Rozkaz L. 15/2018 z 24 października

                                                                  Sanok, 24 października, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

 

Rozkaz L. 15/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że komenda hufca podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała nr 7/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej.
 • Uchwała nr 8/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programów pracy podstawowych jednostek organizacyjnych na rok 2018/2019.
 • Uchwała nr 9/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przekazania darowizny.

Treść uchwał zamieszczona jest na stronie hufca.

1.2. Informuję, że podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu w dniu 5 października br. listami Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostały wyróżnione:

 • pwd. Joanna Różycka, drużynowa 69 GZ w Zagórzu
 • pwd. Elżbieta Dołżycka, drużynowa 26 DH w Komańczy
 • pwd. Iwona Nowak, drużynowa 15 GZ w Jaćmierzu
 • Dh. Agnieszka Polańska, opiekun 4 DH w Sanoku

1.3. Podaję wyniki wyborów nowych władz Chorągwi Podkarpackiej ZHP dokonanych na zjeździe
w dniu 6 października 2018 r.:

Komenda Chorągwi:

 • hm. Mariusz Bezdzietny HR, Komendant Chorągwi
 • hm. Mariola Lentyńska, Zastępca Komendanta ds. wsparcia hufców
 • hm.Daria Froń, Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą
 • phm. Artur Kowalski, Skarbnik Chorągwi
 • pwd. Magdalena Nędza, Członek Komendy Chorągwi ds. organizacyjnych
 • hm. Stanisław Garbacki, Członek komendy chorągwi, kwatermistrz

Komisja Rewizyjna Chorągwi

 • hm. Adam Hadław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 • phm. Lucjan Babula
 • phm. Piotra Bańdur
 • phm. Marek Kupczakiewicz
 • hm. Maria Orłowska.

Rada Chorągwi

 • hm. Mariusz Cebula HR - Przewodniczący Rady Chorągwi
 • hm. Krystyna Chowaniec
 • hm. Edyta Dolecka
 • hm. Jerzy Jakimów
 • phm. Anna Kurowska
 • phm. Robert Nowiński
 • phm. Iwona Ryndak.

Sąd Harcerski Chorągwi

 • hm. Mirosław Froń - Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi
 • hm. Ryszard Zbaraza - wiceprzewodniczący
 • ks. hm. Tomasz Latoszek - wiceprzewodniczący
 • hm. Waldemar Basak - sekretarz
 • hm. Daniel Bielak HR
 • hm. Sławomir Gleń
 • hm. Danuta Kacprzak
 • hm. Waldemar Marek
 • hm. Maria Smoła - Wójcik.

2 Hufiec

2.1. Mianuję pwd. Mateusza Kaczkowskiego koordynatorem udziału Hufca Ziemi Sanockiej
w uroczystościach Święta Niepodległości, w dniach 10 i 11 listopada.

2.2. Przywracam członkostwo w ZHP Druhnie Małgorzacie Folcik. Cieszę się z powrotu Druhny do służby.

 

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 14 DH NS Druhnę pwd. Barbarę Sikorę. Dziękuję Druhnie za stworzenie drużyny i kierowanie nią przez 2 lata.

3.2. Powierzam obowiązki drużynowej 14 DH NS Druhnie Małgorzacie Folcik.

3.3. Zwalniam z funkcji opiekuna 54GZ Dh pwd. Mateusza Piekuta. Dziękuję za wykonanie zadania.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam próbę na stopień przewodniczki i nadaję stopień przewodniczki Druhnie Małgorzacie Leszczyńskiej. Dopuszczam Druhnę do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Dziękuję phm. Kornelowi Komendzie za rzetelne wykonanie obowiązków opiekuna próby.
7.2
. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam próbę na stopień przewodnika i nadaję stopień przewodnicka Druhowi Markowi Polnemu. Dopuszczam Druha do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Dziękuję phm. Marii Kurkarewicz za rzetelne wykonanie obowiązków opiekuna próby.
7.3
. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Annie Krzyżanowskiej. Dziękuję phm. Ryszardowi Stojowskiemu za podjęcie się obowiązków opiekuna próby.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za udział w XVIII Złazie Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim” na trasie Sanok – Zagórz, w dniu 29 września br. udzielam pochwały: 9 DH im. Mariana Zaremby z Sanoka, 42 DH z Prusieka, 11 DH
z Bukowska, 26 DH z Komańczy i 13 DH KWV z Sanoka.

12.2. Udzielam pochwały Dh. drużynowej Małgorzacie Leszczyńskiej oraz 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” za przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 18 października konferencji na temat „Udział sanockich harcerzy w walkach o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej”.

Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

facebook_page_plugin