praca na rzecz ZHP. Krąg Seniora

Pomykała Elżbieta

przewodniczka

Od 24.05.2018. Drużynowa 25 GZ
w Strachocinie.

Różycka Joanna

przewodniczka

Drużynowa 69 GZ w Zagórzu

Rychlicka-Indyk Alina

podharcmistrzyni

Drużynowa 51 GZ w Falejówce, członek zespołu programowo-metodycznego

Siekierzyńska Maria

harcmistrzyni

Praca na rzecz ZHP. Krąg Seniora

Sikora Barbara

przewodniczka

Od 16.01.2018. drużynowa 14 DH NS

Stojowska Jadwiga

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSW, przewodnicząca HKR, administrator danych osobowych, członek MKSI

Stojowski Ryszard

podharcmistrz

Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca i CSE.

Szul Katarzyna

przewodniczka

Drużynowa 22 DH w Besku

Tutak Danuta

podharcmistrzyni

Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI

Wicijowska Lidia

podharcmistrzyni

Praca na rzecz ZHP

Władyka Andrzej Witalis

harcmistrz

Aktywna praca na rzecz ZHP

Wolwowicz Alicja

podharcmistrzyni

Członek Komisji Historycznej

Wosik Alicja

harcmistrzyni

Redaktor „Sanockiego Skauta” , szef zespołu ds. promocji i wizerunku, członkini KSI

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Opiekun 42 DH, szef sztabu HOAE „Florek”

Zgódko Marek

harcmistrz

Skarbnik hufca,   komendant Ośrodka „Berdo”

Zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 r. w sprawie "Regulaminu spraw członkowskich ZHP" (punkty 35-36):

  1. W przypadku niezaliczenia służby instruktorskiej zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia odwołania do właściwego sądu harcerskiego (ponieważ w naszym hufcu nie ma sądu, właściwym jest Sąd Harcerski Chorągwi Podkarpackiej ZHP). Odwołanie należy złożyć w terminie określonym w odrębnych przepisach (1 miesiąc od daty ogłoszenia rozkazu) . Zaleca się zainteresowanemu, by przed złożeniem odwołania, o którym mowa
    w punkcie niniejszym, skontaktował się z komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej celem podjęcia próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w szczególności ustalenia, z jakich przyczyn nie doszło do zaliczenia tej służby.
  2. Po ewentualnym uwzględnieniu odwołania, o którym mowa w p. 35 powyżej, informację o zaliczeniu służby instruktorskiej ogłasza się w rozkazie komendanta właściwego do zaliczenia służby instruktorskiej.

 

Wszystkim Instruktorkom i Instruktorom bardzo dziękuję za współpracę!

                                               Czuwaj!

           hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin